Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
28381tıbbi balık yağıMorina balığı’nın (Gadus morhua) karaciğerinin ekstraksiyonla elde edilen ve gramı başına en az 85 İÜ D vitamini ve en az 600 İÜ A vitamini içeren müstahzar.
28382tıbbi deontolojiHekimin mesleki etkinlikleri sırasında hastasına, hasta sahibine, meslektaşlarına ve topluma karşı uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların normatif bilgisi.
28383tıbbi etikTıbbi uygulamalar sırasında ortaya çıkan değer sorunlarının, çatışmaların tartışıldığı, açıklığa kavuşturulmaya ve çözüm yollarının bulunmaya çalışıldığı bir etkinlik.
28384tıbbi fiilMuayene, tanı, tedavi gibi tıbbi uygulamaların hukuksal olarak ifadesi.
28385tıbbi kalemİçinde yakıcı dağlayıcı maddeler içeren, silindirik, sert veya eğilebilen çubuklara verilen ad.
28386tıbbi katranMaden kömürü veya çeşitli ağaçların odunlarının distilasyonuyla elde edilen, içerdikleri fenolik bileşiklerden dolayı dermatolojide deri antiseptiği olarak ayrıca yangı giderici ve deride pullanmayı giderici etkisi nedeniyle psöriyazis ve kronik atipik eg
28387tıbbi müstahzarÇoğu kez endüstriyel kuruluşlarca, standart bir biçim ve ambalaj içinde ve üreticinin koyduğu özel bir adla pazarlanmış ilaç biçimi.
28388tıkalı delikanat. Pelvisin tabanında, önde çatı, arkada oturak kemiği tarafından sınırlandırılan delik, foramen obturatum.
28389tıkanma anemisiDamarların tam veya kısmi tıkanması sonucu oluşan anemi. Genellikle tromboz, atherom ve damar yangısıyla ilişkilidir, obturasyon anemisi.
28390tıkanma kistiBir bezin salgı kanalının tıkanması veya blokajı sonucu, salgı ürünlerinin boşaltılamamasından kaynaklanan sıvı veya yarı sıvı materyal içeren kese, retensiyon kisti, sekrotorik kist, salgı kisti.
28391tıkanma sarılığıSafra yapıldıktan sonra safra kanallarının dıştan bir baskıya uğramasıyla veya safrayı bağırsaklara akıtan kanalın tıkanmasıyla oluşan sarılık, retensiyon sarılığı, mekanik sarılık, obstruksiyon ikterusu, obstruktif ikterus, prehepatik ikterus, retensiyon
28392tıkayıcı ürolitiyazisBir veya daha fazla sayıda taşın idrar akımını engellemesiyle belirgin ürolitiyazis. Erkek hayvanlarda, özellikle idiş edilenlerde çok daha yaygın olarak görülür.
28393tıkız dokuanat. Kemikte periosteum'dan sonra gelen, en sert ve en dayanıklı kısmı oluşturan ikinci kat, substansiya kopmakta.
28394tıknefeshlk. 1. Nefes darlığı, solunum güçlüğü gibi durumlar için kullanılan ortak ad. 2. Amfizem.
28395tıp müfredatıİlaçların kaynaklarından, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bahseden alt bilim dalı.
28396tıp sülüğüHematomlarda iyileşmenin hızlandırılmasında ve nakillerde venöz dolaşımın düzenlenmesinde kullanılan sülük cinsi.
28397tıraşÇatal çürüğü.
28398tırfılÜçgül.
28399tırfıl zehirlenmesiSığır, koyun ve atlarda Trifolium hybridium tüketimi sonucunda hepatojen fotosensitizasyona bağlı olarak fotodermatitis, sarılık, ileri derecede zayıflama, sinirsel bozukluklar, iştahsızlık ve körlükle belirgin zehirlenme, Trifolium hybridum zehirlenmesi,
28400tırıs koşmaBacakların hareket sırasının çapraz ve daima iki ayak yerdeyken iki ayağın hareket hâlinde olduğu, beden ağırlığını iki bacağın taşıdığı, atların bir koşma şekli.
28401tırnak arası makasıSığırlarda tırnak arasını kesmeye yarayan makas.
28402tırnak bıçağıBir ucu keskin ve kıvrık veya her iki ucu keskin ve düz, kuvvetli bir sapa monte edilmiş tırnak yontmaya, inceltmeye elverişli bir aygıt, renet.
28403tırnak çatlağıParies ungulenin silindiri korneilere paralel olarak bütünlüğünün bozulması, hlk. fezer, nemke.
28404tırnak çekiciTırnak keskisine vurmaya yarayan aygıt.
28405tırnak düşmesiKapsül tırnağın canlı tırnak dokusundan çeşitli nedenlerle tamamen ayrılıp düşmesi, eksungulasyon.
28406tırnak kerpeteniNal çivilerini çekmeye yarayan aygıt.
28407tırnak keskisiSert tırnak kısmını bir çekiç yardımıyla kesmeye yarayan aygıt.
28408tırnak kıkırdağıanat. Atgillerde üçüncü falanksın iki yanında, bilateral, yassı ve paralel iki kıkırdak. Ayağın esnek aygıtlarındandır ve üçüncü falanksı geriye ve yukarıya doğru uzatır, kartilago ungularis lateralis ve mediyalis.
28409tırnak makasıHayvanlarda uzamış tırnağı kesmeye yarayan makas.
28410tırnak muayene pensiHayvanlarda tırnağa basınç uygulayarak muayene etmeye yarayan aygıt.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir