Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
22501planum pariyetaleanat. Koyunda, keçide ve domuzda duvar kemiğinin tavanında yer alan bölge.
22502planum rostraleanat. Domuzun burun delikleri arasında bulunan kılsız bölge.
22503planum temporaleanat. Koyunda, keçide ve domuzda os parietale’nin planum parietale’sinin altında ve yanındaki bölge.
22504plaseboİlaçlara özgü farmasötik biçimlere sokulan fakat gerçekte ilaç olmayan etkisiz bir madde.
22505plasentaEtene.
22506plasenta diskoideaanat. Hemokoriyal plasenta.
22507plasenta endoteliyo-koriyalisanat. Karnivorlarda görülen, koryon villuslarının döl yatağının damar endoteline kadar uzamasıyla oluşan plasenta türü.
22508plasenta engeliFetüsle döl yatağı arasında her türlü madde alışverişinin sağlandığı, bakteriler ve çok büyük moleküllü maddeler için geçirgen olmayan, seçici doku duvarı. Engel oluşturmada villuslarda yer alan trofoblast hücrelerinin önemli görevleri bulunur.
22509plasenta epitelyo-koriyalisanat. Tek parmaklı ve domuzlarda görülen, koryon villuslarının döl yatağının epitel katmanıyla teması sonucu oluşan plasenta türü. Bunda tam bir plasentasyon oluşmaz.
22510plasenta gonadotropik hormonlarıPlasentadan salgılanan gonadotropik etkili hormonlar. Kadında HCG, kısrakta PMSG.
22511plasenta hemo-endotelyalisanat. Sıçan, kobay ve tavşanlarda görülen döl yatağı mukozasının epitel katı, bağ dokusu ve damar endoteliyle koryon villuslarının dejenere olduğu plasenta türü.
22512plasenta hemo-koriyalisanat. Hemokoriyal plasenta.
22513plasenta hormonlarıPlasentadan salgılanan östrojen, progesteron, koryonik gonadotropinler gibi hormonlar.
22514plasenta inkretaAsserat tip plasentanın miyometriyuma aşırı derecede nüfuz etmesi.
22515plasenta laktojeniİnsan koryonik somatomammotropini.
22516plasenta lüteotropiniİnsan koryonik somatomammotropini.
22517plasenta östrojeniPlasentadan salgılanan östrojenler, koryonik östrojen.
22518plasenta sindesmo-koryalisanat. Geviş getirenlerde görülen döl yatağı epitelinin küçük alanlarda dejenere olarak koryon villuslarıyla ilişki kurduğu plasenta türü.
22519plasenta zonaryaKarnivorlarda görülen, villusların koryonun orta bölgesinde kemer biçiminde bağlantılar yaptığı plasenta türü.
22520plasentalPlasentaya ait.
22521plasental bölgelerin subinvolüsyonuKöpeklerde doğum sonrası plasetal bölgelerin involüsyonundaki gecikme sonucu uzun süre fazla miktarda irinsiz akıntıyla belirgin bozukluk.
22522plasental laktojenPolipeptit yapılı olup inek, koyun, keçi dâhil birçok türün plasentasından ekstraksiyonla izole edilen, memelerden sütün salgılanmasını uyarıcı bir madde.
22523plasentasyonPlasentanın biçimlenme süreci.
22524plasentitisPlasentanın yangısı. Çoğunluklu enfeksiyon etkenlerince oluşturulur ve yavru atmaya sonun düşmemesine neden olur.
22525plasentofajiKarnivor olmayan hayvanların doğum sonrası atılan kendi plasentalarını iç güdüsel olarak yemeleri.
22526plasentomanat. Uterusta yer alan karunkulayla villusun oluşturduğu kotiledonun birleşmesinden oluşan fonksiyonel yapı. Geviş getirenlerde görülen ve döl yatağında bez içermeyen karunkulalar zigot oluşumundan sonra oldukça büyürler.
22527plasmatogamiPlazmogami.
22528plasminKazeini pıhtılaştıran enzim.
22529PlasmodiumEucoccidiida takımında, Haemosporina alt takımında bulunan insan ve diğer primatların, kemiricilerin, kuşların ve sürüngenlerin (özellikle kertenkele) alyuvarlar içerisinde parazitlenen sivrisineklerle taşınan koksidiyan protozoa cinsi, malarya paraziti.
22530Plasmodium bergheiKemiricilere Anopheles dureni türü sivrisineklerle bulaşan paraziter bir protozoon türü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir