Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
30061vejanVejanizme inanan kişi, katı vejetaryen.
30062vejanizmEt, süt, yumurta, bal gibi tüm hayvansal kökenli gıdaların deri, yün, tüy, inci, mercan ve sünger gibi her türlü hayvan maddesinin ve hatta hayvanlar üzerinde denemeler yapılarak üretilmiş tüm ürünlerin tüketimine ve kullanımına karşı olan görüş, katı vej
30063vejetaryenHayvansal kaynaklı gıdaları tüketmeyen insan.
30064vejetaryenizm1. Hayvansal ürünlerin sağlık, hayvanların yaşam hakkı, inanç, çevresel duyarlılık, evrensel sorumluluklar vb. gerekçelerle yenmemesini savunan görüş. 2. Vejetaryen diyetle beslenme durumu.
30065vejetasyonOlgunlaşma.
30066vejetatifGelişme beslenme gibi yaşamsal faaliyetleri devam eden.
30067vejetatif endokarditisEnfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan nedenlere bağlı, endokardiyumda siğil benzeri doku üremeleriyle belirgin endokard yangısı, verrukoit endokarditis.
30068veksillumanat. Barba, sakal veya tüyde scapus’a bağlanan ögeler.
30069vektör1. Mikrobiyal hastalık etkenlerini taşıyan canlılar. 2. Parazitleri ve diğer patojenleri kan emerek bulaştıran (sülükler, vampir yarasalar, insektler, keneler ve akarlar) veya dışkıdaki kistik evrelerle bulaşık yiyeceklerle taşıyan aracı. 3. Moleküler klo
30070veküronyum bromürAminosteroit yapılı depolarizasyonsuz blok yapan ilaç.
30071velofaringealYumuşak damak ve yutağa ait.
30072Velpau sargısıKüçük hayvanlarda ön bacağı dinlendirerek bütün eklemlerinin hareketini engellemeye yönelik bir bandaj türü. Kürek kemiği omuz eklemiyle ilgili lezyonlarda kullanılır. Ön bacak pamukla desteklendikten sonra sarma işlemine göğüs kafesi de dâhil edilir ve d
30073velumanat. 1. Yelken, etek, perde. 2. Kraspedot strobilanın üst üste gelen kısmı.
30074velum medullare kaudaleanat. Beyinciğin medulla’sından çıkarak soğaniliğe yapışan şerit tarzında oluşum.
30075velum medullare rostraleanat. Beyinciğin lingula'sından çıkarak tectum mesencephali’nin colliculus caudalis'lerine yapışan şerit tarzında ince oluşum.
30076velum palatinumanat. Yumuşak damak.
30077Velveeta peyniriYumuşak bir Amerikan peyniri.
30078venaanat. Toplardamar.
30079vena abdominalis kaudalisanat. Yalnızca etçillerde ve geviş getirenlerde bulunan etçillerde v. iliaca externa’ya, sığırda v. pudendoepigastrica’ya açılan toplardamar.
30080vena abdominalis kranyalisanat. Etçillerde v. phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde, domuzda bağımsız olarak v. cava caudalis’e açılan toplardamar.
30081vena aksillarisanat. Koltuk altı toplardamarı.
30082vena aksillobrakiyalisanat. Etçillerde v. cephalica ile v. circumflexa humeri caudalis’i yan tarafta birleştiren toplardamar.
30083vena angularis okulianat. V. facialis’in, orta göz açısı çevresinde alna giden son kolu.
30084vena angularis orisanat. V. facialis’in ağız açısına gönderdiği toplardamar.
30085vena artikulares temporomandibularesanat. Sinus pterygoideus’tan çene eklemi için ayrılan toplardamarlar.
30086vena aurikularis intermediyaanat. V. auricularis caudalis’ten ayrılan ve kulağın dış yüzünün ortasında, apex auriculae’ye doğru seyreden toplardamar.
30087vena aurikularis kaudalisanat. V. maxillaris’in başlangıç kısmından arka üst yönde kulak kepçesine giden toplardamar.
30088vena aurikularis lateralisanat. Kedide v. temporalis superficialis’ten, diğer hayvanlarda v. auricularis caudalis’ten ayrılan ve kulağın dış yüzü yan kısmında seyreden toplardamar.
30089vena aurikularis mediyalisanat. 1. Atgillerde v. auricularis caudalis’ten çıkarak kulağın orta kenarı boyunca ucuna seyreden toplardamar. 2. Atgillerde v. auricularis rostralis’in, kulağın orta kenarı boyunca ucuna doğru seyreden devamı.
30090vena aurikularis profundaanat. Atgillerde ve geviş getirenlerde v. auricularis rostralis’ten ayrılan, kulağın ve dış işitme yolunun iç yüzünde dallanan toplardamar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir