Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
24931salamuralı tulum peyniriÇoğunlukla Ege bölgesinde teneke kaplar içerisine salamuralı olarak hazırlanan tulum peyniri.
24932salgı epitelianat. Bez epiteli.
24933salgı kistiTıkanma kisti.
24934salgı taneciklerianat. Hücre sitoplazmasında hücre dışına verilmek üzere biriktirilen ünit zarla çevrelenmiş maddeler.
24935salgın hastalıklar bilimiEpidemiyoloji.
24936salgısal IgADimerik formda bulunan, seröz ve müköz salgılarda bulunan antikor çeşidi.
24937salihotra1. Hint tarihinin önemli kaynakları olan vedalarda at hekimliğiyle ilgili bölümün yazarı. 2. Eski Hindistan’da at hekimi. 3. Veteriner hekim.
24938salinometrePeynir, et ve turşu salamuralarında tuz (NaCl) konsantrasyonunu ölçen alet.
24939salinomisinİyonofor grubu bir antibiyotik.
24940salisilat zehirlenmesiSalisilatların fazla miktarda alınmasına bağlı olarak oluşan yüksek ateş, asidoz, dehidratasyon gibi belirtilerle ayırt edilen klinik tablo.
24941salisilatlarAspirin ve sodyum salisilattan oluşan steroit yapısında olmayan ve yalnızca ağız yoluyla kullanılan ağrı kesici, yangı giderici ateş düşürücü ve kan pulcuklarının kümeleşmesini engelleyerek pıhtılaşmayı azaltıcı etkiye sahip ilaçlar.
24942salivaanat. Tükürük.
24943salivaryumAkarlarda, yanak boşluğu içerisinde bulunan ve tükürük kanallarının açıldığı odacık.
24944salivasyonanat. Tükürük çıkarma, salya çıkarma.
24945Salkowski deneyiKolesterolün varlığını belirlemede kullanılan bir deney.
24946sallama palpasyonuSıvı içeren vücut kısmını veya muayene edilen şişliğin, yumruk veya elle sallayarak içerideki sallanan sert kısmın dışarıdan ele çarptığının hissedilerek anlaşılması.
24947sallama-öskültasyonVücudun bir yeri sallanırken aynı anda dinlenmesi biçiminde yapılan bir muayene yöntemi.
24948salmon hastalığıKöpek ve diğer etçillerde Neorickettsia helminthoeca’nın neden olduğu ateş, iştahsızlık, hâlsizlik, burun akıntısı, ishal ve ağırlık kaybıyla belirgin ölümcül bir riketsiya hastalığı. Özellikle salmon balığıyla beslenen köpeklerde görülür, salmon zehirlen
24949salmon zehirlenmesiSalmon hastalığı.
24950SalmonellaÇoğu sıcakkanlı hayvanların sindirim kanalında bulunan ve gıda yoluyla alındığında insanlarda tifo, paratifo, gastroenterit vb. enfeksiyonlara neden olan, Enterobacteriaceae ailesinden, Gram negatif, isteğe bağlı anaerob, hareketli, hidrojen sülfür üreten
24951Salmonella abortus equiKısraklarda yavru atmaya neden olan salmonella türü.
24952Salmonella abortus ovisKoyunlarda yavru atmaya neden olan salmonella türü.
24953salmonellozisSalmonella türlerinin tüm hayvan türlerinde ve insanlarda oluşturduğu, septisemi, yavru atma ve bağırsak yangısıyla belirgin akut veya kronik seyirli oldukça bulaşıcı hastalık, paratifoid.
24954Saloi koyunuPortekiz’in orta bölgesinde yetiştirilen, süt, et, yapağı verimleri için yetiştirilen, vücut beyaz baş ve bacaklar açık kestane renkte, koçlarda ince boynuz bulunan, kulaklar ise uzun ve geniş olan koyun ırkı.
24955salpingektomiYumurta kanallarının cerrahi olarak alınması, tubektomi.
24956salpingitisYumurta kanalı yangısı.
24957salpingooforitisYumurta kanalının ve yumurtalığın bir aradaki yangısı.
24958salpinksYumurta kanalı.
24959SALTDeriyle ilişkili lenfoid doku.
24960Salter-Harris kırık sınıflandırmasıBüyüme çağındaki köpeklerde ve özellikle 3-11 aylık gelişme döneminde uzun bacak kemiklerinin üst ve alt epifizer bölgesinde rastlanan kırıklar, kısaca eklem içi ve ekleme yakın kırıklar için kullanılan sınıflandırma tipi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir