Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
27931tazı krampıTazılarda aşırı heyecan veya yüksek çevresel sıcaklığa bağlı olarak özellikle arka bacak kaslarının ani ve istem dışı ağrılı kasılması.
27932tazı poliartritisiGenç tazılarda, bacakların alt kısımlarındaki eklemlerde, erozyonlarla belirgin, nedeni bilinmeyen eklem yangısı.
27933tazobaktamBirçok betalaktamaz türünü güçlü biçimde baskılayabilen bir ilaç.
27934TBARSTiyobarbitürat reaktif maddeler.
27935TBGTiroksin bağlayan globulin.
27936TBHQTersiyer bütil hidroküinon.
27937TBPATiroksin bağlayan prealbumin.
27938TCA döngüsüSitrik asit döngüsü.
27939TCAATriklor asetik asit.
27940TDBKToplam demir bağlama kapasitesi.
27941TDNToplam sindirilebilir besin maddeleri.
27942teat dippingMemeyi antiseptiğe daldırma.
27943tebainAfyonda bulunan fenantren türevi bir alkaloit.
27944tebeşirKalsiyum karbonatın en az % 33 kalsiyum içermesi gereken, saf kalsiyum karbonat içeren, absorbant ve kalsiyum kaynağı.
27945tebeşir kayasıDoğal tebeşir.
27946tedaviHastayı iyileştirme, sağaltım, terapi.
27947tedavi indeksi1. Bir ilacın zehirli veya öldürücü miktarıyla onun sağaltıcı miktarı arasındaki oran veya genişlik, güvenlik indeksi. 2. Ortalama zehirli dozun (ZD50) ortalama tedavi edici doza (ED50) bölünmesiyle elde edilen değer (ZD50/ED50). 3. Ortalama öldürücü dozu
27948tefriki teşhisAyırıcı tanı.
27949TegenariaAgelenidae ailesinde bulunan tünel biçiminde ağ yapan örümcek cinsi
27950Tegenaria agrestisSerseri örümcek.
27951tegmenanat. Örtü, tavan.
27952tegmen timpanianat. Timpanik boşluğun tavanı.
27953tegmen ventrikuli kuartianat. Tela choroidea ventriculi quarti ile bunu ventriculus duvarından ayıran, lamina epithelialis’in ikisine verilen ad.
27954tegmentumanat. Örtü, bazı beyin kısımlarının tavanı.
27955tegmentum mezensefalianat. Crura cerebri ile tectum mesencephali arasında kalan ve orta beynin büyük bir bölümünü oluşturan kısım.
27956tegumentİçerisinde dev bir çekirdek veya çekirdek fragmentlerinin oluşabildiği sinistiyal sitoplazmik tip vücut örtüsü. Tegument yassı solucanların (Monogenea, Digenea, Cestoda) ve akantosefalaların larvalarının ve erişkinlerin yüzeyini kaplar, ancak erişkin para
27957tegument proteinBazı zarflı virüslerde viral zarfla nükleokapsit arasında bulunan ve virüse ek bir dayanıklılık sağlayan yapısal proteinler.
27958tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarıGıdaların hasadı, işlenmesi, depolanması, dağıtımı ve pazarlanması sırasında oluşması muhtemel olan risk faktörlerinin elimine veya minimize edilmesi prensibine dayanan bir koruma kontrol sistemi, HACCP.
27959teikoik asitGram pozitif hücre duvarındaki hücre duvarının antijenik yapısını oluşturan, peptidoglikan dan sonraki ikinci önemli kimyasal yapı.
27960tek boynuzlu döl yatağıServikslerden birinin tepe kısmı hariç diğer kornunun hiç bulunmadığı veya çok az geliştiği tek kornudan ibaret döl yatağı, uterus unikornis. Yerinde bağ dokudan bir şerit bulunur ve etkilenen tarafta yumurtalık, yumurta kanalı ve böbrek de bulunmayabilir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir