Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
24511rezerpinBir Hint bitkisi olan Rauwolfia serpentina’nın köklerinden elde, ağızdan verilmesinden sonra az oranda adrenerjik sinir uçlarında birikirken çoğunluğu ilk 24 saat içinde atılan, beyin ve adrenal bez dâhil bazı organ ve dokulardaki nöro-efektör kavşaklarda
24512rezerveYedek, ihtiyat.
24513rezerve kanKanın sitrat-glikoz içerisinde toplanması, glikozda muhafaza edilmiş kan.
24514rezervuarİnsan ve evcil hayvanlar için enfeksiyon kaynağı olarak görev yapan enfeksiyöz ajanı doğada barındıran canlı veya seyrek olarak cansız şey.
24515rezervuar balonAnestezi cihazlarında solunan havanın toplandığı balon.
24516rezervuar konakİnsanlarda bulunan parazitlerin identik evrelerini bulunduran ancak çok az belirti gösteren ve bu nedenle insan enfeksiyonları için kaynak teşkil eden canlılar.
24517rezidüel cisimcik1. Lizozom içindeki sindirilememiş madde. 2. İçerisinde sindirilmemiş materyal içeren ikincil lizozom.
24518rezidüel hacimArtık hacim.
24519rezidüel havaArtık hacim.
24520rezidüel kistDiş çekimlerinde sonra dişi yuvasına tespit eden kollajen ipliklerin kalıntılarından gelişen yarı sıvı materyal içeren kese benzeri yapı.
24521rezilinBöcek kanatlarının hareketini sağlayan elastik özelliğe sahip protein.
24522rezistanDirençli, dayanıklı.
24523rezistansPatojen mikroorganizma veya suşunun, kemoterapötik ilacın kullanıldığı doz aralığında serumda meydana getirdiği konsantrasyon düzeyinde, ilaç tarafından etkilenmemesi durumu.
24524rezistens mutantlarMutasyonlar sonu çeşitli ilaç, dezenfektan, antibiyotik, kemoterapötik maddeler, fajlar gibi etkenlere karşı direnç gösteren mutantlar
24525rezolaYalnızca hiperemiden ileri gelen küçük lekeler.
24526rezolüsyon1. Patolojik bir sürecin şiddetinin azalması, hafiflemesi veya kısmen normale dönmesi. Yangısal reaksiyonların şiddetinin yavaşlaması veya bir şişkinliğin kaybolması veya yumuşaması gibi. 2. Çözünürlük.
24527rezonansSesi aksettirme.
24528rezonant sesTam akciğer sesi.
24529rezorpsiyonEmilme.
24530rezorpsiyon kanalıKemiğin yeniden modellenmesi sırasında osteoklastların matrikste oluşturdukları tünel.
24531rezorsinizmMethemoglobinemi, felç ve birçok organda kılcal damar hasarıyla belirgin kronik rezorsinol zehirlenmesi.
24532rezorsinolAntiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bir bileşik.
24533RFSerbest bıraktırma faktörleri.
24534RFLPDNA’yı restriksiyon enzimleri aracılığıyla keserek DNA’daki baz sırası farklılıklarının analiz edilmesi.
24535Rh faktörüRh kan grubunu belirleyen ve alyuvar yüzeyinde bulunan birçok antijenden herhangi biri. Rhesus maymunlarının kanında ilk tespit edildiğinden Rh denmiştir. İnsanlarda bu faktörü taşıyanlar Rh (+), taşımayanlar Rh (-)’ tirler. Kanda en çok rastlanılan Rh an
24536RHADalgalı sürü ortalaması.
24537RhabdiasoideaStrongyloides cinsi ve bu cins içerisinde bulunan çok sayıda türü içeren, insan ve hayvanlarda enfeksiyona neden olan ve özellikle sindirim sisteminde parazitlenen nematod üst ailesi.
24538RhabditidaSecernentea alt sınıfında, genellikle serbest yaşamlı solucanların bulunduğu nematod takımı. Veteriner hekimlik açısından önemli olan paraziter tek cins Strongyloides’tir.
24539RhabditidaeGerek veteriner gerekse beşeri hekimlik açısından önemli Rhabditis ve Strongyloides cinslerini içeren, kimileri serbest yaşamlı, kimileri ise paraziter yaşamlı türlerin bulunduğu nematod ailesi
24540RhabditidaenfeksiyonlarıRhabditida takımındaki nematodların neden olduğu enfeksiyonlar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir