Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
24331ReoviridaeReovirüsler.
24332reovirüs enfeksiyonlarıKanatlılarda, özellikle etlik piliçlerde ve hindi palazlarında büyümenin durması, canlı ağırlık kayıpları, tüylenmenin gecikmesi, ters ve kaba tüylenme, ayak ve gagalarda renk açılması, kemikleşmeme ve enteritisle belirgin malabsorbsiyon sendromuna neden
24333ReovirüslerMavidil hastalığı ve at vebası virüslerin gibi yapılarında negatif anlamlı, çift iplikli ve 10-12 parçadan oluşan RNA genomu bulunduran, zarfsız ve 60-80 nm büyüklükte virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Reoviridae.
24334repaglinidÇabuk emilebilen, kısa etkili bir sülfonilüre grubu ilaç.
24335reparasyonYaralanmış bir dokunun kendini onarması.
24336repeat breederDöl tutmayan.
24337repeat breedingDöl tutmama.
24338repellentKovucu.
24339reperasyonOnarım.
24340reperfüzyonBir organ veya dokuda bozulmuş olan kan akımının normal hâle getirilmesi.
24341repkoÇin lahanasıyla kışlık yağ şalgamının çift melezlemesiyle elde edilmiş kazık köklü, bol yapraklı, sapları düşük selülozlu, protein ve şeker bakımından zengin, sindirilme oranı yüksek yem bitkisi.
24342replasmanDeğiştirme, bir şeyi çıkarıp yerine başka bir şey koyma, yerine koyma.
24343replasman artroplastisiKemiklerin ekleme bakan yüzlerinde geniş yıkılmamalar bulunduğu zaman, bu kısımların eksize edilip atılarak noksan kalan kemik kısmı yerine protez biçiminde, plastik veya inert özellikte bir kısım ilavesiyle, ekleme yeniden fonksiyon kazandırılması işlemi
24344replik tekniğiElektron mikroskobik çalışmalarda kullanılan bir yöntem.
24345replikasyon1. Kopyalama. 2. Üreme.
24346replikasyon çatalıDNA molekülünün kendini eşlemesi için DNA’nın iki sarmalının ters yönde dönerek açıldığı ve etkin üretimin başladığı V biçimindeki bölge.
24347replikasyon formuDNA’nın eşlenmesi sırasında nükleik asidin yapısı.
24348replikasyon kabartısıÖkaryotik hücrelerin replike olan DNA’sında, kopyalanmanın iki taraflı olduğunu gösteren kabarcık.
24349replikazBir molekülün kendini eşlemesinde görev alan enzim.
24350replikom1. Kromozomun bağımsız olarak çoğalabilen parçası. 2. Replikasyon ünitesi.
24351replikonKendini eşleyebilecek genetik bilgiyi ve bir başlangıç ve sonlanma noktası içeren DNA birimi.
24352replizomReplikasyon çatalındaki DNA üretimini ilerleten multiprotein kompleksi.
24353repolarizasyonUyarılabilir hücrelerde zar potansiyelinin, depolarizasyondan sonra normal negatif dinlenim potansiyeline dönüşü.
24354represibl enzimBakterilerde, reaksiyon ürünü hücrede var olduğunda üretimi baskılanan bir enzim.
24355represörBastırıcı, DNA üzerinde operatör bölgeye bağlanarak transkripsiyonu dolayısıyla özel bir enzimin üretimini engelleyen protein.
24356represör proteinDNA üzerindeki operatör bölgelere bağlanan düzenleyici proteinler.
24357represyon1. Bir metabolik yolun son ürünü ortamda arttığında o metaboliti sentezleyen enzim veya enzimlerin üretiminin durması. 2. Protein üretiminde azalma.
24358reprodüksiyon1. Çoğalma, üreme, neslin devamı için yeni canlı meydana getirme. 2. Tekrar meydana gelme, hayvan ve bitkilerin üremesi.
24359reprodüktif1. Üremeyle ilgili olan. 2. Doğurucu, yavru meydana getirici.
24360reprodüktif biyoteknolojiÇiftlik hayvanlarında üremeyle ilgili genetik materyali korumak ve gelişmesini sağlamak, genetik özellikleri diğer bireylere transfer etmek amacıyla biyolojik bilgi ve tekniklerin uygulanması. Yapay tohumlama, östrüs senkronizasyonu, süperovülasyon, embri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir