Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
26687spermatik granülomSperma hücrelerinin testis veya epididimisin intersitisyumuna geçmesi sonucu oluşan yabancı cisim reaksiyonu ve granülom oluşumuyla belirgin yangı. Taşıyıcı kanallarda doğuştan veya sonradan oluşan tıkanıklıktan kaynaklanır, çoğunlukla sağ testisi etkiler
26688spermatik kordonSperma kordonu.
26689spermatikusanat. Tohuma ait, tohumla ilgili olan
26690spermatismEjakulasyon.
26691spermatitanat. Spermatogenez sırasında ikincil spermatositlerden ikinci mayoz bölünme sonucu biçimlenen ve değişikliğe uğrayarak spermatozoonlara dönüşecek olan haploit kromozomlu hücre.
26692spermatodaktilKimi akarlarda, erkek tarafından üretilen spermanın dişinin üçüncü ve dördüncü koksaları arasında bulunan çiftleşme keselerine aktarılmasını sağlayan şeliser modifikasyonu.
26693spermatoforKeneler gibi iç döllenmeye sahip kimi canlılar tarafından üretilen küçük sperm paketi.
26694spermatogenezanat. Testislerde spermatogonyumlardan sırasıyla spermatogonyum A, spermatogonyum B, birincil spermatosit, ikincil spermatosit ve olgun sperma hücrelerinin oluşma süreci, sperm oluşması.
26695spermatogonyumanat. Testiste mitotik aktivite gösteren tubulus seminiferus kontortusun duvar yapısındaki ilkel cinsiyet hücresi.
26696spermatojenikSpermatozoonların oluşmasıyla ilgili, spermatozoonları meydana getiren, spermatozoon oluşturucu.
26697spermatoselEpididimis veya rete testisi oluşturan sperm kanallarında aşırı meni toplanmasına bağlı olarak gelişen kistik genişleme, gonosel, haya şişmesi.
26698spermatosistitisSeminal vezikülitis.
26699spermatositTestiste eşey hücreleri oluşumunda spermatogonyumdan gelişen ve iki mayoz bölünmesine hazırlanan hücre.
26700spermatositogenezisEtkin spermatogoniumdan birincil spermatositlerin meydana gelmesi. Bir etkin spermatagoniumdan 16 birincil spermatosit meydana gelir.
26671spekülümBedenin iç taraflarını özellikle vajina ve serviksi muayene amacıyla kullanılan ışık kaynaklı ve kaynaksız alet, vajina spekülümü, vajinoskop.
26672spermSperm hücresi.
26673sperm antikorlarıSpermatozoona karşı vücudun ürettiği antikorlar.
26674sperm hücresiTestiste seminifer tübüllerde spermatogonium’lardan spermatogenezis sonucu gelişen ovumu dölleme gücüne sahip, baş, orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşan erkek cinsiyet hücresi, spermatozoon, spermiyum, sperm, spermatozoa.
26675sperm kanalıMeni kanalı.
26676sperm kordonuanat. Sperma kordonu.
26677sperm oluşmasıSpermatogenez.
26678spermaanat. İçerisinde erkek cinsiyet hücrelerinin bulunduğu ejakülasyon sırasında dışarı atılan krem rengi tonlarında salgı, erkek ek cinsiyet salgı bezleri salgılarıyla spermatozoanın karışımı, meni, er suyu, bel suyu, atmık, semen.
26679sperma almaErkekten spermanın alınması, bir kapta biriktirilmesi veya toplanması.
26680sperma bileşenleriSpermatozoa ve seminal plazma
26681sperma çözdürme cihazıPayet içerisinde dondurulmuş spermayı çözdürmek için, su alabilen haznesi bulunan ve 37-38 oC de termostatlı olarak kontrol edilebilen, 12 V’luk adaptörle arabanın çakmaklığına takılarak çalıştırılabilen bir cihaz.
26682sperma hacmiÖlçü silindiri veya dereceli bir kapla ölçülebilen spermanın miktarı.
26683sperma kordonuanat. Canalis vaginalis içinde, er bezine giden ve gelen damarlarda ve sinirlerle ductus deferens'in seröz bir zarla sarılmasından oluşan kordon, spermatik kordon, sperm kordonu, funikulus spermatikus.
26684sperma sulandırıcısıDışarı atılan spermanın hacmini artırmak ve spermatozoanın yaşam süresini uzatmak için spermaya katılan ve bazı kimyasal maddeleri içeren sıvı.
26685spermanın yıkanmasıSpermatozoonları seminal plazmadan ayırmak ve böylece spermatozoonların kapasitasyonunu sağlamak için kullanılan bir teknik.
26686spermatekaBöceklerin dişi genital sistemlerinde bulunan ve sperm depolamada rol oynayan bölge.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir