Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
26641spastik1. Kasların istemsiz ve sürekli kasılmasıyla ilgili olan. 2. İstemsiz ve sürekli kasılma gösteren, onunla belirgin. 3. Spazmın neden olduğu, spazma bağlı olan.
26642spastik anemiAdrenalin ve ergot alkaloitleri gibi damar çeperlerinin daralmasına neden olan etkilere bağlı olarak organ veya dokunun kansız kalması.
26643spastik felçFelç olan bölgedeki kasların gergin olmasıyla belirgin durum, spastik paralizis.
26644spastik kolikEnteraljia kataralis.
26645spastik paralizisSpastik felç.
26646spasyaanat. Aralıklar, boşluklar.
26647spasya anguli iridokornealisanat. İris açısında, iris çıkıntısı, kornea ve sklera arasında bulunan ve göz basıncının düzenlenmesinde önemli görevi olan küçük boşluklar.
26648spasya zonularyaanat. Corpus ciliare’nin arka bölgesinden çıkan fibrae zonulariae’nin içinden geçtiği, iki proc. ciliaris arasında kalan oluk.
26649spasyumanat. Aralık, mesafe, boşluk.
26650spasyum episkleraleanat. Vagina bulbi ile sclera arasında bulunan aralık.
26651spasyum inguinaleanat. Yandan m. obliquus abdominis externus’un pelvis kirişiyle lig. inguinale, ortadan m. obliquus abdominis internus'un kas yaprağı tarafından sınırlandırılan aralık.
26652spasyum interarkualeanat. Omurların kemerleri arasında bulunan aralıklar.
26653spasyum interosseum antebrakianat. Döner kemikle dirsek kemiği arasındaki etçillere özgü aralık.
26654spasyum interosseum antebraki distale ve proksimaleanat. Döner kemikle dirsek kemiği arasındaki aralıklar
26655spasyum intervaginalyaanat. N. opticus’u saran vagina nervioptici'nin, beyin zarları boşluklarıyla ilişkide bulunan lenf boşluğu.
26656spasyum perikoroidaleanat. Choroidea’nın sclera'ye dayanan lamina suprachoroidea’siyle lamina basalis'i arasında bulunan küçük lenf boşlukları.
26657spasyum retroperitonealeanat. Karın zarıyla vücut boşluğu duvarı arasındaki bağ dokusal aralık.
26658spatülToz veya küçük parçalar durumundaki maddeleri almak ve ölçümlerinde kullanılan için kullanılan, cam, metal veya porselenden yapılmış bir ucu kaşık biçiminde olan laboratuvar malzemesi.
26659spazmKas veya kas grubunda istem dışı ani olarak gelişen ani kas kasılması, spazmus.
26660spazmlı astımBronşiyal astım.
26661spazmodikSpazma ait, spazma bağlı.
26662spazmojenSpazm meydana getiren.
26663spazmolitikAntispazmodik.
26664spazmolizisSpazmın çözülmesi.
26665spazmotik sancıAtlarda heyecan verici olaylar sırasında biçimlenen sık ve şiddetli bağırsak sesleriyle belirgin ve genellikle bir saat içerisinde kendiliğnden geçen ağrı nöbeti. Nadiren yerde yuvalanmalar ve bu sırada bağırsak dönmelerine neden olur.
26666spazmusSpazm.
26667spazmus intestiniBağırsak spazmı.
26668Spearman sıra korelasyon kat sayısıDeğişkenlerin dağılımlarının normal dağılmadığı veya örnek büyüklüğünün az olduğu veya dağılımının kestirilemediği durumlarda kullanılan parametrik olmayan bir ilişki ölçüsü.
26669spektinomisinStreptococcus spectabilis kültürlerinden elde edilen, aminosiklitol türevi ve Salmonella, koliform grubu, Mycoplasma gallisepticum, Pasteuralla multocida gibi bakterilerin oluşturduğu hastalıkların tedavisinde bakterilerin üreme ve gelişmelerini önleyerek
26670spektrofotometreÇözelti durumundaki saptanmak istenen maddenin, çeşitli reaktiflerle reaksiyona sokulması sonucu oluşan rengin yoğunluğunun ölçülmesiyle nicel olarak madde miktarının belirlenmesini sağlayan cihaz ve analitik yöntem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir