Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
28141tenyozisTaenia cinsindeki sestodların neden olduğu enfeksiyon.
28142tenzoranat. Geren, gerici.
28143teobrominYapısında ksantin çekirdeği bulunan ve uyarıcı olarak kullanılan bir ilaç.
28144teofilinBronş düz kaslarını gevşeterek etkisini oluşturan antiastmatik ve yangı giderici olarak kullanılan metilksantin türevi bir ilaç.
28145teorik erdemlerTeorik bilgelikle belirlenen, felsefeyle, bilim ve sanatla uğraşan, kendilerine ezelî ebedî nesneleri, en yüksek varlıkları, ilk ilkeleri konu alan ruhun erdemleri, dianoetik erdemler, fikri erdemler.
28146tepe boşluğuAmbalaj kapağının iç yüzeyiyle konserve maddesinin üst yüzeyi arasında kalan boşluk.
28147tepe değeriMerkezî eğilim ölçümlerinden biri olup bir dizide en sık tekrarlanan, sıklığı en yüksek olan ölçümsel değer.
28148tepeli Borneo alev sırtlı sülünüAna vatanı Java ve Güney Borneo olan, yarı tropikal ortamda yaşayan, kafes ortamına çok rahat uyum sağlayan, çok güzel renklere sahip sülün ırkı.
28149tepikYürüyüşte adımın yere basışı sırasında arka bacaklardan bir veya her ikisinin ani ve şiddetli olarak bilinç dışı bükülerek yukarı kalkması.
28150tepkenhlk. Huysuz, çifte vurma eğiliminde olan
28151tepkiHerhangi bir uyarıya karşı gösterilen tepki, reaksiyon.
28152tepki verenBir tepkimeye giren ve değiştirilen madde, reaktan.
28153ter bezi kistiYağ bezlerinin ağız veya kanallarının, epidermisteki üremeli kronik hastalıklara bağlı olarak bir biçimde tıkanmasıyla oluşan, içleri sıvıyla dolu patolojik boşluk.
28154ter bezlerianat. Memeli hayvanların deri altlarında her tarafa dağılmış olarak bulunan, salgısını akıtıcı kanallar vasıtası ile vücut yüzeyine akıtan, hücreleri çok kıvrımlı ve tek katlılık gösteren, ekrin ve apokrin olmak üzere ikiye ayrılan uzun tubuler bezler, gl
28155terapiTedavi.
28156terapötikTedaviye ait, tedavi edici.
28157terapötik dozEtkili doz.
28158terapötik eş değerlikBir müstahzarın, etkililiği ve güvenliliği daha önce saptanmış olan başka bir müstahzarla aynı etkin maddeyi içermesi ve aynı etkililik ve güvenliliği klinik olarak göstermesi durumu.
28159terapötik farmakolojiDeneysel farmakolojiden elde edilen bilgilere göre ilaçların hasta hayvan ve insanlardaki etkileriyle uğraşan alt bilim dalı.
28160terapötik geçimsizlikBiri diğerinin fizyolojik veya farmakolojik antagonisti olan ilaçları veya biri diğerini akut zehirlenmeye veya ölüme neden olacak derecede potansiyalize eden ilaçların aynı tedavi programında kullanılması sonucu oluşan geçimsizlik.
28161terapötik ultrasonFizik tedavide kullanılan ultrason. Ses frekansı cm2 ye 1-3 Watt’dır.
28162terapötiksTedavi şubesi, tevdi bilimi.
28163terapötistTedavi uzmanı.
28164terataVücut ve organların biçimlerindeki çok şiddetli bozukluklar.
28165teratojenAnneden plasenta yoluyla yavrunun dolaşımına geçmesi sonucu yavruda doğuştan biçim bozukluklarına neden olan etkenler veya maddeler.
28166teratojenezisEmbriyonik devrede yapılış bozukluğu gösteren dölütün biçimlenmesi veya gelişimi.
28167teratojenik etkiİlaç ve yabancı maddelerin anne karnından plasenta yoluyla yavrunun dolaşımına geçmesi sonucu yavruda biçim bozuklukları ve noksan gelişme sonucu kendini gösteren bozukluklar.
28168teratolojiEmbriyonel gelişim devresinde kusurlu organ ve doku oluşmasına neden olan etkenleri ve bunların meydana getirdiği yapılış bozuklukların konu alan, patoloji ve embriyolojiden faydalanan bilim dalı.
28169teratomEmbriyonun üç katına ait birçok dokunun bir arada gelişmesi sonucu meydana gelen, kesit yüzünde kıl, diş, yağlı bir içerik bulunan kistik yapılar, bazen kıkırdak ve kemik içeren tümör.
28170teratospermiSperma içerisinde biçim bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu durumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir