Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
24361reprodüktif fizyolojiÜreme fizyolojisi.
24362reprodüktif sistemÜreme sistemi.
24363reptiliaanat. Sürüngenler.
24364repulsiyonİtme.
24365resazürinSütün bakteriyel etkinliğini ve kalitesini saptamak için yapılan testte kullanılan boya maddesi.
24366reseptif alanBir duysal aksonun dallarının innerve ettiği duyu alanı.
24367reseptörAlmaç.
24368reseptör bloke edici ilaçAlmaç engelleyici ilaç.
24369reseptör blokuAlmaç engellenmesi.
24370reseptör duyarsızlaşmasıAlmaç duyarsızlaşması.
24371reseptör yoğunluğuAlmaç yoğunluğu.
24372resesifÇekinik.
24373resessusanat. Çukur, çukurcuk, girinti.
24374resessus elliptikusanat. Kemikten iç kulağın, vestibulum kesiminin arkasında yer alan ve içinde zardan iç kulağın utriculus denilen kısmını barındıran çukur.
24375resessus faringeusanat. Yutağın kafatası duvarının arka ucunda oluşan üçgen biçimindeki kör kese.
24376resessus infundibulianat. Ventriculus tertius'un, neurohypophysis’in infundibulum'u içinde uzanan çıkmaz yolu.
24377resessus interlaminaresanat. Geviş getiren midelerinin kırkbayır bölümünde, laminae omasi’ler arasında oluşan girintiler.
24378resessus koklearisanat. Kemikten iç kulakta, recessus sphericus’un önünde bulunan ve ductus cohlearis'in alt ucunu içine alan çukurcuk.
24379resessus kostodiyaframatikusanat. Göğüs kafesi yan duvarıyla diyaframa arasındaki göğüs zarı aralığı.
24380resessus kostomediyastinalisanat. Önde, pleura costalis ile pleura mediastinalis arasındaki göğüs zarı aralığı.
24381resessus lateralis ventrikuli kuartianat. Ventriculus quartus'un pars intermedia’sının yan taraflara doğru yapmış olduğu girintiler.
24382resessus maksillarisanat. Etçillerde dış taraftan üst çene kemiği, gözyaşı kemiği ve damak kemiği, iç taraftan kalbur kemiğinin dış laminası tarafından sınırlanan, diğer türlerin sinus maxillaris'inin karşılığı olan çukurluk.
24383resessus optikusanat. Beyinde ventriculus tertius’un, recesuss infundibuli’nin önünde ve chiasma opticum'un bulunduğu bölge hizasında yaptığı çıkmaz yol.
24384resessus pinealisanat. Beyinde ventriculus tertius'un epiphyisis'in içine giren girintisi.
24385resessus piriformisanat. Gırtlağın alt kısmının her iki tarafında bulunan ve iyice çiğnenmiş besinlerin veya sıvıların vestibulum oesophagi’ye geçmesini sağlayan oluk biçimindeki çukurluk.
24386resessus plöralesanat. Pleura parietalis tarafından oluşturulan girintiler.
24387resessus sferikusanat. Kemikten iç kulağın, vestibulum kısmının önünde yer alan ve içinde zardan iç kulağın sacculus denilen kısmını barındıran çukurluk.
24388resessus sublingualis lateralisanat. Dilin yan yüzleriyle alt çene molar dişleri ve diş etleri arasında bulunan boşluk.
24389resessus suprapinealisanat. Beyinde ventriculus tertius’un, arka üst bölgesinde ve corpus pineale'nin direkt önünde yapmış olduğu çıkmaz yol.
24390resessus terminalisanat. Çıkmaz yol.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir