Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31201yer altı suyuYer altı tabakalarından elde edilmiş ve yüzey sularıyla direk etkileşim içinde olmayan su.
31202yer altı tırfılıÖstrojenik etkili bir bitki.
31203yer elmasıÇok yıllık ve yazlık olarak yetişen, insan beslenmesinde, alkol ve fruktoz üretiminde kullanılan, yumruları nişasta bakımından zengin, azotsuz öz maddeler inulin, dekstroz ve levülozdan meydana gelen yaprakları iyi bir yem kaynağı olarak değerlendirilen t
31204yer elması yeşiliYer elmasının toprak üstünde kalan, protein, şeker ve karoten bakımından zengin yeşil sap ve yaprakları.
31205yer fıstığıBaklagiller familyasından olan yağlı tohumlar sınıfında değerlendirilen, tohumlarında % 45-60 oranında yağ, % 20-30 oranında ham protein ve % 18 oranında nişasta bulunan, vitamin ve mineral bakımından zengin tohum.
31206yer fıstığı kabuğuÖğütülerek geviş getirenlere yedirilen, kaba yem özelliğinde olan yem maddesi.
31207yer fıstığı kabuklu küspesiYer fıstığı iç ve kabuklarının mekanik veya solvent özütlemeyle yağının alındıktan sonra kalan öğütülmüş yer fıstığı ürünü.
31208yer fıstığı küspesiYer fıstığı içinden yağın mekanik veya solvent özütlemeyle alınmasıyla elde edilen az miktarda kabuk, lif ve yağ içeren, en çok % 7 ham selüloz içermesi gereken öğütülmüş yer fıstığı yan ürünü.
31209yer fıstığı yağıYer fıstığından elde edilen doymamış yağ asitleri bakımından zengin yağ.
31210yer fıstığı zarıYer fıstığı işlemesinde elde edilen, kırık iç fıstık içerebilen, iç yer fıstığının dışını örten zardan oluşan bir ürün.
31211yer solucanlarıHalkalı solucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfından, vücutları uzun ve birbirine benzeyen bölütlerden yapılmış, deri çukurlarında kitin kıllar çıkan, eşeysel olgunlaşma sırasında üreme açıklıkları çevresinde semer (klitellum) de
31212yerde kurutmaYeşil ve taze yem bitkilerinin biçildikleri yerde atmosferik koşullarda kurutulması işlemi.
31213yerel amiloidozisBir organ veya dokuda sınırlı bir alanda amiloid maddesinin hücre dışı birikimi. Kedilerde şeker hastalığında pankreasın Langerhans adacıklarında, medullar tiroit adenokarsinomu ve feokromositom gibi tümörlerde görülür.
31214yerel anesteziYalnız operasyon yapılacak bölgenin dokularındaki sinir uçlarının geçici olarak duyarsız duruma getirilmesi, lokal anestezi.
31215yerel anestezikBelirli bölgelerde sinir lifleriyle uygun konsantrasyonlarda temasa geldiklerinde bu liflerdeki uyarı iletimini geriye dönüşümlü olarak bloke eden ilaç.
31216yerel belirtilerVücudun belli bir bölgesine, bir organ veya organ parçasında görülen ve saptanabilen belirtiler.
31217yerel derivasyonBölgeye vücut sıvılarını ve özellikle kanı çekme.
31218yerel enfeksiyonEtkenin vücuda girdiği yerde üremesi, burada lezyonlar meydana getirmesi, fakat yayılma eğilimi göstermemesi durumu.
31219yerel konvulsiyonlarBir kas veya kas grubunda görülen kontraksiyonlar.
31220yerel plasentaKotiledoner ve zonaryal tip plasentalarda olduğu gibi, villi koriyalislerin bazı bölgelerde kümeleştiği plasenta tipi, lokal plasenta.
31221yerel sklerodermaKöpeklerde yerel deri sertleşmesi.
31222yerel terlemeDerideki ter bezlerinin aşırı etkinliği sonucu vücudun bir bölgesinin ıslanması, hiperhidrozis lokalis.
31223yerel tetanosKlinik olarak tetanik belirtilerin esas olarak bir bacakta biçimlenmesi. Kedi ve köpeklerde görülür. Clostridium tetani etkenlerinin girişine yakın bölümlerde biçimlendikten sonra, diğer bacağa ve tüm vücuda yayılır.
31224yerel uygulamaİlaçların vücudun herhangi bir bölgesine doğrudan uygulanması.
31225yerinde sınırlı karsinomKötücül epitel tümörün hücresel özelliklerini taşımasına karşın, bazal zara invaze olmamış, komşu dokulara yayılmamış ve oluştuğu epitelde sınırlı tümör, karsinom in situ.
31226yerine koyma tedavisiEksik olan şeyin doğal veya sentetik benzerini yerine koyarak tedavi etme.
31227yerleşim sıklığıHayvan sayısıyla bulundukları alan arasındaki ilişki.
31228yerli ırklarDaha çok doğal koşulların etkisi altında oluşmuş ve kötü etkilere ve hastalıklara dayanıklı, büyüme ve gelişmeleri yavaş, yemden yararlanma güçleri zayıf, verimleri ve döl verimleri düşük, yaşadıkları çevre koşullarına iyi uyum göstermiş ve düşük değerli
31229Yerli Kara sığırıTürkiye’nin Orta Anadolu bölgesinden köken alan, siyah renkli, küçük yapılı, başı dar ve uzun, boynuzları kısa, ince ve uçları öne dönük, boynu ince göğsü dar, butları zayıf ve ince, memeleri küçük, cılız, çoğunlukla siyah renkli ve kıllarla örtülü, kas g
31230YersiniaTürleri doğal olarak dışkı, kanalizasyon suları ve toprakta bulunan, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, düz çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir