Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
28411tırnak törpüsüKesilen tırnağı düzeltmeye yarayan aygıt.
28412tırnaklarEpidermisten biçimlenen kapsula ungule ve dermisten biçimlenen koryum ungule olmak üzere iki kısım içeren epidermoidal, keratinize organlar. İnsanda unguis, tek parmaklılarda ungula, çift tırnaklılarda ungule, etçillerde ise unguikula adları verilir.
28413tırnaklar arası siğilParmak arası fibrom.
28414tırnaklılarTek ve çift tırnaklılar alt takımlarını kapsayan takım.
28415tırtıl hücreleriÇekirdek kromatinin dalgalı görünümü nedeniyle görünümleri tırtılı andıran kalp kası hücreleri. Kalp romatizması, romatoit artritis, kalp kası nekrozu, dejenerasyonu ve ödemi gibi kimi patolojik değişimlerde görülür, Anischkov hücreleri.
28416tıslakKısmi gırtlak felci.
28417tiaminTiyamin.
28418tiamin yetmezliğibk. Tiyamin yetersizliği.
28419Tibet beyaz kulaklı sülünüAna vatanı Tibet olan, 3000m yükseklikteki dağlardaki ormanlarda yaşayan, oldukça kazıcı yapıya sahip, insanlara kolay alışan, seyrek görülen, çiftler hâlinde beslenen sülün ırkı.
28420Tibet çoban köpeklerinin hipertrofik nöropatisiHipertrofik nöropati.
28421Tibet spanyeliTibet’ten köken alan, Pekingese, Pug ve Japon Spanyeli ırklarından geliştirildiği düşünülen, eski Tibet’te kutsal sayılan, Pekingese'e çok benzeyen, fakat yüzü hafif daha uzun, tüyleri daha seyrek ve gözlerin kenarında fazladan deri bulunmayan, boyun bölg
28422Tibet teriyeriTibet’ten köken alan, Tibet kökenli pek çok ırkın kökenini oluşturan, bir Teriyerden çok çoban köpeğine benzeyen, vücudu kare şeklinde, orta boy, kıvrak ve dayanıklı, ayak yapısı ırka özgü geniş, yayvan, yuvarlak bir kar ayakkabısı gibi işlev gören ve kar
28423tibiotarsusanat. Kanatlılarda kaval kemiğiyle ossa tarsalia’nın üst sırasının kaynaşmasından oluşan kemik.
28424tibolonZayıf projestejenik, östrojenik ve androjenik etkinliği olan sentetik steroit östrojenler grubundan bir ilaç.
28425tibyaanat. 1. Kaval kemiği. 2. Böceklerde proksimalde femur, ventralde tarsus ile, akarlarda proksimalde patella, ventralde metatarsus veya tarsusla eklem yapan podomer.
28426ticari ad1. İlacı ilk kez bulan firmanın veya o ilacı içeren müstahzarları üreten diğer firmaların kendi ürünlerine verdikleri özel ad. 2. Üreticisi, bayi veya üreticinin temsilcisi tarafından satışa sunulan ticari yemi belirleyen herhangi bir sözcük, ad, işaret (
28427ticari karma yemlerTicarete sunulan karma yemler.
28428ticari yemlerTarım işletmesinde üretilen veya üretilebilen yemlerin dışında kalan, tarım sanayi kalıntıları veya yan ürünleri, ticari karma yemler, yem katkı maddeleriyle öğütme gibi fiziksel yapısı değiştirilmiş her türlü karma yem ham maddeleri.
28429tidal volümSolunum hacmi.
28430tietilperazinGüçlü kusma kesici etki gösteren piperazin türevi nöroleptik bir ilaç.
28431Tiffaniekedisiİngiltere’den köken alan, Cinchilla ile Burmese ırklarının rastlantı sonucu birleşimi olan Burmilla’nın uzun tüylü versiyonu olan, Asya grubu kediler içerisinde tek yarı-uzun tüylü ırk olan, vücudu orta büyüklükte, kaslı ve genel olarak Burmese’ye benzeye
28432tiflitisEk bağırsak yangısı.
28433tiflokolitisKör bağırsağın ve kolonun yangısı.
28434tifoSalmonella typhi ile bulaşık besin ve suların neden olduğu ateşli hastalık.
28435tifoitTifoya benzeyen, tifüse benzeyen.
28436tifüsİnsanlarda bitlerin dışkılarıyla taşınan Rickettsia prowazeki’nin neden olduğu hastalık.
28437Tigesen’in fetotomuFetomide kullanılan iki çelik tüpü, kesici tel testeresi ve tutacakları bulunan aygıt.
28438tikYerel istem dışı kas kasılmaları.
28439tikarsilinKarbenisilinden daha güçlü antipsödomonal etkinlik gösteren bir karboksipenisilin.
28440tiklopidinÇok çeşitli etkenlerin yaptığı kan pulcuklarının bir arada toplanmasını azaltan tienopiridin türevi bir ilaç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir