Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
211belirtkenBir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan nitelik, anlamdaş ıralgın.
212belirtken x-ışınları1. Bir karşı üşek özdeğin öğecik eksiciklerinin kabukları arasındaki çeşitli geçişlerinden kaynaklanan belirtiken dalga boydaki X-ışınları. 2. Bir öğenin saçtığı belirtken nitelikler taşıyan ikincil X-ışınları.
213bellekBilgi-işlerde bilginin korunduğu ve gerektiğinde erişilebildiği sığaç.
214benekBir eksicik ışınları borusunun görüntü tabanında eksicik demetinin çarpması ile ışıldayan yer.
215benzeşimDoğabilimsel yapılan, özellikleri ya da uzbilimsel davranışları açısından benzerlik gösteren nesneler ya da olaylar.
216benzeteçBilinen bir yapıya benzeterek kurulan ve o yapının işleyişini izlemeye, anlamaya yarayan düzenek.
217benzetimDoğabilimsel bir yapının özelliklerini ve uzbilimsel davranışını başka ibir yapı ile gösterme.
218beş-üşekBir fitili, bir alt, bir üst-üşeği ve üç kafesi olan, havası alınmış eskicik borusu.
219beşli noktaBeş evre'nin dengede bulunduğu sıcaklık.
220beta bozunumubk. beta parçalanımı.
221beta ışınlarıBir ışımetkin özdekten salınan eksiciklerden oluşmuş eksi yüklü parçacık ışınları.
222beta parçacığıBeta parçalanması sırasında çetkirdekten çıkan eksicik.
223beta parçalanımıÖğecik çekirdeğinin bir eksicik kazandığı ya da yitirdiği, ancak bu arada kütle sayısının değişmediği ışımetkin dönüşüm.
224beta salımlayıcıEskicik salarak beta parçalanımına uğrayan işim etkin çekirdek.
225biçikIşığı renklerine ayırmak için kullanılan üçgen kesitli altı yüzlü saydam nesne.
226biçikselEn az altı düzlemsel yüzeyi olan üçgen kesitli saydam biçikle ilgili.
227biçimDış görünüş bir cismin yapısını ortaya koyan çevre çizgilerinin bütünlüğü.
228biçim çarpanıSaçılım olaylarında saçıcı parçacığın olayı etkileyen, biçimle ilgili durumunu belirleyen katsayı.
229biçim yitimiBir doğabilimsel yapının ya da ses, ışık ve alanlarla ilgili bir olayın dıştan gelen etkilerle biçiminin bozulması.
230biçim yitimi erkiliBir metal ya da yarıiletkenin buzsul örgüsünde yerel çarpalım sonucu ortaya çıkan ve yapıdaki özgür eksicikleri etkileyen elektriksel erkil.
231biçimlenimBuzsul büyültmede oluşan temel yapının belirlediği biçime girme.
232bilgiDoğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
233bilgi-işlerİzlencelenmiş veriler üzerinde bir dizi mantıksal süreç oygulayarak sonuçlandıran, çoğu eksiciksel yapıda aygıt. Bunlar bir dizi karmaşık uzbilimsel işlemi çok kısa bir süre içinde sonuçlandırır.
234bilgisayarÇok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, çalışması sırada bir işletmen'in işe karışması gerekmeksizin, önceden verilmiş bir izlenceye göre özdevimli olarak yürüten bir veri işleyici,
235bilimsel gösterimBir niceliğin sayısal tutarını 1 ile 10 arasında bir sayı ile 10'un üstleri çarpımı biçiminde yazma yöntemi örneğin, eksiciğin yükü 1,6 X 10 (...)coulomb'dur.
236bireşimBir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi.
237birikeçElektrik erkesi biriktiren, iki metal üşek ile üşersel bir çözeltiden oluşan ve boşalınca yeniden doldurulabilen aygıt.
238birikim katsayısıBir yüzeyde yüzerilen özdecik yoğunlaşması artış hızının, söz konusal özdeciklenin değişim evresindeki yoğuşumuna oranı.
239birimBir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.
240birim gözeBir buzsul yapısının tüm bakışım özelliklerini taşıyan en küçük temel birimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir