Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
30481veziküler vajina yangısıSığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitis.
30482veziküler venereal hastalıkSığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitis.
30483veziküliformVezikül biçiminde olan.
30484vezikülitis seminalisSeminal vezikülitis.
30485vezikülleşmeVezikül oluşumu.
30486vezikülokavernözHem veziküllü hem de kavernöz olan.
30487vezikülopapülarVezikül ve papüllerle belirgin değişiklik.
30488vezikülopüstülarVezikül ve püstüllerle belirgin değişiklik.
30489vezikülotimpanikHem veziküllü hem de timpanik olan.
30490vezikülovirüslerRhabdoviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi.
30491viaanat. Yol.
30492Viborgüçgeni yaklaşımıHava kesesi operasyonunun ramus mandibula’nın arka kenarı, vena maksillaris eksterna ve m. sternomandibularis tendosu’nun oluşturduğu üçgen içinde yapılması.
30493vibrasyonTitreme, sallanma, titreşim, sallanış.
30494Vibrio parahaemolyticusDeniz ürünlerinden kaynaklanan gıda enfeksiyonlarına neden olan, soğuk ortamda üreyebilen, tuz (NaCl) seven bir patojen.
30495vibrissaanat. Burun kılları.
30496Vibriyo fetüsVibriyozis etkeni.
30497vibriyozisVibrio veya Campylobacter türleriyle oluşan, koyun, keçi, inek gibi hayvanlarda yavru atmaya ve infertiliteye yol açan enfeksiyon.
30498vibroterapotikTitreşimle yapılan tedavi.
30499Vicia villosa zehirlenmesiTüylü fiğ zehirlenmesi.
30500vida kurduCochliomyia hominivorax sinek türünün larvası.
30501vida kurdu enfeksiyonlarıGüney ve Güneybatı Amerika’da çiftlik hayvanlarında Cochliomyia hominivorax (Callitroga americanum) veya Chrysomya cinsi sinek larvalarının neden olduğu miyazis.
30502vida kurdu miyazisiTüm hayvan türleri ve insanlarda ölümlere neden olan vidakurdu sinek larvalarının deri yaralarıyla vücuda girmeleri ve dokuları eritmeleri sonucu oluşan ölüm oranı çok yüksek hastalık, vida sineği miyazisi.
30503vida kurdu sineğiYumurtalarını günün en sıcak saatlerinde hayvanların yaralarına bırakan, yumurtadan çıkan ve vida kurdu olarak adlandırılan larvaları yara içerisine doğru oyuklar açan, canlı dokularla beslenen Callitroga americanum ve Chrysomyia macellaria olarak da adla
30504vida sineği miyazisiVida kurdu miyazisi.
30505vidarabinPürin nükleozit (adenozin) analoğu olup herpes virüslere karşı kullanılan ilaç.
30506vigabatrinYapıca GABA’ya benzeyen GABA-tranaminazı geriye dönüşümsüz inhibe ederek GABAerjik aşırımı güçlendiren sentetik ilaç.
30507villi intestinalesanat. İnce bağırsakların mukozasında bulunan ve mukoza yüzeyini genişletmeye yarayan iplik biçiminde mukozal oluşumlar.
30508villi koryalisKoryon villusları.
30509villonodüler sinovitisSinovyal doku üremesi, dev hücre ve mononükleer hücre infiltrasyonuyla belirgin sinovya zarınını yangısı. Özellikle diz ekleminde görülür.
30510villoz plasentaKoryondaki villusların aşırı biçimde gelişmesiyle belirgin plasenta biçimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir