Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31411Yunan kısa boynuzlu sığırıYunanistan’dan köken alan, Yunanistan’ın kuzey batısındaki dağlık alanlarda ekstantif sistemlerde yetiştirilen, sınırlı sayıda ve seyrek bulunan, genellikle vücudu küçük boyutlu, başı küçük, boynuzları kısa ve ince, renk aralığı kahverengi, kestane rengi,
31412yunksiyonanat. Bağlantı, bağlantı yeri, bitişme.
31413yunkturaanat. Birleşme, bağlanma, eklem.
31414yunktura fibrozaanat. Fibröz bağlantı.
31415yunktura kartilagineaanat. Kıkırdaksal bağlantılar.
31416yunktura lumbosakralisanat. Kuyruk sokumu kemiğiyle son bel omuru arasındaki bağlantı.
31417yunktura osseaanat. Kemiksi birleşme.
31418yutağın çıkarılmasıYutağın ameliyatla çıkarılması, farengektomi.
31419yutağın hipofiz kistiErişkin köpek, kedi ve diğer türlerle insanlarda ağız boşluğu tavanında adenohipofizin farklılaşmamış embriyonel hücre kalıntılarından gelişen 1-2 cm çapında, sarı-gri renkte sıvı içerikli kese, faringeal hipofizden gelişen kist. Kisti döşeyen yassı epite
31420yutakanat. Ağız ve burun boşluklarının arkasında, pars oralis faringis ve pars nazalis faringis olmak üzere iki önemli bölümü bulunan, soluk ve yemek borularının giriş kısımlarının önünde yutak duvarları tarafından kuşatılan huni biçimindeki boşluk, farenks, f
31421yutak bademciğianat. Orofarenksin arka üst kısmında yer alan ve kriptalardan oluşmayan lenforetiküler doku toplulukları.
31422yutak boşluğuanat. Ağız ve burun boşluklarının arkasında, soluk ve yemek borularının giriş kısımlarının önünde yutak duvarları tarafından kuşatılan huni biçimindeki boşluk, kavum faringis.
31423yutak ceplerianat. Embriyoda ilkel yutağın lateral duvarında sağda ve solda biçimlenen ve beş adet olan keseler, branşiyal poşlar. Yutak cepleri ektoderme doğru gelişmesini sürdürürken ektodermden bunlara karşı sulkus branşiyalis adı verilen birer yutak yarıkları geli
31424yutak çatısıanat. Yutağın kafatası tabanına bakan duvarı, forniks faringis.
31425yutak disfajisiYutma güçlüğü.
31426yutak felciYutma işlemine katılan yutak kaslarının n. glosspharyngeus’ zedelenmesi sonucu biçimlenen felç, farengoparalizis, farengopleji Yutma güçlüğü ve öksürükle belirgindir, yutak tıkanmasından ağrı ve solunum güçlüğünün bulunmamasıyla ayırt edilir.
31427yutak geçidianat. Ağız boşluğuyla yutak boşluğunun ilişkisini sağlayan geçit, aditus faringis.
31428yutak spazmıGenellikle reflektorik olarak veya yabancı cisimlerle oluşan yutma kaslarının krampı, farenks spazmı, farengismus, farenks krampı.
31429yutak yangısıYutak mukozasının yangısı, farengitis, farenjitis, farenjit.
31430yutamamaYutma yitimi.
31431yutkunma güçlüğüYutma güçlüğü.
31432yutmaÇiğnenen besin maddesinin yemek borusuna aktarılması için, istemle başlayıp istem dışı refleksle sonuçlanan karmaşık bir sindirim olayı.
31433yutma güçlüğüYemek borusu, yutak veya ağız yaralanmaların veya sinirsel uyarımlarındaki yetersizliklerden kaynaklanan yiyecek ve içecekleri yutma güçlüğü, yutkunma güçlüğü, disfaji, oral disfaji, orofarengiyal disfaji, farengiyal disfaji, yutak disfajisi, orofarengiya
31434yutma pnömonisiYabancı cisim pnömonisi.
31435yutma yitimiYutma merkezindeki bozukluklar, yutma kaslarının felci, sinir-kas ileti bozukluğu gibi nedenlerle yutma refleksinin kaybolması, yutamama, aglütisyon
31436yuvarlak kalp hastalığıYumurta dönemine giren tavuk, genç horoz ve erişkin tavuklarda ani ölümle belirgin bir dolaşım sistemi bozukluğu.
31437yuvarlak solucanlarAschelminthes şubesinde, Nematoda sınıfında bulunan uzunluğu 0. 3 mm ile 8. 5 m arasında değişen iki ucu sivrilerek sonlanan, silindirik, uzunlamasına kaslara sahip, toprakta, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, bitki, insan ve hayvanlarda parazitlenen, dioik
31438yuvarlanma hastalığıLaboratuvar farelerinde yerde yuvarlanma hareketleri, beyinde nöronal lizis ve nötrofil lökosit infiltrasyonlarıyla belirgin, Mycoplasma neurolyticum tarafından oluşturulan hastalık.
31439yügrükhlk. Koşucu at.
31440yük atıAt arabasını çekmede kullanılan at.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir