Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
25171seftazidimGram pozitif ve negatif bakteriler ürettikleri plasmid veya kromozomal aracılı beta laktamazların çoğuna karşı oldukça dayanıklı sefalosporin türevi antibiyotik.
25172sefuroksimİkinci kuşak sefalosporin türevi, beta laktamazlara dayanıklılığı fazla ve plazma proteinlerine düşük oranda bağlanan bir 7antibiyotik.
25173segmentBölüt.
25174segmental1. Segment veya segmentlerle ilgili olan. 2. Segmentlerden oluşan. 3. Segmentlere benzeyen.
25175segmental aplaziBir organın herhangi bir kısmının, halkasının veya parçasının doğuştan biçimlenmemiş olması.
25176segmentalisanat. Parçalara ayırma.
25177SegmentinaAsya’nın doğusunda yaşayan, Planorbidae ailesinde bulunan S. hemisphaerula, S. trochoideus ve S. largillierti türleri Fasciolopsis buski adlı trematoda ara konaklık yapan tatlı su salyangozu cinsi.
25178segmentumanat. Bölüm, kısım, parça.
25179segmentum internodaleanat. Ranvier boğumları.
25180sehpada kurutmaYağışı bol bölgelerde yeşil bitkilerde besin madde kayıplarının azaltılması için yerde kurutma yerine özel hazırlanmış sehpa, çıta veya tel çit üzerinde kurutulması.
25181sekalisanat. Kör bağırsağa ait, kör bağırsakla ilgili olan
25182sekelBir hastalığın sonrasında ve ikincil olarak ortaya çıkan anormal durum.
25183sekester1. Canlılığını kaybetmiş kemik parçasını sağlam kısımdan ayırma. 2. Canlılığını kaybetmiş ve çevre dokulardan ayrılmış doku parçası, sekestrum.
25184sekestrasyon1. Sekestrum oluşması, canlılığını kaybetmiş kemik parçasının sağlam dokudan ayrılması. 2. Bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanı çevreden ayırma, tecrit etme.
25185sekestrumSekester.
25186sekiAtlarda bacaklarda genellikle beyazlıklar şeklinde görülen nişaneler.
25187seki eseriAtlarda bacaklarda koranada ufak leke şeklinde beyazlığın bulunması.
25188seki nişanesiAtlarda bacaklardaki beyazlığın ince bir şerit şeklinde koronayı sarması.
25189SeklaviAraplar tarafından kabul edilen, adını Arap kabilelerinden alan Arap atı ırkı içerisindeki dişiliğin, güzelliğin ve inceliğin sembolü olan bir tip.
25190sekresyonanat. 1. Salgı işi, salgılama. 2. Kanal ve cep biçiminde veya boşluklu yaraların içinde toplanan yara akıntıları.
25191sekresyon evresiDöl yatağının endometriyumunun uterinal siklusa bağlı olarak geçirdiği, ovulasyonu izleyen dönemde döl yatağı bezlerinin salgı yapmasıyla kendini gösteren evre.
25192sekret yoluGözyaşı, burun akıntısı vb. nin deride oluşturduğu, kıl dökülmesi, renk kaybıyla belirgin iz, yol.
25193sekretorik evreLüteal dönem.
25194sekrotorik kistTıkanma kisti.
25195seks determinasyonCinsiyet belirlenmesi.
25196seks hormon binding globulinCinsiyet hormon bağlayıcı globulin.
25197seks hormonlarıCinsiyet hormonları.
25198seks karakterleriCinsiyet karakterleri.
25199seks kromatinianat. Cinsiyet kromatini.
25200seks pilusuBakterilerin konjugasyonu için gerekli olan, içerisi boş uzantı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir