Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
24811sabunlaşmaTriaçilgliserollerin potasyum hidroksit veya sodyum hidroksit gibi alkali maddelerle hidrolize edilerek gliserol ve sabunların meydana gelmesi olayı saponifikasyon.
24812sabunlaşma sayısıBir gram yağın sabunlaşması sırasında açığa çıkan serbest yağ asitlerini nötralize etmek için gereken mg türünden KOH’ in miktarı. Yağların sabunlaşma sayısının düşük olması daha çok yüksek moleküllü yağ asitlerinden oluştuğunu gösterir.
24813sacayağıBunzen bekiyle ısıtma işlemlerinin yapılması sırasında ısıtılacak kabın üzerine konduğu metalden yapılmış malzeme, üçayak.
24814SaccharomycesKüresel, ovoit veya elipsoidal hücre biçimine sahip mantar cinsi.
24815Saccharomyces cerevisiaeBira, ekmek, alkol ve enzim (invertaz) sanayisinde kullanılan maya türü.
24816saç solucanıCapillaria ve Enterobius cinsinde bulunan uzun silindir biçimindeki nematodlardan herhangi biri.
24817saçaklı şeritKoyun, sığır, geyik ve antilopların safra kanallarında bulunan sestod türü, Thysanosoma actinioides.
24818saçma mutasyonAnlamsız mutasyon.
24819Saefftigen kesesiErkek akantosefalaların arka ucunun yakınında bulunan ve bursa kopulatriksin fonksiyonlarına yardımcı olan sıvıyı içeren kassal kese.
24820saf alkolMutlak alkol.
24821saf alyuvar aplazisiAlyuvar aplazisi.
24822saf ırkAynı genetik ırk veya gruba ait erkek ve dişi hayvanların birleştirilmesiyle elde edilen hayvan.
24823saf külYemdeki ham kül miktarından, hidroklorik asitte çözünmeyen kum vb. maddeler çıkarıldıktan sonra elde edilen kül miktarı.
24824saf proteinYemin bütün azotlu bileşiklerinin karışımı olmayıp sadece kimyasal saf proteinlerden oluşan gerçek protein.
24825saf rasyonDeneme hayvanlarına besleme çalışmalarında yedirilen, saf nişasta ve saf selüloz, kazein gibi saf formda olan, beslenme için gerekli besin maddelerinin karışımı, sentetik rasyon, pürüfiye rasyon.
24826saf suIsıtılarak buhar hâline getirilen suyun, soğutularak tekrar sıvı halegetirilmesiyle elde edilen içerdiğikalsiyum, magnezyum, bikarbonat, sülfat veklorür gibi minerallerden arındırılmış, sertlik derecesi çokdüşük su, damıtık su, distile su, demineralize su
24827saf su cihazıSaf suyun elde edildiği cihaz.
24828saf yetiştirmeAynı ırktan olan erkek ve dişilerin birleştirilmesiyle yapılan yetiştirme şekli.
24829safenaanat. Aşikâr, belli.
24830safkan atSahip olduğu ırkın soy kütüğüne kayıtlı pedigrili at.
24831saflaştırmaBir karışımdaki protein ve nükleik asit gibi büyük organik moleküllerin bireysel düzeyde elde edilmesi işlemi, pürifikasyon.
24832safraanat. Karaciğer hücreleri tarafından salgılanan ve ductus choledochus adı verilen kanalla onikiparmak bağırsağına dökülen, yağların sindirimine katılan, alkali özellikte, kahverengi-yeşilimsi sarı renkte salgı, öd, bilis, hlk. yaş egzama, öd suyu, fel.
24833safra asitleriSteroit bir çekirdek ve 17. karbonunda bir karboksil grubu taşıyan 5 karbonlu yan zincire sahip kolanik asidin hidroksilli türevi olan ve karaciğerde kolesterolden üretilerek önce birincil safra asitleri olan kolik asit ve kenodeoksikolik aside daha sonra
24834safra embolisiSafra kanalı yangısı ve safra durgunluğu durumlarında, kanalların yırtılmasıyla kana karışan safranın akciğer kılcal damarlarında oluşturduğu tıkaçlar.
24835safra imbibisyonuÖlümden sonra safranın, safra kesesi dışına sızarak dokuları sarımsı renge boyaması.
24836safra kanalcıklarıanat. Karaciğer epitel hücrelerinde yapılan safranın iletilmesini sağlayan, interselüler safra kanalcıklarının özel bir duvarına sahip olmayan, epitel hücrelerinin oluklaşan yüzlerindeki kanalcıklar, kanalikulus bilifer, duktuli alveolares, duktuli bilife
24837safra kanalıanat. Karaciğer lopçuklarının dışında kübik yapıda epitel hücrelerinin oluşturduğu kanal, duktus interlobularis bilifer.
24838safra kanalı karsinomuKaraciğerde safra kanalcık epitelinden köken alan kötücül tümör, kolanjiyokarsinom, kolanjiyohücresel karsinom. Özellikle köpek ve kedilerde rastlanır.
24839safra kesesianat. Karaciğerden gelen safranın depolandığı, armut veya yuvarlak biçimdeki kese, vezika fella.
24840safra kesesi felciSafra kesesinde kas işlevlerinin kaybolması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir