Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
30931yapışkan uçBazı restriksiyon endonükleazlarının oluşturduğu DNA parçalarındaki her biri diğerinin tamamlayıcısı olduğundan aralarında yeniden hidrojen bağları oluşabilen kısa çıkıntılı tek iplikli dizeler.
30932yapışkanlıkAkıcılık derecesi.
30933yapışkanotuToprak üstü kısımları müsilaj, kateşik tanen, alkaloit ve madensel tuzlar içeren, % 1-3 enfüzyon biçiminde yumuşatıcı ve idrar söktürücü olarak kullanılan, ısırganotugiller familyasından bir bitki, duvar fesleğeni.
30934yaprak kelebeğihlk. Fasiyola hepatika.
30935yaprak yemBir yem ham maddesinin önceden buharla tavlanarak veya tavlanmaksızın iki silindir arasında ezilerek veya kesilerek yassı ve düz pulcuklar getirilmiş durumu.
30936yapraksı papillalaranat. Papilla foliyata.
30937yaraYumuşak dokuları oluşturan ögelerin kesici, yaralayıcı veya bunlara benzer araç veya gereçlerle birbirinden ayrılması. Ateşli silah yarası, ısırık yarası, septik ve aseptik yara gibi değişik yara tipleri vardır.
30938yara hormonuTrefon.
30939yara iziYara veya benzeri patolojik bir değişimin iyileşmesini takiben doku üzerinde bıraktığı, bağ dokusundan ibaret iz, nedbe, sikatriks, skar, eskar.
30940yara kabuğuYaralarda iyileşme sürecinde yırtılan damarlardan akan ve pıhtılaşan kan, eksudat ve lökositlerden oluşan yaranın enfekte olmasını önleyen örtü veya kabuk.
30941yara kabuğu akarıPsoroptidae ailesinde bulunan akar cinsi. Bu cinste bulunan türlerin erkekleri 410-564 x 260-460 mikron, dişileri 405-820x350-500 mikron büyüklükte oval ve büyük, deri üzerinde gözle kolayca görülebilen, kapitulumları uzun ve ince, ayakları kalın ve uzun,
30942yara kanalıFistül.
30943yara miyazisiTravmatik miyazis.
30944yara otuAdi kuzukıran.
30945yarakanhlk. Sarılık.
30946yaramaz çocuk sendromuKedi ve köpeklerin skrotum, kuyruk, bacak, ağız veya burunlarında lastik bant veya iğne gibi sıkıştırıcı veya eziyet verici yabancı cisimlerin bulunması.
30947yararcılık1. Eylemin kendisinden çok ulaşılan sonuçların iyi veya kötü, doğru veya yanlış oluşuyla ilgilenen etik görüş. 2. İyinin, mutluluk veya hazza ve dolayısıyla da doğruya eşit olduğu biçimindeki görüş.
30948yararlanılabilir besin maddesiSindirilebilen, emilen ve/veya vücutta kullanılabilen bir besin maddesi.
30949yararlanılabilir kısımBir besin maddesinin sindirim kanalından emilen ve vücutta bir amaç için kullanılabilen kısmı.
30950yararlanılamayan proteinIsı hasarlı protein.
30951yarasa formKuduz hastalığının yarasalardan bulaşan bir formu.
30952yaraya yerel uygulanan ilaçlarYaraya uygulanan merhem, krem ve çözelti biçimindeki ilaçlar.
30953yardımcı ilaçİnhalasyon anestezisinde anestezik maddenin alveoler konsantrasyonunu belli bir düzeyde tutarak daha düşük dozda anestezik kullanılmasını sağlayan ilaç.
30954yardımcı keseSestodlarda genital deliğe açılan ve halkaların duvarında bulunan kese.
30955yardımcı pigmentBitkilerde ve fotosentetik bakterilerde güneş ışığından enerji elde edilmesinde klorofillere yardımcı olan görünen ışığı absorbe eden pigmentler.
30956yardımcı solunum hareketleriKimi evcil hayvan türlerinde görülen burun kanatlarının oynatılması, gırtlak solunumu, anüs solunumu ve karın vurma gibi normal solunum hareketlerine benzeyen hareketler, aksesörik solunum hareketleri.
30957yardımcı T hücreleriYardımcı T lenfositi.
30958yardımcı T lenfositiBağışıklık sistemi işlevlerinde ana düzenleyici olarak görev yapan, öldürücü ve baskılayıcı T lenfositlerin büyüme ve çoğalmalarını uyaran, B lenfositlerin plazma hücrelerine dönüşmesini uyaran, makrofajların aktive edilmesini sağlayan bir T lenfosit alt
30959yardımcı virüsTek başlarına çoğalamayan eksik virüslerin çoğalmasını sağlayan virüs.
30960yarı açık anestezi yöntemiAnestezik gaz karışımının hayvana verildikten sonra solunum havasının dış ortama verildiği yöntem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir