Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31441yükleme dozuİlaç konsantrasyonunu plato seviyesine hemen çıkarmak için verilen doz.
31442yükleme jeliProteinlerin elektroforezinde kullanılan ve elektroforez edilecek proteinlerin belirli bir hatta yığımlanmasını sağlayan jel türü.
31443yüklenme testiKalp veya damar bulgularının belirgin olmadığı kuşkulu hastaların geçici bir egzersizden sonra da karşılaştırılmalı olarak tekrar muayene edilmesi.
31444yüksek arazi vaşağıAmerikan kısa kuyruklu kedisi
31445yüksek dağ hastalığıYüksek rakım hastalığı.
31446yüksek devirli santrifüjDüşük moleküler ağırlığa sahip yapıların çöktürülmesinde kullanılan, yüksek dönme hızına sahip santrifüj, ultrasantrifüj. Çözelti içindeki protein, nükleik asit gibi makromoleküllerin ayrılmasında, hatta plazmit DNA, mitokondriyel DNA veya kromozomal DNA
31447yüksek endotelli venüllerPostkapiler venül.
31448yüksek enerji bileşiğiStandart koşullar altında hidrolize olduğunda ATP’nin hidrolizindeki kadar veya daha fazla serbest enerji veren metabolitler.
31449yüksek enerjili fosfat bileşiğiStandart koşullar altında hidrolize olduğunda ATP’nin hidrolizindeki kadar serbest enerji veren fosfatlı bileşikler.
31450yüksek irtifa hastalığıYüksek rakım hastalığı.
31451yüksek otlak ayrığıUzun boylu, çok yıllık, serin iklim buğdaygil yem bitkisi olup yumak hâlinde gelişen, kurak ve soğuğa dayanıklı yem bitkisi.
31452yüksek performanslı sıvı kromatografiOtomatize malzemelerin kullanıldığı, sık sık rölatif olarak yüksek basınçta gerçekleştirilen kromatografik işlem, HPLC.
31453yüksek rakım hastalığıDağlık bölgelerde yaşayan sığırlarda, daha az olarak da domuz, koyun ve insanlarda oksijen eksikliğinden ileri gelen, klinik olarak konjestif kalp yetmezliği bulgularıyla seyreden, tek tük görülen hastalık, birisket hastalığı, göğüs duvarı şişkinliği, dağ
31454yüksek sekiAtlarda bacaklardaki beyazlığın topuğun üzerine geçmesi.
31455yüksek sıcaklık kısa zaman pastörizasyonuÇabuk pastörizasyon.
31456yüksek siloSilindirik kule biçiminde, tahta, beton, tuğla veya çelik, alüminyum gibi metal materyalden yapılmış yüksek silolar.
31457yüksek yağışlı bölgeYılda 500 milimetreden fazla yağış alan ve 9 ay gibi otlatma sezonu olan bölge.
31458yüksek yoğunluklu lipoproteinSafrayla atılabilmesi için karaciğer dışı dokulardan karaciğere kolesterol ve kolesterol esterlerini taşıyan diğer lipoproteinlere oranla yapısında fosfolipit ve protein fazla miktarda bulunan bir lipoprotein sınıfı, alfa lipoprotein, HDL.
31459yükseltgenmeKimyasal bir olay sırasında bir maddenin bileşimindeki hidrojen miktarının azaltılması veya oksijen miktarının artırılması, bir atom veya iyonun bir elektron vermesi, oksidasyon. Aynı zamanda ilaçların biyotranformasyonunda oluşan olaylardan biridir.
31460yükseltici genKomşu genlerin transkripsiyonunu uyaran veya artıran genomik dizilimler, enhanser gen.
31461yünKoyunun vücudunu örten fibröz (lifli) yapı.
31462yün körlüğüKoyunların gözleri etrafındaki yünlerin uzaması sonucu görememesi.
31463yün kurduCalliphoridae ailesinde bulunan koyunlarda deri miyazisine neden olan çeşitli sinek türlerinin larvaları.
31464yün yemeYemde selüloz, protein ve bazı mineral yetersizliğine bağlı olarak oluşan ve daha çok koyun ve tavşanlarda görülen bir davranış bozukluğu, trikofaji.
31465yün yumağıHayvansal kıl yumağı.
31466yünümsü kıl örtüsü sendromuHereford ırkı buzağılarda kıl örtüsünün aşırı derecede kısa ve kıvrımlı olmasıyla belirgin kalıtsal bozukluk. Bu kıl örtüsü kalıtsal ölümcül kardiyomiyopatinin en önemli göstergesidir. Etkilnen hayvanlar 6 aylıktan küçük bir yaşta çoğunlukla ölürler.
31467yürekbk. kalp.
31468yürek çöküntüsüanat. Akciğerlerin facies medialis'in pars mediastinalis’inde kalbin neden olduğu çöküntü, impresyo kardiyaka.
31469yürek kemiğianat. Ostium aortae’yi çevreleyen anulus fibrosus içinde sığırda iki, koyunda ve keçide bir tane bulunan kemik, kalp kemiği, os kordis.
31470yürütücü dokuHareketi başlatan, hareket hızını kontrol eden odak, peysmeyker, önder odak. Kalbin peysmeykeri sino-atriyal düğümdür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir