Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
25831silindirüriİdrarda silindirlerin bulunuşu.
25832silindromAdenokistik karsinom.
25833silindrusanat. Silindir.
25834silisyumÇok az miktarda bitkisel ve hayvansal dokularda, buğday samanı ve pirinç samanı gibi yemlerde ise fazla miktarda bulunan, sindirilemeyen ve bu nedenle hücre duvarı sindirimini olumsuz etkileyen, başlıca atılımı idrar olduğu için mineralce zengin çayırlard
25835silisyum dioksitBuhar faz hidrolizi yoluyla veya parçacıkların iriliklerinin amaçlanan etkiyi sağlayabileceği bir yöntemle elde edilen yemlerde veya yem bileşenlerinde topaklaşmayı önleyici madde ve/veya öğütmeyi kolaylaştırıcı madde olarak kullanılan bir madde.
25836Silkie Bantam tavuğu1298 yılında Marco Polo tarafından Çin’de bulunmuş, altı varyetesi bulunan, ibik dairesel biçimde olan, gaga geniş ve kıvrımlı, kulak lobları küçük, oval, bacaklar kısa, horozlar etkin, tüylü, koyu renkte görünüme sahipken, tavuklar daha sakin görünümdeki
25837silli epitelKirpikli epitel.
25838silli hücreKirpikli hücre.
25839siloSu oranı % 15'den fazla olan tane veya öğütülmüş yemlerin depolanmasına yarayan beton veya çelik malzemeden yapılan genellikle silindirik kule biçimindeki yapılar.
25840silo gazlarıSilajda oluşan, havadan ağır, genellikle silajın üst kısmında toplanan, yüksek konsantrasyonlarda olduklarında irite edici bir kokuyla koyu kahverengi kötü bir renk meydana getiren nitrit öldürücü etkiye sahip nitratla renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz o
25841silo yeminde nitratlarSilajlık mısırlara aşırı derecede azotlu gübrelerin kullanılması, aşırı sulamayla topraktaki azotun bitki köklerine yerleşmesi sonucu bitkide azot seviyesinin yükselmesi ve bu hasıllardan yapılan ve nitrat zehirlenmelerine yol açabilen silajlar.
25842silo yemleri1. Mısır hasılı silajı, yonca silajı, pancar posası silajı ve balık silajı gibi yaş yemler. 2. Silaj yemleri
25843silolamaYeşil yemlerin biçildikten sonra oksijensiz koşullarda saklanması.
25844silolama yardımcı maddeleriSilaj katkı maddeleri.
25845silvatikOrmanlarda bulunan, ormanlarda, vahşi hayatın içerisinde yaşayan hayvanlarda oluşan.
25846silvatik formKuduz hastalığının orman formu, ormansal.
25847silvatik kuduzOrmanda yaşayan, kurt ve tilki gibi vahşi hayvanlar tarafından bulaştırılan kuduz hastalığı.
25848silvatik vebaYabani kemirgenlerde, baykuşlarda ve çayır köpeklerinde, Yersinia pestis tarafından oluşturulan enfeksiyon. Yaban ortamındaki sıçanlardan pirelerle şehirdeki sıçanlara ve insanlara taşınarak insanlarda hıyarcık vebasına neden olur.
25849Silver Montazah tavuğuRhode Island Red ve Dokki4 melezlenmesi sonucu oluşturulmuş ve adını da buradan almış, oluşturulan yeni varyete tüy rengi bakımından Light Sussex’e benzeyen, yıllık yumurta verimi ve ortalama yumurta ağırlığı bakımından Dokki 4’ten daha üstün olan tavuk ı
25850silya1. Kirpikler, 2. Eş güdümlü dalgalanma hareketiyle lümendeki maddelerin hareketine yardım eden epitel hücrelerini örten kıl benzeri çıkıntılar.
25851silyarKirpiğe ait veya ona benzeyen.
25852silyar adenomGözde, siliyar epitelin pigmentsiz iç tabakasından gelişen iyicil tümör.
25853silyar diskineziBirincil silyar diskinezi.
25854silyar karsinomGözde siliyar epitelin kökenli kötücül tümör. Metastaza çok ender olarak rastlanır.
25855silyarisanat. Kirpiğe ait, kirpikle ilgili olan
25856silyata1. Silyası olan. 2. Ciliophora şubesinde bulunan.
25857silyoforanCiliophora şubesinde bulunan protozoonlar.
25858silyumlaranat. 1. Kirpikler. 2. Hücrelerin luminal yüzeyinde sitoplazmanın evaginasyonuyla biçimlenen oluşumlar, mikrosilyum, titrek tüycükler. Solunum yollarında dişi ve erkek genital organların kimi bölümlerinde bulunur.
25859silyumlu boşaltım hücresiAlev hücreleri.
25860silyumlu hücreleranat. Epitel hücrelerinin lümene bakan yüzlerinde titrek tüycükler bulunan ve ince yapısında çok sayıda mitokondriyon, Golgi kompleksi ve az sayıda granüllü endoplazma retikulumu bulunan hücreler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir