Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
24031ramus oksipitalisanat. 1. A. auricularis caudalis'in arka kafa bölgesine gönderdiği dal. 2. A. occipitalis’in, fossa atlantis'te ayrıldığı son iki kolundan birisi.
24032ramus ossis iskibk. ramus ossis işi.
24033ramus ossis işianat. Oturak kemiğinin, symphysis pelvina’nın oluşumuna katılan kolu.
24034ramus pankreatikusanat. Kedide a. gastrica dextra’dan, atgillerde a. lienalis'ten karın tükürük bezi için ayrılan atardamar dalı.
24035ramus pariyetalisanat. A. gastrica sinistra’nın, midenin facies diaphragmatica’sında seyreden son kolu.
24036ramus parotideusanat. A. auricularis caudalis’ten parotis için ayrılan kol.
24037ramus plantaris falangis distalis, mediya ve proksimalisanat. Parmak kemikleri plantar atardamar dalı.
24038ramus preskapularisanat. Atgiller hariç diğer türlerde, a. ve v. cervicalis superficialis'in m. supraspinatus’a paralel olarak üstte devam eden son kısımları.
24039ramus renalisanat. N. splanchnicus minor'dan direkt plexus renalis'e ulaşan sinir dalı.
24040ramus ruminalis deksteranat. Truncus vagalis dorsalis’in işkembenin sağ yüzünde seyreden dalı.
24041ramus sirkumfleksusanat. A. coronaria sinistra'nın, sulcus coronarius sinister içinde seyreden devamı.
24042ramus spinalisanat. A. vertebralis, aa. intercostales dorsales, aa. lumbales ve rami sacrales’in canalis vertebralis içine gönderdikleri dallar.
24043ramus transversusanat. A. ve v. circumflexa femoris lateralis ile a. ve v. circumflexa femoris medialis’leri birleştiren atardamar ve toplardamar dalı.
24044ramus tubaryusanat. 1. A. ovarica’dan yumurta kanalına giden atardamar dalı. 2. N. glosso-pharyngeus’un n. tympanicus’unun, cavum tympani içindeki seyri sırasında tuba auditiva'ya verdiği sinir dalı.
24045ramus ureterikusanat. A. renalis, a. umblicalis ve a. vesicalis caudalis’in sidik yolu için verdikleri atardamar dalı.
24046ramus uterinusanat. A. ve v. ovarica, a. umblicalis, a. ve v. vaginalis’in döl yatağına ilişkin kolları.
24047ramus üretralisanat. A. prostatica ve a. vesicalis caudalis'in, üretra için verdikleri atardamar dalı.
24048ramus ventralisanat. A. vertebralis'in komşu kasları besleyen alt dalları.
24049ramus vestibularisanat. Atgillerde, a. pudenda interna'dan çıkarak vestibulum vaginae’nin alt yan bölgesine giden atardamar dalı.
24050ramus visseralisanat. Atgillerde, a. gastrica sinistra’nın, midenin facies visceralis’inde dallanan kolu.
24051ramus zigomatikotemporalisanat. N. zygomaticus'un, öne dış bükey bir kemerle arkaya yönelen ve fossa temporalis’te plexus auricularis rostralis'in oluşumuna katılan kolu.
24052ramus zigomatikusanat. N. auriculopalpebralis’in arcus zygomaticus üzerinde tuber frontale’ye ve göz kapaklarına seyreden kolu.
24053ranforsatörFilm kasetlerinin ön ve arka yüzünde bulunan ve üzerinde floresans yapma özelliğinde maddeler bulunan yapı. Organizmayı geçen ışınların filmleri daha fazla etkilemesi için yapılmışlardır.
24054ranitidinHistamin ve simetidinde bulunan imidazol halkası yerine furan halkası içeren, H2 almaçlar üzerinde histaminin etkisini yarışmalı bir biçimde bloke eden ve mide asit salgısı üzerine baskılayıcı etkili, aminoalkilfuran türevi bir H2 almaç engelleyicisi ilaç
24055ransiditeAcılaşma.
24056Ranson piridin gümüş boyasıSinir hücreleriyle uzantılarını ortaya koymak için kullanılan histolojik boyama yöntemi.
24057ranulaKurbağacık.
24058Ranvierboğumlarıanat. Aksonu kuşatan ve az kalınlaşma gösteren miyelinin, yaklaşık 1 mm aralıklarla oluşan boğumlanma yerleri, segmentum internodale.
24059rasematRasemik karışım.
24060rasemik karışımOptik olarak etkin bir bileşiğin D- ve L- izomerlerinin eşit miktarda bulunduğu bir karışım, rasemat. DL- ile gösterilmektedir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir