Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
25381septum intermediyumanat. Omuriliğin boyun ve göğüs kesiminde, sulcus intermedius dorsalis’ten omuriliğin içine doğru uzanan bölme.
25382septum interradikularyaanat. Bir dişin kökleri arasındaki kemiksel bölmeler.
25383septum interventrikulareanat. Kalbin sağ ve sol karıncığını birbirinden ayıran bölme.
25384septum kanalis muskulotubarianat. Semicanalis m. tensoris tympani ile semicanalis tubae auditiva arasındaki kemiksel ara duvar.
25385septum konka dorsalisanat. Conchae nasalis dorsalis’ten enlemesine geçen atgillere özgü bölme.
25386septum konka ventralisanat. Conchae nasalis ventralis’te enlemesine geçen atgillere özgü bölme.
25387septum korporum kavernozumanat. Penis ve bızırın, sağ ve sol corpus cavernosum’unu birbirinden ayıran tam olmayan bağ dokusal bölme.
25388septum linguaanat. Dili iki simetrik yarıma ayıran bağ dokusal orta bölme.
25389septum mediyanum dorsaleanat. Piya mater’in, omuriliğin sulcus medianus dorsalis’ine girerek oluşturduğu bölme.
25390septum nazianat. Burun boşluğunu iki eşit parçaya ayıran bölme.
25391septum nazi osseumanat. Lamina perpendicularis ossis ethmoidei ve saban kemiği tarafından oluşturulan kemiksel burun bölmesi.
25392septum orbitaleanat. 1. Fascia bulbi’nin, n. opticus içine yandan ve ortadan gönderdiği birer bölme. 2. Kuşlarda iki göz çukurunu birbirinden ayıran orta bölme.
25393septum pellusidumanat. Septum telensefali.
25394septum rektovaginaleanat. Düz bağırsakla vajina arasında bulunan bağ dokusal bölme.
25395septum sinum frontaliumanat. Median hat üzerinde bulunan ve sinus frontalis’i iki yan yarıma ayıran bölme.
25396septum sinum maksillaryumanat. Sinus maxillaris’i ikiye ayıran bölme.
25397septum sinum palatinorumanat. Sinus palatinus’u ikiye ayıran bölme.
25398septum sinum sfenoidalyumanat. Sinus sphenoideus'u eşit olmayan iki yarıma ayıran bölme.
25399septum skrotianat. Er bezi torbasını sağ ve sol iki boşluğa ayıran orta bölme.
25400septum telensefalianat. Truncus corporis callosiyle corpus fornicis arasında gerilmiş yarı saydam bölme, septum pellusidum.
25401seramitSfingolipitlerde, 18 karbonlu bir çift bağ içeren amino alkol sfingosinin amino grubuna, 18 veya 26 karbonlu doymuş veya tek doymamış yağ asidinin amid bağıyla bağlanması sonucunda oluşan temel yapı molekülü.
25402seratan1. Yengeç. 2. Sarkom. 3. Karsinom. 3. Kötücül tümör.
25403serbest beslemeSınırsız besleme.
25404serbest bıraktırma faktörleriRibozomda üretimi tamamlanan bir peptit zincirinin serbest bırakılmasında gerekli olan protein yapısındaki faktörler, terminasyon faktörleri, RF.
25405serbest deri greftiDerinin tüm katlarıyla kesilip alındığı greft biçimi, tam kalınlıklı deri grefti.
25406serbest enerjiİş yapabilen bir sistemin toplam enerjisi, G.
25407serbest enerji değişimiSabit sıcaklık ve basınçta bir reaksiyonda alınan (∆G° pozitif) veya verilen (∆G° negatif) serbest enerji miktarı, ∆G°.
25408serbest klorDezenfeksiyon amacıyla uygulanan klor bazlı bileşiklerin, sudaki organik madde ve anyonlar tarafından bağlandıktan sonra geriye kalan ve asıl dezenfeksiyonu sağlayan klor, aktif klor, etkin klor.
25409serbest radikalRadikal.
25410serbest seçim yemlemeHayvanların günlük rasyonlarını oluşturan yem maddelerinin ayrı ayrı veya gruplar veyahut gerekli görülen yemlerin karışımları hâlinde, istediklerini istedikleri kadar kısıtlamaksızın yiyebilmelerini sağlayan yemleme sistemi, seçmeli yemleme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir