Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
22861polimerazDeoksiribonükleotit veya ribonükleotitlerden DNA veya RNA oluşumunu katalize eden enzim.
22862polimeraz zincir reaksiyonuPolimeraz zincir tepkimesi.
22863polimeraz zincir tepkimesiHerhangi bir DNA molekülünün dış ortamda çoğaltılması işlemi, polimeraz zincir reaksiyonu, PCR, PZR.
22864polimerizasyonBirden fazla daha basit yapılı bileşiğin polimer hâlinde birleştirilmesi veya birleşmesi.
22865polimetilokarbamitÜre ve formaldehit üretimindeki reaksiyonda elde edilen ve pelet yapımında bağlayıcı olarak kullanılan madde.
22866polimiksinToprak kökenli Bacillus polymyxa tarafından üretilen ve Gram negatif bakterilere karşı etkili olan 5 polipeptitli antibiyotik.
22867polimiyozitisBirçok kasın yangısı.
22868polimorfÇok şekilli veya değişik evreli organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, çok biçimli.
22869polimorfikÇeşitli veya pek çok formu olan, gelişimin farklı evrelerinde farklı formlarda görülen.
22870polimorfizm1. Bir toplumda yalnızca tekrarlayan mutasyonlarla sürdürülemeyecek oranlarda var olan, seyrek sıklıktaki süreklilik göstermeyen iki veya daha fazla genetik özelliğin birlikte oluşumu. 2. Birkaç farklı biçimde olma durumu, çok biçimlilik.
22871polimorfnükleer1. Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli. 2. Parçalı çekirdekli lökosit.
22872polimorfnükleer lökositNötrofil lökosit.
22873polinöritisBirden fazla sinirin aynı anda yangısı.
22874polinöropatiBirden fazla periferal sinirin aynı anda hastalığı.
22875polinükleotitNükleotitlerin birbirine fosfodiester bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan uzun nükleotit zinciri.
22876polinükleotit fosforilazYalnızca bakterilerde bulunan RNA kalıbı olmadan RNA zincirini sentezleyebilen enzim.
22877poliodontiÇok dişlilik.
22878polioensefalomalasi1. Beyinde gri maddenin nekrozu. 2. Geviş getirenlerin polioenfsefalomalasisi.
22879polioklastikSinir sisteminin boz maddesini tahrip eden.
22880poliolAldoz ve ketoz şekerlerin karbonil grubunun indirgenmesiyle oluşan şeker alkolleri.
22881poliorşidiPoliorşidizm.
22882poliorşidizmSkrotum içerisinde veya karın boşluğunda, ikiden fazla sayıda testisin varlığıyla belirgin yapılış bozukluğu, poliorşidi.
22883poliorşizmEr bezlerinin ikiden fazla olması.
22884poliostotikBirçok kemikleri ilgilendiren veya etkileyen
22885poliozisLökotrikiya.
22886poliöstrikGebe kalmadığı sürece belli aralıklarla kızgınlıkları tekrarlayan. Poliöstrüs gösteren hayvan. Kısrak, koyun, keçi, dişi kedi vb. hayvanlarda gebelik oluşmadığı sürece yıl boyu veya belirli mevsimlerde birkaç kızgınlık görülür.
22887poliöstrüsGebe kalmadıkları sürece belli aralıklarla kızgınlıkları tekrarlama. Sığır, domuz ve mandalar yıl boyu poliöstrüs gösterirken, kısrak, koyun, keçi ve kedi mevsim içinde poliöstrüs gösterirler.
22888polipMukozadan gelişerek dışarıya doğru uzanan saplı veya sapsız tümöral oluşum, hlk. ankebut. İyicil olmakla birlikte, zamanla kötücül hâle de dönüşebilirler.
22889poliparazitizmBirden fazla çeşit parazitin neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyonlar. Aynı konağın farklı türden parazitlerle enfeksiyonu.
22890poliparezisGenel felç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir