Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
26071sinüzal taşikardiSinoatriyal düğüm kaynaklı uyarımlarla, kalp atım sayısının normalden fazla olması.
26072sinüzitBurun boşluğuna yakın olarak bulunan kemik içindeki boşluklardan bir veya daha fazlasının yangısı. Burun mukozasının yangısal olaylarının bir devamı olarak ve paranazal sinüslerin karmaşık yapısı ve boyutlarından dolayı atlarda çok önemlidir
26073sinüzitis frontalisFrontal sinüslerin yangısı.
26074sinüzitis interdigitalisTüylüce.
26075sinüzitis maksillarisMaksilar sinüslerin yangısı.
26076sinüzitis purulentaSinüs mukozasının irinli yangısı.
26077sinüzoidal kılcal damarlarSinüzoit kapillerleri.
26078sinüzoit kapillerleriBazal zarı tümüyle bitişmemiş olan ve endotel hücreleri arasındaki mesafe bulunan kılcal damarların genel adı, sinüzoitler, sinüzoidal kılcal damarlar, açık kılcallar. Karaciğer, dalak ve kemik iliğinde görülür.
26079sinüzoitlerSinüzoit kapilleri.
26080sinyal dizisiLider peptit.
26081sinyal iletimiHücre dışı kimyasal, mekanik veya elektriksel bir sinyalin hücresel bir cevaba dönüştürülmesi.
26082sinyal peptidiLider peptit.
26083sipermetrinSekiz değişik izomeri bulunan, yarı katı, sinek, pire ve kenelerle mücadelede kullanılan sentetik piretroid türevi bir antiparaziter ilaç.
26084siplayzingFonksiyonel mRNA’nın oluşması için öncü RNA’dan intronların uzaklaştırılması ve geriye kalan ekson yapıların birleştirilmesi işlemi.
26085siprofloksasinSistemik enfeksiyonlara karşı en fazla kullanılan florokinolon türevi antibiyotik.
26086siproteronTestosteron almaçlarını kapatarak antiandrojenik etki yapan ilaç.
26087sirenomeliİki bacağın birleşmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Sadece insanlarda rastlanan yapılış bozukluğu olup idrar torbası ve üreme organları bulunmaz.
26088siringBoru, çatlak, fistül.
26089siringitisKuşlarda sirinksin yangısı.
26090siringobulbiMedulla oblangata ve ponsta sıvıyla dolu boşlukların bulunması.
26091siringokarsinomTer bezinin kötücül tümörü.
26092siringomiyeliOmurilikte içi sıvı dolu boşlukların bulunması. Arka bacaklarda felç veya kanguru yürüyüşüyle belirgin olup özellikle Alman Weimaraner ırkı av köpeklerde kalıtsal olarak görülür.
26093siringomiyelitisOmuriliğin içi sıvı dolu boşluklar içeren yangısı.
26094sirinksanat. Kuşlarda ses organı olarak görev yapan ve soluk borusunun ana bronşlara ayrım yerinde bulunan ikinci gırtlak, larenks kaudalis.
26095sirkadiyanYaşayan organizmalarda belirli fenomenlerin her gün yaklaşık olarak aynı saatlerde tekrarlanması olayı.
26096sirkadiyan ritimleriİlaçlara duyarlılık, hormon salınımı, uyku, beslenme gibi biyolojik olayların ve etkinliklerin yaklaşık 24 saatlik zaman içerisinde düzenli olarak tekerrür etmesi. Bu ritimler gün ışığı ve karanlık tarafından düzenlenen biyolojik bir saat tarafından oluşt
26097sirkeBit yumurtası.
26098sirke asidiBasit yapılı, CH3-COOH formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. İşkembe içeriğinde ve silajda da bulunur.
26099SirkovirüslerDomuz sirkovirüs virüsü, kanatlıların anemi enfeksiyozu ve güvercin sirkovirüslerinin yer aldığı, 17-24 nM çapında, parvovirüsler gibi sentez evresindeki hücrelerin çekirdeklerinde çoğalan, en küçük patojen DNA virüs ailesi, Circoviridae.
26100sirkulareanat. Daire çizme, daire yapma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir