Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
27751tagatozAltı karbonlu ketoz yapısındaki monosakkaritlerden biri.
27752tagmatizasyonHayvanlarda özellikle eklem bacaklılarda bölütlerin tagma adı verilen farklı vücut bölümlerine özelleşmesi.
27753tağşiş1. Yemde doğal olarak bulunabilen fakat hayvanlara zararlı etki yapmayacak düzeylerde olanların dışında yemlere zehirli ve zararlı olabilecek madde, yabancı ot tohumu, besleme değeri olmayan madde, emniyetli olmayan pestisit veya kimyasal madde tolerans s
27754tahılHububat.
27755tahıl damıtma mayasıTane damıtma mayası.
27756tahıl hasıllarıArpa, buğday, çavdar, yulaf ve mısır gibi buğdaygil kültür bitkilerinin başaklarındaki taneler hamur olgunluğuna erdiğinde biçilerek kaba yem olarak değerlendirilmesi.
27757tahıl kabuğuTahıl kapçığı.
27758tahıl kapçığıKeten, pamuk vb. tohumların hasat veya çeşitli işlemler sonrasında tohumu çıkarılmasıyla geriye kalan zarf veya kapsülleri, kapçık, tahıl kabuğu.
27759Tahirova koyunuGönen Tahirova Tarım İşletmesinde Doğu Friz x Kıvırcık melezlemesiyle oluşturulmuş, Batı Anadolu’da turfanda kuzu eti üretiminde etçi babalara anaçlık görevi yapan, süt ve döl verimi yüksek koyun tipi.
27760tahlil1. İnceleme, tahlil etme, teste tabi tutma. 2. Herhangi bir maddenin miktarını ve seviyesini tespit etme, analiz.
27761tahminGelecek bir zamanın herhangi bir noktasındaki istatistiksel tesadüfi değişkenlerin büyüklüğünü tahmin etme işlemi.
27762tahmin ediciBir ana kitle sabitini tahmin etmedeki yöntem ve kural.
27763tahmin etmeBir örnekten, bilinmeyen ana kitle değerlerinin sayısal değeri hakkında sonuç çıkarma.
27764tahminî yetiştiricilik değeriİstatistiksel performans kayıtları ve genetik yapı uygulanarak hesaplanan genetik yapının tahminî.
27765tahrikAtlarda, bağırsaklarda patolojik vaziyet değişimi sonucu oluşan sancılar.
27766tahta bacakOsteomalasi.
27767tahtakurularıRhynchota (Hemiptera) alt ailesi. Hemiptera’ların yaklaşık 50. 000 türünün büyük bir bölümü hayvanlardan kan emmez, ancak bitki öz sıvılarıyla veya öteki böcek ve omurgasızları avlayarak beslenirler. Cimicidae ve Polyctenidae ailesindeki türler ve Reduvii
27768taiga kenesiİnsanlarda Rusya bahar-yaz ensefalitini ve koyunlara sıçrama hastalığını nakleden kene türü, Ixodes persulcatus.
27769takım altıCanlıların sınıflandırılmasında kullanılan takımdan daha küçük gruplar için kullanılan terim. Takımla aile arasında bir kategori, subordo.
27770takizoitKimi koksidiyaların (Toxoplasma) doku kistleri içerisinde bulunan ve endodiyogeni yoluyla hızla çoğalan hareketli evreleri. Takizoitler makrofajların ve diğer hücrelerin içerisinde parazitoforus vakuoller içerisinde bulunurlar, endozoit.
27771takrinEklem yangısı.
27772takrolimusStreptomyces tsukubanensis’ten elde edilmiş makrolid grubu, siklosporin benzeri bir antibiyotik.
27773taksanlarTaxus brevifolia türü bitkilerden elde edilen, antineoplastik ilaçlar sınıfından bir diterpen esteri.
27774taksifillinSiyanojenik yapısında bir glikozit.
27775taksinPorsuk ağacının genç sürgün, yaprak ve tohumlarında bulunan ve hayvanlarda zehirlenmelere neden olan bir alkaloit. Kalp kası iletisinin bozulmasına, düz kasların ve solunum merkezlerinin baskılanmasına neden olur.
27776taksonomiOrganizmaların aralarındaki ilişkiler dikkate alınarak belirli kategorilere (Taxa) ayrılarak uygun ve gerçek adlar verilmek suretiyle sırasıyla sınıflandırılması.
27777taktilisanat. Dokunmakla duyulabilen, dokunma duyusuna ait olan
27778taktusanat. Dokunma, dokunum.
27779takukhlk. Tavuk.
27780takviye edilmiş yemİşlemeden önce var olan besin maddelerine bir veya daha fazla besin maddesi eklenmiş yem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir