Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
30301vena tiroidea kaudalisanat. Yalnızca etçillerde bulunan, genellikle v. brachiocephalica sinistra’dan, bazen de v. brachiocephalica dextra’dan çıkan ve tiroit bezine giden toplardamar.
30302vena tiroidea kranyalisanat. Küçük geviş getirenlerde v. jugularis externa’dan, atgillerde v. maxillaris’ten veya v. linguofacialis’ten, diğer hayvanlarda v. jugularis interna’dan çıkan ve tiroit bezinin ön kutbuna giden toplardamar.
30303vena tiroidea mediyaanat. V. jugularis interna’dan, atgillerde v. thyreoidea cranialis’ten ayrılan ve tiroit bezinin arka kutbuna giden toplardamar.
30304vena torakodorsalisanat. V. axillaris’ten çıkan ve fascia lumbodorsalis civarında deriye ulaşan toplardamar.
30305vena torasika eksternaanat. Birinci kaburga kemiği hizasında v. axillaris’ten çıkan ve göğüs kasları içinde dallanan toplardamar.
30306vena torasika internaanat. V. cava cranialis’ten çıkan ve göğüs boşluğunun alt kısmında arkada seyreden toplardamar.
30307vena torasika lateralisanat. Domuzda ve etçillerde, v. thoracica externa’yı verdikten hemen sonra v. axillaris’ten çıkan ve göğüs yan duvarında arka üst yönde seyreden toplardamar.
30308vena torasika superfisyalisanat. Sığırda ikinci kaburga kemiği hizasında v. axillaris’ten, atgillerde v. thoracodorsalis’ten çıkan ve yan göğüs duvarında, m. serratusventralis thoracis’in yanında, arka üst yönde seyreden toplardamar.
30309vena transversa fasiyianat. V. temporalis superficialis’ten ayrılan ve atgillerde ve geviş getirenlerde m. masseter'in ön kenarında v. facialis ile birleşen toplardamar.
30310vena transversa kubitianat. Dirsek eklemi civarında v. brachialis’ten çıkan ve yan kısıma yönelen toplardamar.
30311vena ulnarisanat. Kedide v. interossea caudalis’ten, köpekte v. interossea communis’ten ayrılan ve parmakların derin fleksorlarının damarlaşmasına katılan toplardamar.
30312vena umbilikalisanat. Göbek kordonu venası.
30313vena uterinaanat. Döl yatağı toplardamarı.
30314vena üretralisanat. Yalnızca sığırda ve etçillerde bulunan, v. pudenda interna’dan ilk kol olarak ayrılan ve aynı adlı atardamarla dallanan toplardamar.
30315vena vajinalisanat. Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde v. iliaca interna’dan atgillerde v. pudenda interna’dan çıkan döl yatağına ve vajinaya giden toplardamar.
30316vena vajinalis aksessoryaanat. Sığırda v. uterina ile v. vaginalis’in arasında, v. glutaeus cranialis’in hemen arkasında, v. iliaca interna’dan çıkan ve vajinaya giden toplardamar.
30317vena vertebralisanat. Atgillerde sağ tarafta v. costocervicalis’ten, çoğu kez de sol tarafta v. cava cranialis’ten çıkan ve canalis transversarius içinde seyreden toplardamar.
30318vena vestibularisanat. Yalnızca sığırda bulunan ve v. pudenda interna’dan vestibulum vaginae’nin yan duvarlarına giden toplardamar.
30319vena vezikalis kaudalisanat. Atta ramus ductus deferentis’ten, etçillerde ve geviş getirenlerde v. ductus deferentis’ten, domuzda doğrudan v. vaginalis’ten sidik torbasına giden toplardamar.
30320vena vezikalis kranyalisanat. Geviş getirenlerde v. testicularis veya v. ovarica’dan, domuzda v. ductus deferentis’ten sidik torbasına giden toplardamar.
30321vena vezikalis mediyaanat. Yalnızca kedide bulunan ve v. pudenda externa’dan sidik torbasının alt yüzüne giden toplardamar.
30322vena vortikozaanat. Göz küresinin orta tabakasının kirli kanını toplayan dört adet toplardamar.
30323vena yeyunalesanat. V. mesenterica cranialis’in boş bağırsağa ait toplardamarları.
30324vena yugularis eksternaanat. Atgillerde, geviş getirenlerde ve domuzda v. linguofacialis ile v. maxillaris'in birleşmesinden oluşan, sulcus jugularis içinde göğse doğru seyreden ve v. cava cranialis’e, etçillerde v. brachiocephalica’ya açılan sağlı sollu iki toplardamar.
30325vena yugularis internaanat. Atgillerde olmayan bu damar, v. thyreoidea cranialis, v. thyreoidea media ve v. occipitalis’in birleşmesinden oluşan ve v. jugularis externa ile sulcus jugularis içinde seyreden toplardamar.
30326venalarda dolgunlukKalbe venöz kan akışının engellenmesi sonucu ortaya çıkan vena dolgunluğunun artışı.
30327venalarda ondulasyonGöğüs giriş bölgesinde solunumla aynı zamanda vena jugularis’in hacminin ritmik olarak artması veya azalması.
30328Vendeen koyunuBatı Fransa’nın Vendèen bölgesi yakınlarında Southdown koçları ve yerel yerli koyunların kullanılmasıyla geliştirilen, yüz ve bacaklar koyu kahve renkte, boynuzsuz koyun ırkı.
30329venektaziToplardamar genişlemesi.
30330venektomiToplardamarın ameliyatla çıkarılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir