Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
26311siyatik siniranat. Plexus sacralis’ten çıkan, arka bacağın büyük bir bölümünü uyaran vücudun en kalın siniri, nervus işyadikus.
26312siyek atardamarıbk. üretra atardamarı.
26313sizeyizmHayvanlara yönelik etik duyarlılık ve acılarını önemseme eşiğindeki farklılıkların, küçük hayvanlar veya büyük hayvanlar gibi, hayvanın boyutça büyüklüğünü esas alan bir çeşit türcülükten kaynaklandığını savunan görüş.
26314sizijiBirbirine tutunmuş olan Gregarine ve Adeleidea’ların (Karyolysus lacertae) iki gamont içeren ve daha sonra gametleri oluşturmaya başlayan hareketli evreleri, gamontogami.
26315skabetikSkabietik.
26316skabietikUyuza ait veya uyuzdan etkilenmiş, skabetik.
26317skabisidSarcoptes scabiei türü uyuz etkenlerini öldüren ajanlar.
26318skafaanat. Kayık, sandal, tekne.
26319skala1. Merdiven. 2. Merdiven şeklindeki bir organ veya yapı.
26320skala medyaKulakta, koklea kanalının orta bölümü.
26321skala timpanianat. Kulakta koklea boşluğunun altında kalan bölge.
26322skala vestibulianat. Kulakta koklea boşluğunun üst kısmındaki bölge.
26323skalenusanat. Eğri, çarpık.
26324skalpelNeşter.
26325skapulaanat. Kürek kemiği.
26326skarYara izi.
26327skatofajiGübre yeme.
26328skatolİndol.
26329skeletonanat. İskelet.
26330skeleton aksiyaleanat. Kafa, omurga ve göğüs iskeleti.
26331skeleton antebrakianat. Ön kol kemiği iskeleti.
26332skeleton appendikulareanat. Ön ve arka bacak kemikleri iskeleti.
26333skeleton femorisanat. Uyluk kemiği iskeleti.
26334skeleton krurisanat. Arka bacak iskeleti.
26335skeleton manusanat. Ön ayak iskeleti.
26336skeleton pedisanat. Arka ayak iskeleti.
26337skeleton torasisanat. Göğüs iskeleti.
26338skirözSert ve fibröz, siroza ait olan.
26339skiröz karsinomStromasında fazla miktarda bağ doku içeren epitel kökenli kötücül tümör, fibrokarsinom.
26340skleraanat. Göz akı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir