Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
30841yalancı iki cinslilikTek bir cinsiyet bezinin bulunduğu ve eklenti üreme organlarının ise karşı cinse ait olduğu iki cinslilik çeşidi, psödohermafroditizm.
30842yalancı kaburgalaranat. Son gerçek kaburganın kıkırdağı aracılığıyla dolaylı olarak sternuma bağlanan kaburgalar, kosta supuria.
30843yalancı kızgınlıkDışarıdan östrojen hormonu verilerek oluşturulan kızgınlık davranışları.
30844yalancı kolinesterazKaraciğerde sentezlenen, plazmada bulunan, asetilkolini asetik asit ve koline hidrolize eden enzim.
30845yalancı kuduzHerpesviridae ailesinde yer alan bir virüsün neden olduğu, domuzlar başta olmak üzere, sığır, kedi, köpek, koyun, sıçan ve vizonlarda kuduz hastalığına benzer şiddetli kaşıntı, çırpınma ve felçle, patolojik olarak irinsiz beyin yangısıyla belirgin viral h
30846yalancı lenfomBöcek veya eklembacaklı ısırması veya aşılamaların sonrasında gelişen lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşan lenfomlarla karıştırılabilen yangısal reaksiyon, psödolenfom.
30847yalancı lösemiAlösemik lösemi.
30848yalancı miyazisNormalde paraziter olmayan bir sineğin konak içerisinde bulunması.
30849yalancı nöromedyatörNöromedyatör maddeye yapıca benzeyen fakat etkinliği düşük olan madde.
30850yalancı parazitParazite benzeyen veya parazitlerle karıştırılabilen herhangi bir obje.
30851yalancı Pelger-HuetanomalisiNötrofil ve eozinofıl lökosit çekirdeklerinin, geçici bir süre, bilinmeyen nedenlerle, Pelger-Huet anomalisindekine benzer biçimde tam olarak bölütlenmemesiyle belirgin bozukluk, psödo-Pelger-Huet anomalisi.
30852yalancı pelvis darlığıLeğen ölçüleri normal olduğu halde yavrunun büyük olması durumu.
30853yalancı perikarditisPerikardiyum dışında oluşan apse, ekinokok keseleri, tümör, tek taraflı plöritis, tüberküloz, lökoz gibi hastalıklarda mediyastinal lenf yumruları büyümeleri ve diyaframa fıtkı sonucu göğüs boşluğuna giren kimi organlar vb. nedenlerle kalp ve kalbe giren
30854yalancı prekürsörNöromedyatörün prekürsörlerine yapıca benzeyen fakat etkinliği az olan, bu nedenle nöromedyatör miktarında azalmaya neden olan madde.
30855yalancı ruamMeliodozis.
30856yalancı sığır çiçeğiPoxviridae ailesinde bulunan sığır parapoksvirüs 2’nin sığırlarda neden olduğu, çiçek benzeri lezyonların görüldüğü ve genellikle iyi seyirli, süt veren ineklerin meme başlarında ve perineumda, eritromatöz makül ve daha sonra at nalı biçiminde kabuklu üls
30857yalancı sığır vebasıKüçük geviş getirenlerin vebası.
30858yalancı skoleksSestodlarda gerçek skoleks bulunmadığı zaman, strobilanın ön kısmının bükülmesiyle oluşan tutunma organı.
30859yalancı tavuk vebasıNewcastle hastalığı.
30860yalancı tip virüsEbeveyn virüsten farklı morfolojiye sahip yeni nesil virüs.
30861yalancı vebaNewcastle hastalığı.
30862yalancı ven nabzıV. jugularis’in altında bulunan a. carotis communis nedeniyle jugular toplardamarın titreşimiyle belirgin olay, psödo ven nabzı.
30863yalancı yumrulu deri hastalığıHerpesviridae ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 2’nin sığırlarında neden olduğu, klinik olarak yumrulu deri hastalığına benzeyen hastalık.
30864yalancı zarZar izlenimi veren örtü veya oluşum, psödomembran.
30865yalancı zarlıYalancı zar gösteren, yalancı zarla örtülü, psödomembranlı, psödomembranöz.
30866yalandan içmeAtların sancılarında olduğu üzere hayvanın içme suyuyla sürekli olarak ve âdeta oynarcasına içiyor gibi yapması.
30867yalnız yıldız kenesiGüney Amerika’da özellikle Teksas ve Luisiana’da yaşayan insan ve köpeklerde Rocky dağlarının noktalı ateşi adlı hastalığa ve kene felcine neden olan tür, Amblyomma americanum.
30868yalpalama sendromuBoyun omurlarının çeşitli nedenlerle omuriliğe basınç yapması ve zedelemesi sonucu oluşan, kronik eş güdüm bozukluğuyla belirgin hastalık. Genç atlarda ve iri cüsseli köpeklerde görülür, wobbler sendromu, eş güdüm bozukluğu sendromu.
30869yamaVücudun bir bölgesini örtmek veya bir eksikliği desteklemek için eklenen bir parça canlı doku, greft.
30870yama alopesisiKöpek, kedi, at ve sığırlarda, iç salgı bezlerinin bozukluğundan kaynaklanan odak veya odaklar hâlinde, iyi sınırlı ve yama görünümünde yangılı olmayan yerel kıl dökülmesi, alopesiya areata, alopesia sirkumskripta.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir