Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
23431prostigminNeostigmin.
23432ProstriataIxodes cinsinde bulunan yaklaşık 245 türden oluşan Ixodidae ailesindeki sert kenelerin alt dallarından biri. Bunlar Metastriata’lardan (öteki sert kenelerin tamamı 425 tür) anüsün ön kısmında ve çevresinde bulunan anal olukların varlığıyla ayrılırlar.
23433protaminTrombinle fibrinojen arasındaki tepkimeyi bozarak pıhtılaşmayı engelleyici etkinlik gösteren ve sistemik etkili kanama dindirici olarak kullanılan bir ilaç.
23434protandriHermafrodit canlılarda erkek genital organların dişi genital organlardan önce oluşması, androgoni.
23435proteaz baskılayıcısıVirüsün yaşam siklusunun ileri döneminde viral proteinlerin çevirisi basamağında meydana gelen, düzenleyici ve yapısal proteinlerin çeviri sonrası modifikasyonla etkin proteinlere dönüştürülmesini sağlayan viral aspartat polimerazı baskılayan ilaç.
23436proteazlar1. Peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek proteinleri peptit ve amino asitlere parçalayan, hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan ve yem proteinlerinin sindirimi üzerine etkili olan, endopeptidaz ve ekzopeptidazları kapsayan hidrolaz
23437proteazomHasar görmüş veya gereksinim olmayan hücresel proteinlerin parçalanmasında işlev gören enzimatik kompleksler birliği.
23438proteinAmino asitlerin peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt içeren, globuler veya fibröz yapıya sahip, bütün canlılar için önemli yapısal ve fonksiyonel işlevleri olan makromoleküller. Genellikle peptit bağıyla bağlan
23439protein 55Köpeklerde bağ doku ve epitelyum doku kökenli kötü ve iyicil tümörlerin ayrıcı tanısında kullanılan protein tabiatında belirleyici madde.
23440protein AStaphylococcus aureus hücre duvarında bulunan ve IgG’nin Fc bölgesine bağlanan protein.
23441protein ek yemleriİşletmelerde tane yemlerin eksiklerini tamamlamak üzere kullanılan, en az % 20 protein içeren yemler, protein tamamlayıcıları.
23442protein enerji oranıHayvanların protein ve enerji gereksinimlerinin miktarları yanında, hayvanın tür ve ırkına göre değişmek üzere gereken belirli oran.
23443protein eş değeriBir maddenin sağladığı toplam azotu, genellikle bitkisel proteinin azot içeriğiyle karşılaştırmak suretiyle belirten bir terim. Protein yapısında olmayan üre yaklaşık % 45 azot içerir ve % 281 protein eş değerine sahiptir.
23444protein etkinlik derecesiProtein değerlendirme sistemlerinden olan ve her birim tüketilen protein için sağlanan canlı ağırlık artışının yüzde olarak ifadesi, PER.
23445protein hedefiYeni sentezlenmiş proteinlerin ayrılması ve hücredeki uygun yerlerine yerleştirilmesi olayı.
23446protein ikame değeriEşit miktarda yumurta proteiniyle aynı değeri verebilecek test protein miktarının ölçümüne dayanan protein değerlendirme sistemi. Toplam azot tüketimi ve vücutta tutulmasının ölçümüdür, PRV.
23447protein kalitesiÇeşit ve miktar bakımından gerekli olan amino asitlerin dağılımlarının ve yarayışlılıklarının ölçüsü olup bir protein kaynağının, bir hayvanın protein gereksinimlerini karşılayabilme niteliği.
23448protein katkısıİçinde % 20 veya daha fazla protein bulunduran yem veya yemlerin karışımı.
23449protein kayıplı enteropatiPlazma proteinlerinin bağırsaklardan atılmasına neden olan, konjestif kalp yetmezliği, lenfangiektazi, mide-bağırsak ülserleri ve lenf damarı bozuklukları gibi sistemik ve bağırsak bozukluklarının tümünü içeren bir grup hastalık.
23450protein kaynaklarının formaldehitle işlenmesiKorunmuş protein.
23451protein kinazATP veya başka bir nükleosit trifosfatın, son fosfat grubunu hedef proteindeki Ser, Thr, Tyr, Asp veya His yan zincirine transfer eden bu biçimde proteinin aktivite veya diğer özelliklerini düzenleyen bir enzim.
23452protein konsantreleriKarma yemlerin veya işletmede hazırlanan rasyonların protein oranlarını tamamlamak amacıyla, hayvansal veya bitkisel protein kaynaklarından hazırlanan, proteince zengin karışımlar.
23453protein olmayan azotlu maddelerGeviş getiren hayvanların işkembe mikroorganizmaları tarafından mikrobiyal protein üretiminde kullanılan, üre, amonyum karbonat, amonyum fosfat, azotlu yağlar, aminler, amitler, pürin ve pirimidin bazları, nitratlar ve çeşitli alkaloitler gibi protein yap
23454protein tamamlayıcılarıProtein ek yemleri.
23455protein tedavisiKimi hastalıklarda, serum, süt, hastanın kendi kanı gibi çeşitli proteinlerin enjeksiyonuyla yapılan tedavi, süt tedavisi, galaktoterapi.
23456protein-nişasta birim oranıBir yem maddesinde veya bir rasyonda her bir gram sindirilebilir proteine karşı ne kadar nişasta birimi bulunduğunu gösteren oran.
23457proteinazlarProteazlar.
23458proteince zengin yemlerKuru maddesinde % 30’dan fazla ham protein bulunduran küspeler ve hayvansal kökenli yemler.
23459proteine bağlı iyotKan proteinlerine bağlanan iyot. Çoğunlukla tiroksin kan proteinlerine bağlanır ve proteine bağlı iyot miktarı iyodun sirkülasyonu için bir ölçüdür, PBI.
23460proteinemiHiperproteinemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir