Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
22771pnömosistografiNegatif kontrast sistografi.
22772pnömosit Ianat. Tip I alveol hücresi.
22773pnömosit IIanat. Tip II alveol hücresi.
22774pnömostomSalyangozların solunum deliği.
22775pnömotaksik merkezPonsun üst bölümü ve arkada bulunan, solunumun hem biçiminin hem de hızının kontrolüde görev alan bir solunum merkezi.
22776pnömoterapiAkciğer hastalıklarının tedavisi.
22777pnömotoraksGöğüs boşluğunun gaz veya havayla dolması. Boşlukta bulunan hava, akciğerler üzerine basınç yaparak akciğerin sönmesine neden olur.
22778pnömotosel1. Akciğer dokusunun fıtkı. 2. Akciğer alveollerinin aşırı genişlemesinden sonra, alveol duvarlarının yırtılmasıyla oluşan büyük, içi havayla dolu kist. 3. Gaz içeren şişkinlik veya kese.
22779pnömototerapiYüksek veya alçak basınçlı havayla yapılan tedavi.
22780pnömovajinaÖzellikle kısraklarda yaşlılıkta ve doğuştan bozukluklar nedeniyle vajinaya hava girmesi, yel yutanlık. Vajinanın kronik genişlemesine sebep olur ve önemli bir kısırlık sebebidir.
22781PnömovirüslerParamyxoviridae ailesinde yer alan ve bünyesinde sığır ve koyunların respiratorik sinsityal virüslerini de bulunduran bir virüs cinsi.
22782podoartritisKarpal ve tarsal eklemlerden aşağıdaki eklemlerde görülen artritis.
22783pododermatitisCanlı tırnak denilen koryum ungulaenin yangısı.
22784pododermatitis aseptika diffuzaArpalama.
22785pododermatitis kronika verrukoza sive migransAyak kanseri.
22786pododermatitis purulenta ve nekrotikansCanlı tırnak dokusunun yüzlek ve derin dokularının enfekte olmasıyla ve ileri dönemlerde kangrenve nekrozların biçimlenmesiyle belirgin yangısı.
22787pododermatitis sirkumsıkriptaTaban eziği.
22788podofilinTıpta kullanılan bir reçine.
22789podomerEklem bacaklılarda, bacakların az çok silindirik ve genellikle her iki ucu eklemli parçası.
22790podositanat. Bowman kapsülünün iç yaprağında kılcallar üzerine yerleşen, ayak biçiminde sitoplazmik uzantılı ve sitoplazmalarında çok sayıda mikrotubulus bulunan hücre, ayak biçimli hücre. Podositlerin sitoplazmik uzantıları arasındaki açıklıklardan süzülen sıvı
22791podotrohleozisNavikular sendrom.
22792podotrohlitisNavikular sendrom.
22793podozomaKenelerde ve uyuz böceklerinde bacakların çıktığı vücut parçası.
22794pOHBir çözeltide bulunan hidroksil iyon konsantrasyonunun negatif logaritması.
22795poikilositOrak, çekiç, topuz gibi anormal biçimli alyuvarlar.
22796poikilositozisKanda anormal biçimli alyuvarların bulunması.
22797poikilotermSoğukkanlı.
22798Poisson dağılımıKüçük olasılıklar dağılımı.
22799Poks virüs enfeksiyonlarıÇiçek virüs enfeksiyonları.
22800Poksvirüslerİnsan ve hayvan çiçek hastalığı virüsleri gibi, yapılarında 130-280 kbç uzunlukta çift iplik DNA genomu bulunduran, 300-350 nm büyüklükte ve kompleks yapılı virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, çiçek hastalığı virüsleri, Poxviridae.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir