Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
26821sporangiumSpor kesesi.
26822sporangiyaSferüller.
26823sporantOokist içersinde bulunan, sporogoni sonucunda sporoblast ve bunlardan da sporokist ve sporozoitlerin meydana geldiği koksidiyan protozoon zigotu, sporlanmamış ookist içerisinde bulunan farklılaşmamış hücre kitlesi.
26824sporidesminPithomyces chartarum adlı mantarın ürettiği karaciğer lezyonlarına ve ışığa karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olan zehir. Etken delice ve demir dikeni gibi bitkilerin üzerinde çoğalır.
26825sporidesmin zehirlenmesiSarı kocabaş hastalığı.
26826sporlanma1. Coccidia ookistleri içerisinde sporokist ve sporozoitlerin aseksüel yolla oluşumu. 2. Spor oluşumu ve sporun serbest kalması, çevreye yayılması.
26827sporoblast1. Ookist içerisinde bulunan ve sporokiste farklılaşan hücre kitlesi. 2. Coccidia sporokistleri veya Microsporidia sporlarının oluşumundan önceki evre. 3. Olgunlaşmamış koksidiya sporokisti. 4. Pansporoblastik zar içerisinde bulunan spor oluşturan hücre k
26828sporogenik siklusKoksidiyan protozoonlarda sıklıkla bir böcek gibi farklı bir konak içerisinde gerçekleşen seksüel siklus.
26829sporogoni1. Coccidia, Gregarine ve Microsporidia türlerinde görülen eşeysiz üreme. 2. Sporlanma. 3. Protozoonlarda sporontun sporokist ve sporozoitlerin oluşumuyla sonuçlanan sporantın çoğa bölünmesi.
26830sporokinetPiroplasm cinsi Babesia ve kimi Adeleide’an koksidiyaların (Karyolysus) hareketli zigotu (kinet), zigotik kinetle aynı görünüme sahip, hareketli evrelere bölünen, küre biçiminde olan yapılar.
26831sporokist1. Reprodüktif hücreler veya sporlar içeren herhangi bir kist, kese veya zar. 2. Digenetik trematodların yaşam sikluslarında mirasidyumları metamorfoz dönemlerinde üretilen ve redilerin oluştuğu germinal kese benzeri evre 3. Belirli koksidiyan protozoonla
26832sporokist artığıKoksidiyaların sporlanmış ookistlerinin sporokistleri içerisinde, sporozoit oluşumundan sonra görülen biçimsiz sitoplazmik materyal kitlesi.
26833sporosidalSporları öldürme işlemini ifade eden terim.
26834sporosit1. Sporları öldüren ajanlara verilen genel ad. 2. Sporları veren ana hücre.
26835SporotrichumTüm türleri soluk veya parlak beyaz, sarı, grimsi koloni oluşturan küf cinsi.
26836Sporotrichum carnisSoğukta saklanan etlerde beyaz benek denilen bozulmayı yapan psikrotrof küf türü.
26837sporotrikozisSporothrikx schenckii tarafından oluşturulan, deri ve deri altı bağ dokunun yaygın ve pyogranülomlu yangısıyla belirgin kronik seyirli mantar hastalığı.
26838sporozoa1. Sporozoon kelimesinin çoğulu. 2. Apicomplexa.
26839sporozoit1. Sporogoni sonucunda oluşan kız hücre. 2. Gregarine ve koksidiyan protozoonların sporogoni sonucunda oluşan uzun, hareketli ve enfektif evreleri. 3. Koksidiya sporokistlerinin içerisindeki muz biçimindeki hareketli yapılar. 4. Haploit hücrelerden oluşan
26840sporozoon1. Apicomplexa (özellikle Sporozoea sınıfı), Ascetospora, Microspora ve Myxozoa şubelerinde bulunan herhangi bir protozoon. 2. Apicomplexa, Ascetospora, Microspora ve Myxozoa şubelerine ait.
26841sporozoozisSporozoea sınıfında bulunan protozoonlarla enfekte olma durumu.
26842sprintAtın tam dörtnal koşarak yapabileceği azami süratli koşuş şekline yarış dilinde verilen ad.
26843spuriöz parazitİnsan dışındaki canlılarda parazitlenen, insanlara geçtiğinde zarar vermeyen parazit.
26844spuriusanat. Aldatıcı, yanlış.
26845sputumBalgam.
26846ssTek iplikli genom yapısı.
26847st kuyruğuBuğdaygiller familyasından tek yıllık dar yapraklı yabancı ot.
26848stabil faktörFaktör VII.
26849stabil hücrelerSabit hücreler.
26850stabilize kanİçine bir şey eklenmiş kan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir