Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
28171terazosinAlfa adrenerjik almaç engelleyicisi bir ilaç.
28172terbinafinAlilamin türevi sistemik ve yerel etkili antifungal bir ilaç.
28173terbutalinSelektif etkili beta uyarıcı bronş genişleticiler grubundan, bronşiyal astma nöbetlerinin önlenilmesinde kullanılan kısa etki süreli bir ilaç.
28174tercümemRNA’nın taşıdığı genetik bilgiye göre ribozomlarda amino asit dizisinin saptanarak proteinlerin sentezlenmesi, translasyon.
28175tere otuDereotu.
28176terebraHymenoptera’ların ovopozitörünün birinci ve ikinci valvuladan meydana gelen ve fonksiyonel olan kısmı.
28177teresanat. Mızrak gibi.
28178tereyağı asidiBütirik asit.
28179tereyağı asidi tayiniBütirik asit tayini.
28180terfenadinPiperidin türevi antihistaminik bir ilaç.
28181tergitBir eklem bacaklının somitinin ana dorsal segmenti.
28182tergumEklem bacaklılarda bölütlerin üst veya sırt parçaları.
28183terlemePastırmalık etlerin güneşte kurutulması sırasında yüzeydeki yağların kısmen eriyerek yağ damlacıkları oluşturması durumu.
28184terleme hastalığıSığırlarda, Hyalomma truncatum türü kenelerin ısırık yaralarına bağlı olarak kızarıklık ve ıslak egzamayla belirgin deri hastalığı.
28185terlipresinVazopresin analoğu olan ve kanama durdurmak için kullanılan bir ilaç.
28186termÖzellikle ABD'nde yemlerin enerjilerinin belirtilmesinde kullanılan 1000 kcal'yi belirten bir ölçü birimi, 0.424 nişasta birimi.
28187termakogenezisİlaç etkisiyle vücut sıcaklığının yükselmesi.
28188termal çeviriciPolimeraz zincir reaksiyonu için gerekli zaman, derece ve döngü sayısını otomatik yapmak için programlanabilen alet.
28189termal düzenleme ısısıKonfor ısısının olduğu bir bölgede çevre ısısının düştüğü durumlarda, vücut ısısının korunması için harcanan ek ısı enerjisi.
28190termal ölüm noktasıBelli bir yoğunluk ve ortamda üretilen mikropların 10 dakika içinde ölebildikleri en düşük ısı derecesi.
28191termal ölüm süresiBelli bir ısı derecesinde bütün mikropların ölmesi için geçen süre.
28192termal yanıkAteş, sıcak su ve sıcak gazlarla oluşan yanıklar.
28193termaroterapiSıcak hava tedavisi.
28194termatolojiIsıyla tedavi bilimi.
28195termehlk. Hidrodermofitoz.
28196termemhlk. Akne.
28197termik zedelenmeDeriye çeşitli biçimlerde sıcaklık uygulanması sonucu oluşan zedelenme. Kuru ısı dokularda kuruma ve kömürleşmeye neden olurken, nemli ısı ise pıhtılaşma oluşturur.
28198terminal ağEpitel hücrelerinin luminal yüzlerinde hücre zarının hemen altında, endoplazma retikulumu ve mitokondriyonların görülmediği, dar olan sitoplazma bölgesinde mikrofilamanların yapmış olduğu ağ. Terminal ağ bölgesinde mikrovilluslardan ve zonula aderenslerde
28199terminal arterlerArterlerin son kolları olan kılcal damarları oluşturmadan önceki arteryel pleksusler. Terminal arterler böbrek, dalak ve beyinde görüldüğü gibi doğrudan kılcal damarlara açılırlar.
28200terminal barÖrtü veya salgı epitel hücrelerinin komşu hücrelerin apikal kısımlarında ışık mikroskobunda koyu bir çizgi hâlinde gözlenen, elektron mikroskobunda ise bu yapıların zonula okludens, zonula aderens ve makula aderensleri içeren bağlayıcı komplekslerin yapmı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir