Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
25321senkronizeAynı zamanda vaki olma, birlikte hareket etme ve işleme, aynı tarihe ve saate tesadüf ettirme.
25322sensibiliteDuyarlılık.
25323sensibilizasyonHassaslaştırma, duyarlılığını artırma.
25324sensiblDuyarlı.
25325sensitinojenVücudu duyarlı bir duruma getiren antijen.
25326sensitiveHassas, duygulu, uyarıları alacak yetenekte.
25327sensitivite1. Duyarlılık, hassaslık. 2. Bir serolojik testin aranan antikorların varlığını saptamada gerçek pozitifliği tespit etme oranı.
25328sensitizasyonDuyarlılaştırma.
25329sensomotorik duyarlılığın artışıEksitasyon.
25330sensomotorik duyarlılığın azalmasıDepresyon.
25331sensoparalizisDuyu sinirlerinin felci.
25332sensorinöral sağırlıkSensorik organın, sekizinci sinirin veya beyindeki duyma yolunun kötü gelişimi veya dejenerasyonu sonucu oluşan sağırlık.
25333sensoryumanat. Bütün duyuların ortak merkezi.
25334sensusanat. Duyu, his.
25335sentazNükleosit trifosfatları enerji kaynağı olarak kullanmayan ve moleküllerin birbirine bağlanması reaksiyonlarını katalize eden enzim.
25336sentetazLigaz.
25337sentetik östrojenlerKimyasal olarak sentez edilebilen, yapıları bakımından doğal östrojenlerden farklı, östrojenik etkili maddeler.
25338sentetik rasyonSaf rasyon.
25339sentientizmSezgicilik.
25340sentiyosantrik çevre etiğiSezgimerkezci çevre etiği.
25341sentorİnsan başlı at biçimindeki mitolojik yaratık.
25342sentral felçBeyin felci.
25343sentral siyanozAtardamar kanında oksijenin azaldığı ve indirgenmiş hemoglobinin arttığı siyanoz, arteryel siyanoz.
25344sentral şokVazodilatatör şok.
25345sentral venöz basınç kateteriMerkezî toplardamar basınç kateteri.
25346sentralisanat. Merkeze ait, merkezle ilgili olan
25347sentrifugalanat. Merkezden uzaklaşan merkezden çevreye doğru hareket gösteren.
25348sentripetalanat. Merkeze yaklaşan, çevreden merkeze doğru hareket eden.
25349sentriyolanat. Hücre bölünmesinde sentrozom içerisindeki sentroplazmanın orta kısmında mikrotüpçüklerden oluşan, elektron mikroskobunda her birinde üç adet mikrotubulus içeren dokuz adet tubulus demeti bulunan koyu görünüşlü cisimcikler. Bu oluşum sentroplazmayı e
25350sentroasiner hücreleranat. Pankreasın çok uzun olan pars inisyalisinin korpus glandulesinin lümeni içerisinde, sekretin salgılayan kübik veya yassı hücreler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir