Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
30991yassı hücreli metaplaziTek katlı veya yalancı çok katlı prizmatik epitelin çok katlı yassı epitele dönüşmesi, skuamöz metaplazi. En tipik olarak kronik irritasyonlarda, A vitamini yetersizliğinde ve klorlu naftalen zehirlenmesinde biçimlenir.
30992yassı kurtlarYassı solucanlar.
30993yassı solucan1. Alttan ve üstten basık, bilateral simetrik, bölütsüz, vücut boşluğu, trematodlar hariç sindirim sistemi, iskelet, solunum ve dolaşım sistemleri bulunmayan, anüsleri oluşmamış, kimisi serbest, kimisi asalak yaşayan, asalak olanlarda döl değişimi ve başk
30994yaş ağaç kırığıTam olmayan bir kırık olup kemiğin konkav korteksinin sağlam, konveks korteksinin kırılması olgusu. Yaş bir ağaç dalının bükülmesi sonrasında tam ayrılmaması biçimindeki bir kırık tipi.
30995yaş egzamaDeri yüzeyinin ıslak olmasıyla belirgin egzama, egzama maditans, hlk. safra.
30996yaş ekstraksiyonMısırın yaş öğütülmesinde olduğu gibi çözünebilir maddeleri ayırıp almak için su veya diğer bir sıvıyla yapılan işlem.
30997yaş ezmeTane yemlerin buhara tutulduktan sonra, 1-8 dakika çelik silindirler arasından geçirilerek ezilmesi, buğulama.
30998yaş harharaAkciğerlerin dinlenmesinde köpük patlaması biçiminde işitilen ses.
30999yaş kaba yemlerYeşil yem bitkileri, silaj kök ve yumru yemler, yaş pancar posası, yaş malt posası gibi su oranları yüksek birim ağırlıktaki hazmolabilir besin maddeleri miktarları az olan yemler.
31000yaş kangrenKan akımının aniden kesilmesi ve enfeksiyonun birleşmesi sonucu, dokunun ödemli, yumuşak ve çoğunlukla esmer veya siyah renkte bir görünümüyle belirgin kangren çeşidi, ıslak kangren. Çoğunlukla nekrozun oluştuğu sırada kanlı olan doku ve organlarda biçiml
31001yaş maddeBelirli miktar sıvı içeren, suya veya diğer bir sıvıya bandırılmış veyahut bunlarla nemlendirilmiş olan madde.
31002yaş öğütmeTanelerin veya başka bir maddenin çeşitli bileşen parçalarının ayrılmalarını kolaylaştırmak amacıyla yumuşatmak için kükürtdioksitli suda veya sade suda ıslatılarak öğütülmesi işlemi.
31003yaş pansumanSıvı bir ilacın etkisini ve sıcaklığını yangılı bölgede devam ettirmek amacıyla kompres, gazlı bez, pamuk ve sargı bezinin ıslatılarak bölgeye uygulanmasıyla oluşturulan bir pansuman çeşidi.
31004yaş renderingKapalı kazan veya tanklarda buharla pişirme işlemi.
31005yaş şeker pancarı posasıŞeker pancarından şekerin alınmasıyla geriye kalan, protein, kalsiyum, fosfor ve A vitamini bakımından yetersiz, yapısındaki selüloz çok kolay sindirildiğinden enerji bakımından zengin, sulu, selüloz içeriği nedeniyle kaba yemler içinde değerlendirilen le
31006yaş tayiniHayvanların diş durumuna bakılarak yaklaşık olarak yaş tahminlerinin yapılması.
31007yaş yakmaKjeldahl yöntemiyle ham protein analiz yönteminin birinci basamağı olup yem örneğinin konsantre sülfürik asit, katalizör ve ısı etkisiyle yakılması işlemi.
31008yaş yemNormal sınırlar içinde rutubet taşıyan yem.
31009yaş yem üzerinden hesaplamaYemin besin madde içeriğinin nemiyle birlikte ifade edilmesi.
31010yaşam hakkıCanlının yaşamsal fonksiyonlarını tam anlamıyla sürdürebilme hakkı.
31011yaşam süresiCanlının ne kadar süreyle yaşayabildiği.
31012yaşama gücüBir işletmedeki ölen hayvan sayısının aylık, altı aylık, yıllık vb. belirli bir sürede toplam hayvan sayısına oranının yüzde ifadesi.
31013yaşama payı gereksinimiHayvanlardan hiçbir verim beklenmeksizin yalnız kan dolaşımı, solunum, vücut ısısının sabit tutulması ve sindirim sistemi hareketleri gibi fizyolojik işlevlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan besin maddeleri veya yem miktarı.
31014yaşama payı protein gereksinimiErgin hayvanlarda dışkı, idrar ve deri dökülmesi gibi nedenlerle gereksinim duyulan bazal azot değerinden yararlanılarak hesaplanan protein, bazal azot değeri.
31015yaşama payı rasyonuDinlenen veya verimde olmayan hayvanın canlı ağırlığını aynen devam ettirmesi, normal vücut sıcaklığını koruyarak vücut fonksiyonlarını muhafaza etmesi, vücut atıklarının yerine konması için gereksinim duyduğu esansiyel besin maddelerini içeren yem miktar
31016yaşama payı yemlemesiVerimde olmayan ve dinlenmedeki hayvanın normal vücut sicaklığını, vücut fonksiyonlarını koruma ve sürdürmeye, protein, mineraller, vitaminler, belirli yağ asitleri, su, hava vb. gereksinimlerini karşılayabilecek çeşit ve miktarda yemle yemlenmesi, sürdür
31017yaşla eşlenik kontrolYaşa bağlı olarak deneme gruplarının başarımının değerlendirilmesi amacıyla yapılan deneysel çalışmalarda, kontrol grubuyla aynı yaşta oluşturulan grup.
31018yaşlanma pigmentiOtofagositoz yoluyla lizozomlara alınan hücre organellerinin zarlarından köken alan doymamış yağ asitlerinin peroksidasyonu ve polimerizasyonu sonucu lizozomlarda oluşan, yaşlanmayla sayıları artan sarı kahverengi pigment, lipofuskin, yaşlılık pigmenti.
31019yaşlı köpek ensefalitisiKronik, ilerleyici, dairesel ve sallantılı yürüyüş, körlük, zihinsel bozukluklarla belirgin, orta yaşı geçmiş köpeklerde görülen, dört ay içerisinde koma ve ölümle sonuçlanan bir hastalık. Köpek gençlik hastalığı virüsü tarafından oluşturulduğu ileri sürü
31020yaşlı sığır besisiYaşlı sığırların, kendilerinden et artırma beklenmeksizin, ahırda silaj, pancar posası, kök yemler gibi ucuz sulu yemlerle veya merada, ek yemli veya ek yemsiz beslenmeleri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir