Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
26911steatozis1. Vücutta aşırı yağ toplanması, yağlanma. 2. Hücreler içinde yağ damlacıkları belirmesi veya hücreler arasına yağ hücreleri sızmasıyla belirgin durum. En çok kas dokusunda görülür.
26912stefanofilaryozisAmerika Birleşik Devletleri’nin belirli bölgelerinde sığırlarda görülen ve Stephanofilaria stilesi adlı filaroid nematodun neden olduğu kronik bir deri hastalığı, filaryal dermatitis, verminöz deri yangısı.
26913Steinman çivileriKemik fiksasyonunda kullanılan silindirik gövdeli ve kompakt yapıda çiviler.
26914stellataanat. Yıldız.
26915stellatusanat. Yıldız biçiminde olan, yıldızsı
26916stem hücreKök hücre.
26917stenidyumPirelerde baş veya ilk göğüs tergitinde bulunan bir dizi kalın ve çivi benzeri dikenler
26918stenotikAnormal daralma veya büzülmeyle belirli olan.
26919stenotrofik parazitYalnızca belirli bir konak üzerinden beslenen dış parazit.
26920stenozVücut kanallarının, damarların, kanal biçimindeki oluşumun veya kanala açılan deliğin normal dışı darlığı veya daralması, striktür.
26921stenoz sesleriDaralma sesleri.
26922stenozis intestiniBağırsak stenozu.
26923stenozis özofagiYemek borusu daralması.
26924stentTükürük kanallarının kontrast madde verildikten sonra görüntüsünün alınması.
26925StephanofilariaFilarioidea üst ailesinde bulunan bir nematod cinsi. S. stilesi Amerika Birleşik Devletleri’nde sığırlarda stefanofilariozise neden olmaktadır.
26926StephanuridaeStephanurus cinsini içeren nematod ailesi.
26927StephanurusStephanuridae ailesinde bulunan nematod cinsi.
26928Stephanurus dentatusDomuzların böbrek ve perirenal dokularında yerleşen, perkutan, peroral ve paratenik konaklarla bulaşan, larvaların karaciğer göçü döneminde siroz ve ölüme neden olabilen nematod türü.
26929steran halkasıÜç tanesi altılı bir tanesi beşli olan 4 halkalı sistem, steroit çekirdek.
26930StercorariaGelişim sikluslarını vektörlerin arka bağırsaklarında tamamlayan ve vektörlerin konaklardan beslenmeleri esnasında dışkı yoluyla bulaşan Megatrypanum, Herpetosoma ve Schizotrypanum alt cinslerini içeren tripanosoma grubu.
26931stereDerinin yağ bezlerinden çıkan ifrazatın anormal biçimde artması.
26932stereoizomerMolekül formülleri aynı, fakat atomların uzaydaki dizilişleri farklı olan bu nedenle de farklı fiziksel özellikler gösteren izomerler. En önemlileri optik ve geometrik izomeridir.
26933stereosilyumanat. Çok uzun, ünit zar biçiminde ve bazal cisimcik taşımadıklarından silyumdan çok mikrovillusa benzeyen hareketsiz sitoplazma çıkıntıları. Organizmada duktus epididimis kanalını çevreleyen yüksek prizmatik epitel hücrelerinin uçlarında yer alırlar.
26934steril1. Canlı mikroorganizmalardan ve virüslerden arındırılmış. 2. Kısır.
26935steril eozinofilik folikülitisKöpek, kedi, inek ve atlarda ender olarak görülen, deride kaşıntısız, kabuklu kabartı, deri döküntüsü ve foliküllerin etrafında eozinofil lökosit infiltrasyonuyla belirgin yangısal reaksiyon. Köpeklerde sivrisinek ısırıklarına, kedi ve atlarda ise, atopi,
26936steril eozinofilik kulak kepçesi folikülitisiKöpek ve kedilerde kenar yüzünde mevsimsel olmayan, kaşıntısız, çift taraflı bakışımlı kıl dökülmesi ve irinli kabartılarla belirgin, nedeni kesin olarak bilinmeyen, yangısal reaksiyon.
26937steril eozinofilik püstülozisKöpek, kedi ve atlarda gövde ve baş bölgesinde, deride birçok odakta, aniden gelişen kaşıntılı, kızartılı, aseptik irinli kabartılar, alopesi ve foliküllerin çevresinde eozinofilik infiltrasyonuyla belirgin akut deri yangısı. Köpeklerde nedeni bilinmez ve
26938steril granülom ve piyogranülom sendromuKöpek, kedi ve atlarda yüzde ve ayaklarda çok sayıda kaşıntılı, kırmızı veya menekşe renginde kabarıklık, yumru veya plak biçimlenmesiyle belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan ve nadir görülen bir sendrom.
26939steril odaMikrobiyolojide steril ortamlarda yapılması gereken etkinlikler için ayrılmış alan.
26940steril yemYaşayan mikroorganizmalardan arındırılmış yem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir