Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
25201seks steroidiCinsiyet steroidi.
25202seksiyoanat. Kesme, kesit.
25203seksolojiCinsiyeti, cinsel davranış ve ilişkileri tüm yönleriyle inceleyen bilim dalı.
25204seksüel dinlenme dönemiAnöstrüs.
25205seksüel siklusKızgınlık döngüsü.
25206seksüel üremeEşeyli üreme.
25207sektör propUltrason probu.
25208sekuestrasyonMalarya gibi parazitlerle enfekte alyuvarların kılcal damarlarda kalması durumu.
25209sekumanat. Kör bağırsak.
25210sekum dilatasyonu ve torsiyonuKörbağırsak genişlemesi ve dönmesi.
25211sekum inversiyonuEk bağırsağın ters dönmesi.
25212sekunder alopesiaİkincil kıl dökülmesi.
25213sekunder folikülİkincil folikül.
25214sekunder inanisyonİkincil inanisyon.
25215sekunder ketozisİkincil ketozis.
25216sekunder mide dilatasyonuAkut mide genişlemesi.
25217sekunder oositİkincil oosit.
25218sekunder radyasyonİkincil radyasyon.
25219sekunder rumen timpanisiİkincil işkembe şişkinliği.
25220sekunder safra asitleriSafra asitleri.
25221sekunder seks karakterleriİkincil cinsiyet karakterleri.
25222sekunder uterus tembelliğiİkincil döl yatağı tembelliği.
25223sekundusanat. İkinci.
25224sekusanat. Kör.
25225selejilinL-amfetamin türevi olan ve beyinde dopaminin yıkımlanmasından sorumlu bulunan monoamino oksidaz enziminin baskılayıcısı olan ilaç, deprenil.
25226seleksNükleik asit dizisini genellikle RNA dizisini hızlı bir biçimde deneysel olarak belirleyen bir yöntem.
25227seleksiyonSürüde üstün verim yeteneğine sahip olan fertlerin seçilip damızlık olarak kullanılması ve düşük verimlilere üreme imkânı verilmemesi.
25228seleksiyon ölçütüÖzgül özelliklerin ölçülmesi ve damızlık seçimi için bu esasların kullanılması.
25229seleksiyon yoğunluğuBelli seçim oranları için sabit olan, geleceğe yönelik genetik ilerlemenin tahmininde kullanılan sabit bir sayı.
25230selektif besi yerleriBu tür besi yerlerinin bileşimine boyalar, antibiyotikler, safra tuzları, inhibitörler gibi bazı kimyasal maddeler konarak istenmeyen mikropların üremesinin önlendiği besi yerleri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir