Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
28231termometriVücut sıcaklığını ölçme yöntemi ve bilgisi.
28232termometrikTermometreye ait, termometrikal.
28233termometrikalTermometrik.
28234termonörozisSinir menşeli vücut sıcaklığının yükselmesi.
28235termonükleaz testStaphylococcus aureus’un identifikasyonunda, termonükleaz enzimini belirlemek amacıyla yapılan test.
28236termopilKüçük hararet değişikliklerini ölçen cihaz.
28237termoplejiSıcaklık veya güneş çarpması.
28238termoplipnöAteş nedeniyle hızlı nefes alma.
28239termoregülasyonEr bezlerinin sıcaklığının vücut sıcaklığından 1-2 oC düşük olması, yani er bezlerinin sıcaklığının bu derecede korunması.
28240termosilinIsıya dayanıklı bakteriyel bir proteaz.
28241termostabilIsıya dayanıklı.
28242termoterapiYaraların tedavisinde ısı, alev, sıcaklık ve dağlama yapılması.
28243termotoksinVücutta sıcaklıktan doğan toksik madde.
28244termotolerantSıcaklık değişimlerine uyum gösterebilen.
28245terontBelirli silyumlu protozoonların yaşam sikluslarında görülen, tomitten köken alan ve trofont evresine ulaşmak için yeni konak arayan serbest yüzen evresi.
28246terpenİzoprenoit.
28247terpenoitİzoprenoit.
28248terpinEkspektoran olarak kullanılan terebentinin dihidrate kristalize türevi bir ilaç.
28249ters agonistModifiye iki durum modeline göre almacı etkin durumuna değil de etkin olmayan durumuna yüksek çekicilik gösteren agonist ilaçların ortama eklenmesiyle, etkin ve etkisiz durumlar arasındaki dengenin etkisizlik lehine geçmesi sonucu bir diğer ilacın spontan
28250ters durumGöğüs ve karın boşluğundaki temel organların yerlerini değiştirmesi veya sağda bulunan organların tam bunun karşısında bulunacak bir biçimde solda yer almaları ve âdeta aynadan yansıyan bir görünüme benzeyen yapılış bozukluğu, situs inversus, situs transv
28251ters L blok anesteziİnfiltrasyon anestezisi.
28252ters mikroskopNormal ışık mikroskobu yapısında, ancak objektifleri bir mikroskop tablası altına yerleştirilmiş, özellikle bir cam kap içinde geliştirilmiş hücre kültürlerini incelemeye elverişli mikroskop.
28253ters mutasyonMutant bir geni normal tipe çeviren bir mutasyon, geri mutasyon.
28254ters reaksiyonYan etki.
28255ters transkripsiyonRNA’nın kalıp olarak kullanılıp ters transkriptaz enzimiyle DNA’nın sentezlenmesi.
28256ters transkriptazTersine transkriptaz.
28257ters triiyodotironinTiroit bezinden salınan ve ayrıca çevre dokularda tiroksinin iyot kaybetmesiyle oluşan, kanda eser miktarda bulunan bir tiroit hormonu, rT3.
28258tersine genetikRNA ve tersine transkriptaz enzimi kullanılarak gerçekleştirilen moleküler işlemler veya yöntemler.
28259tersine transkriptazRNA’dan DNA’nın üretimini gerçekleştiren enzim, revers transkriptaz, ters transkriptaz, RT.
28260tersiyan sıtmaPlasmodium vivax, P. ovale ve P. falciparum’un neden olduğu ve ateş nöbetlerinin 48 saatte bir görüldüğü sıtma, kötücül tersiyan malarya, subtersiyan malarya, pernisiyöz malarya.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir