Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
22801polarSu gibi üzerinde pozitif veya negatif yük taşıyan suda çözünen moleküller veya gruplar.
22802polar cisimcik1. Oositin mayoz bölünmesiyle oluşan sitoplazmik fazlalık. Sonradan dejenere olur. 2. Bakteri hücresinin bir veya iki ucunda bulunan metakromatik tanecik.
22803polar flagellaHücrenin bir ucundan çıkan tek veya demet durumunda kamçı bulunması durumu.
22804polar halkaSporozoit ve merezoitlerin ön ucunda hücre zarının altında bulunan ve fonksiyonu bilinmeyen elektron yoğun organel.
22805polar kepTrichuris, Syngamus gibi kimi nematod yumurtalarının ve kimi koksidiya ookistlerinin uç kısmında bulunan yumurta kabuğu modifikasyonları.
22806polar kovalent bağBir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun elektronegativitesi fazla olan atoma daha yakın bulunduğu bağ.
22807polar olmayanÜzerinde pozitif veya negatif yük taşımayan, dolayısıyla suda çözünmeyen moleküller veya gruplar.
22808polar olmayan kovalent bağBir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun iki atom tarafından da eşit olarak çekildiği bağ.
22809polar trofoblastanat. Embriyoda nodus embriyonalisi çevreleyen hücreler.
22810polarinPatlıcangiller ailesindeki kimi bitki türlerinde bulunan zehirli bir glikoalkaloit.
22811polariteBir moleküldeki elektronların düzensiz dağılımı.
22812polarizasyonUyarılabilir hücre zarında değişebilen elektriksel potansiyel farkının varlığı.
22813polarizasyon mikroskobuTungusten filamanlı ışık kaynağıyla çalışan, iskelet kasları, miyelinli sinir telleri ve kemik dokusu, kimi yabancı cisimler, kristaller, kollajen içeren mikrotubuluslar, mikrofilamentumlar ve lipit damlacıklarının incelenmesini sağlayan bir mikroskop çeş
22814polarize ışıkYalnızca bir düzlemde titreşen ışık.
22815polaroplastMikrosporidea’ların polar filamentinin yanında bulunan belirgin vakuol.
22816polenÇiçek tozu.
22817polenske sayısıBeş gram yağda bulunan uçucu olmayan yağ asitlerini nötrleştirmek için gerekli 0. 1 N NaOH’ in mililitre miktarı.
22818polianat. Çok, fazla.
22819poli A kuyruğuÖkaryotik mRNA’nın 3’ ucunda bulunan 20-200 kadar adenin nükleotitinden oluşmuş dizi.
22820poliakrilamid jel elektroforezProteinlerin ve nükleik asitlerin, poliakrilamid destek tabakası üzerinde elektriksel bir akım etkisiyle moleküler ağırlıklarına göre göç ettirilmeleri ve görüntülenmeleri temeline dayalı biyokimyasal bir yöntem.
22821poliaminlerPutresin, spermin ve spermidini kapsayan hücre çoğalması ve büyümesi için gerekli olan, hücre bütünlüğünün, organellerin ve zarların stabilizasyonundan sorumlu birden fazla amino grubu içeren moleküller.
22822poliarteritisVücudun çeşitli bölgelerindeki atardamar duvarında yangısal ve dejeneratif değişimlerle belirgin bozukluk.
22823poliarteritis nodozaTüm vücuttaki küçük ve orta boy müsküler atardamarların özellikle dallanma noktalarında damar duvarlarında nekroz, yangı ve nodüler kalınlaşmalar ve buna bağlı infarktüslerle belirgin, bazı bakteriyel ve viral enfeksiyonları takiben ikincil olarak oluşan
22824poliartritisBirden fazla eklemin birlikte yangısı. Göbek kordonu enfeksiyonu, bakteriyemi ve eklem gelişiminin tamamlanmamış olması gibi nedenlerle ve daha çok genç hayvanlarda görülür.
22825polidaktiliParmakların normalden fazla sayıda olması. Tüm hayvan türlerinde rastlanır.
22826polidipsi1. Aşırı ve uzun süren susuzluk hissi, kronik ve aşırı susama. 2. Aşırı su içme.
22827polidiyoksanonOrganizmada emilebilen, organik olmayan sentetik monofilament dikiş ipliği.
22828polidontiDoğuştan çok sayıda dişin olması.
22829polidrozisAşırı ter salgısı, normalden fazla terleme.
22830poliembriyoni1. Tek bir zigottan çok sayıda yavrunun gelişimi. 2. Çok erken dönemde germ hücrelerinde görülen ve hala bir sonraki neslin embriyolarını içeren embriyoların oluştuğu mitotik bölünme. 3. Aynı yumurta veya tohumdan iki veya daha fazla embriyonun oluşması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir