Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
28291testis atrofisiSkrotuma inmiş olan er bezinin normal yapı ve görevini kaybetmesi sonucu hacimce küçülmesi, er bezi atrofisi.
28292testis eklentisiAtlarda, Müller kanallarının kalıntısından köken alan, kaput epididimise yakın olarak yerleşim gösteren küçük kistler, Morgagni keseciği.
28293testis ektopisiTestisin yer değiştirmesi.
28294testis gelişimiEmbriyoda krista genitalislerde germinatif epitel hücrelerinin mezenkime doğru gonadal kordonlar yapması ve gonadal kabartının mezenkimi ise Leydig hücrelerini oluşturması. Doğum sonrası dönemde tubulus seminiferuslar biçimlenerek ilk olarak kıvrımlı sonr
28295testis hiperplazisiEr bezinde normal hücre sayısının aşırı artımı, hücre sayısındaki artış nedeniyle er bezinin büyümesi, er bezi hiperplazisi.
28296testis hipertrofisiTestis hücrelerinin hacim yönünden aşırı büyümesi, er bezi hipertrofisi.
28297testis hipoplazisiEr bezlerinin yetersiz gelişmesi veya gelişme yetersizliği nedeniyle gerekli büyüklüğü kazanamaması, er bezi hipoplazisi. Bütün evcil hayvan türlerinde bilinmektedir. Boğalarda % 0. 5-1. 0 oranında rastlanır.
28298testis kalsinozisiTestislerin parenkiminde veya stromasında, dejenerasyon veya yangının bir sonucu olarak genellikle çift taraflı kalsiyum tuzlarının birikmesi.
28299testis kaynaşmasıHer iki testisin birbirine yapışmasıyla belirgin, domuzlarda görülen bir yapılış bozukluğu.
28300testis Sertoli hücre tümörüKöpek dışındaki evcil hayvanlarda çok az rastlanan, Sertoli hücrelerinde köken alan, ara sıra yüksek miktardaki östrojenle ilgili dişileşme bulgularına neden olan, sert kıvamlı, seyrek olarak bölge lenf yumrularına metastaz yapan tümör.
28301testisin yer değiştirmesiTestisin normal iniş yolundan uzaktaki normal dışı yerleşimi. Kriptorşidizmden ayırt edilmelidir. Gubernekulumun normal dışı yerleşiminden kaynaklanır, testis ektopisi.
28302testolaktonVirilizan etkinliği düşük olan testosteron türevi bir ilaç.
28303testosteronEr bezlerindeki Leydig hücreleri tarafından üretilen erkek cinsiyet hormonu olup erkeklik özelliklerinin gelişmesini ve spermatogenezisi sağlayan en önemli erkeklik hormonu.
28304testosteron cevaplı dermatozisBakışımlı hipotrikozis, kıl dökülmesi, donuk, kuru ve kolay kopan kıl örtüsü ince, hipotonik deri ve kuru seborea ile histolojik olarak ortokeratotik hiperkeratozis, foliküler atrofi ve epidermis atrofisiyle belirgin, testosteron enjeksiyonuyla iyileşebil
28305teşhisTanı.
28306teşvik öksürüğüSuni öksürük.
28307teta toksinClostridium perfringens’in salgıladığı doku zedelenmesi yapan haricî toksin.
28308tetaniZaman zaman nöbetler hâlinde özellikle bacaklarda oluşan tonik nitelikte ağrılı kas kasılmalarıyla belirgin klinik tablo.
28309tetanik1. Tetanosla ilgili olan. 2. Tetanos gösteren, tetanosla belirgin. 3. Tonik nitelikte kas kasılmaları gösteren. 4. Kaslarda tonik kasılmalara neden olan, bu nitelikte herhangi bir ilaç.
28310tetanik kasılmaGevşeme periyotları olmaksızın kasın sürekli kasılmasıyla gerçekleşen kasılma tipi.
28311tetanik konvulsiyonTonik kasılmalar.
28312tetaninClostridium tetani’nin oluşturduğu zehir.
28313tetanizasyonTetaniye tutulma, tetanos sonucu kas kasılması.
28314tetanizmTonik kasılmalar.
28315tetanofilikTetanos toksinine mukavemeti az olan.
28316tetanoitTetanos biçiminde.
28317tetanolizinCl. tetani’den ileri gelen hemotoksin.
28318tetanos1. Clostridium tetani’nin nörotoksinlerinden kaynaklanan kaslarda tonik kasılmalar, sertlik ve çene kilitlenmesiyle belirgin, tüm hayvan türlerinde görülen, ölümcül, akut seyirli toksemik hastalık, kazıklı humma. 2. Kasın gevşemeksizin devamlı kasılma gös
28319tetanospazminClostridium tetani’nin salgıladığı, gangliyositlere bağlanarak ve nörotransmitterlerin salınımını önleyerek ederek merkezî sinir sisteminin sinaptik terminallerini bloke eden ve böylece tetanosdaki tipik kas kasılmalarına neden olan nörotoksin özelliğinde
28320tetanotEksitasyon dışındaki tetanik evre.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir