Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
27241sulkus bazilarisanat. Pons’un alt yüzünde orta olarak uzanan, içinde a. basilaris cerebri'nin seyrettiği bir oluk.
27242sulkus bisipitalis lateralis ve mediyalisanat. M. biceps'in iki tarafında, yukarıdan aşağı doğru uzanan yan ve ortadaki oluklar.
27243Sulkus dorsalis penisanat. Corpus cavernosum penis’in üst yüzünün ortasında, içinde damar ve sinirlerin seyrettiği sığ oluk.
27244sulkus ekstensoryusanat. Kaval kemiğinin ön yüzünde ve üst tarafında görülen oluk.
27245sulkus ektomarginalisanat. Facies convexa cerebri’de, bu yüzün fissura longitudinalis cerebri’yi sınırlandıran kenarına paralel olarak seyreden bir oluk.
27246sulkus endorinalisanat. Gyrus olfactorius lateralis ile trigonum olfactorium arasında bulunan oluk.
27247sulkus hipotalamikusanat. Sulcus limitans’ın devamı tarafından oluşturulan ve diencephalon’u, hypothalamus ile dorsal olarak bulunan thalamus veya thalamencephalon olmak üzere iki kısma ayıran oluk.
27248sulkus hippokampianat. Gyrus parahippocampalis ile gyrus dentatus arasında bulunan ve önde uncus'a birleşen oluk.
27249sulkus intermammariyusanat. Meme bölümlerini birbirinden ayıran median oluk.
27250sulkus intermediyus dorsalisOmuriliğin göğüs kesiminin ön kısmıyla boyun kesiminde, sulcus medianus dorsalis ile sulcus lateralis dorsalis arasında yer alan sığ bir oluk.
27251sulkus intertuberkularisKol kemiğinin tuberculum majus’u ile tuberculum minus'u arasında bulunan oluk.
27252sulkus interventrikularis parakonalisanat. Kalbin sol yüzünde sulcus coronarius’tan başlayarak apex cordis yakınına kadar uzanan bir oluk.
27253sulkus interventrikularis subsinuozusanat. Kalbin sağ yüzünde sulcus coronarius’tan başlayarak apex cordis'e kadar uzanan oluk.
27254sulkus kalkaneianat. Etçillerde topuk kemiğinin, aşık kemiğiyle eklemleşmeye yarayan iki eklem yüzü arasında bulunan oluk.
27255sulkus koronalisanat. Capsula ungulae'nin paries corneus'unun iç yüzü üst tarafında bulunan ve corium coronae’yi alan halka biçiminde bir oluk.
27256sulkus koronaryusanat. Kalbin kulakçıklarıyla karıncıklarını dıştan birbirinden ayıran oluk
27257sulkus korporis kallozianat. Corpus callosum ile beyin yarım küreleri arasında bulunan oluk.
27258sulkus kostaanat. Kaburga oluğu.
27259sulkus lakrimalisanat. 1. Canalis nasolacrimalis için, maxilla'nın facies nasalis’inde bulunan oluk. 2. Canalis lacrimalis'in burun boşluğundaki açılış deliği olan for. lacrimale nasale'den itibaren daha ileriye doğru uzanan oluk. 3. Canalis nasolacrimalis’in oluk biçimin
27260sulkus limitansanat. Fossa rhomboidea’da, sulcus medianus’un iki yanında ve ona paralel olarak seyreden sağlı sollu iki sığ oluk.
27261sulkus m. brakiyalisanat. Kol kemiğinde tuberositas deltoidea’dan başlayıp kemiğin altına doğru giden spiral biçimindeki oluk.
27262sulkus mediyanusanat. 1. Dördüncü beyin kamarasının tabanında ortadan boydan boya uzanan bir oluk. 2. Omurilikte sağ ve sol funiculus posterior arasında bulunan oluk.
27263sulkus nöralisanat. Embriyoda sinir sisteminin gelişiminde nodus primitivusun ön kısmında biçimlenen oluk.
27264sulkus obturatoryusanat. For. obturatum’un yukarısında bulunan oluk.
27265sulkus palatinusanat. Damak oluğu.
27266sulkus primitivusanat. Ebriyoda dış ektodermde biçimlenen ilkel oluk.
27267sulkus ruminoretikularisanat. Geviş getirenlerin ilk iki mide kompartımanı olan işkembeyle börkeneğin dıştan sınırını veren oluk.
27268sulkus skleraanat. Göz akı oluğu.
27269sulkus talianat. İnsanda, köpekte ve atgillerde aşık kemiğinin, topuk kemiğiyle eklemleşmeye yarayan iki eklem yüzü arasında biçimlenen oluk.
27270sulkus tendinis m. peroneus longianat. M. peroneus longus'un kirişi için, os cuboideum’un dış ve alt tarafında bulunan oluk.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir