Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
26041sinus lakrimalisanat. Gözyaşı kemiği içinde, domuz ve geviş getirenlere özgü bulunan boşluk.
26042sinus laktiferanat. Süt sarnıcı.
26043sinus maksillarisanat. Üst çene kemiği boşluğu.
26044sinus maksillaris kaudalis ve rostralisanat. Atgillerde septum intermaxillare ile iki kompartmana ayrılan sinus maxillaris’in arka ve ön kompartmanı.
26045sinus oblikus perikardianat. Kalpte sağ ve sol vv. pulmonales ile sol kulakçık arasında bulunan boşluk.
26046sinus palatinusanat. Damak boşluğu.
26047sinus paranalisanat. Etçillerde anüsün çevresindeki bezsel kese.
26048sinus paranazalesanat. Burun boşluğunu kuşatan kemikler içinde bulunan, doğrudan veya dolaylı olarak burun boşluğuyla ilişkide bulunan boşluklar.
26049sinus petrozus dorsalisanat. Geviş getirenlerde olmayan her iki taraflı olarak crista petrosa boyunca seyreden ve arka üst yönde sinus transversus’a açılan dura boşluğu.
26050sinus petrozus ventralisanat. Sinus basilaris'in, sinus interbasilaris ile birleşme yerinden sonraki devamı.
26051sinus prostatikusanat. Colliculus seminalis’in iki tarafında bulunan ve ductuli prostatici’nin açılış deliklerini kapsayan oluk.
26052sinus rektusanat. Beynin art kafa lobundan gelen ve sinus sagittalis dorsalis'e dökülen toplardamar boşluğu.
26053sinus renalisanat. Hilus renalis’ten böbreğin içine doğru ilerleyen, içine pelvis renalis'in yerleştiği kese biçiminde boşluk.
26054sinus sagittalis dorsalisanat. Falx cerebri’nin iki yaprağı arasında yer alan dura boşluğu.
26055sinus sfenoidalisanat. Köpek ve küçük geviş getirenler hariç diğer türlerde, praesphenoid'in gövdesi içinde bulunan boşluk.
26056sinus sfenopalatinusanat. Atgillerde birbirleriyle ilişkili olan sinus palatinus ve sinus sphenoideus'un ikisine verilen ad.
26057sinus sigmoideusanat. Sinus transversus’un uzantısı olarak sulcus sigmoideus içerisinde aşağı doğru seyredip sinus basilaris’e uzanan boşluk.
26058sinus tarsianat. Atta ve köpekte sulcus tali ile sulcus calcanei arasında oluşan boşluk.
26059sinus taşikardiNomotrop uyarı teşkili bozuklukları.
26060sinus temporalisanat. Sinus transversus’un, meatus temporalis’te devam eden uzantısı.
26061sinus timpanianat. Kulakta promontorium ve fenestra cochleae'nin arkasında bulunan derin yarık.
26062sinus transversusanat. Tentorium cerebelli membranaceum’un arasında yer alan dura boşluğu.
26063sinus transversus perikardianat. Aorta ve truncus pulmonalis ile kalbin kulakçıklarının komşu duvarları arasında bulunan enine boşluk.
26064sinus trunsi pulmonalisanat. Truncus pulmonalis’in, valvulae semilunares bölgesinde yapmış olduğu genişleme.
26065sinus vena bukkalisanat. Atgillerde v. buccalis’in, ramus mandibulae'nin ön kenarında genişleyerek oluşturduğu toplardamar boşluğu.
26066sinus vena profunda fasiyianat. Atgillerde v. profunda faciei’nin genişlemesiyle oluşan ve sinus v. buccalis'in üst tarafında bulunan toplardamar boşluğu.
26067sinus vena transversa fasiyianat. Atgillerde v. transversae faciei’nin, m. masseter’in içinde oluşturduğu bir toplardamar boşluğu.
26068sinus venarum kavarumanat. Kalbin sağ kulakçık boşluğunda v. cava cranialis ve caudalis’in açılmış olduğu boşluk.
26069sinus venozus skleraanat. Şilem kanalı.
26070sinüzal bradikardiSinoatriyal düğüm kaynaklı uyarımlarla kalp atım sayısının normalden az olması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir