Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
28651tonsilla lingualisanat. Dil kökü mukozasında bulunan bademcik.
28652tonsilla palatinaanat. Arcus palatoglossus ile arcus palato-pharyngeus arasında bulunan bademcik.
28653tonsilla sublingualisanat. Caruncula sublingualis’in çevresinde bulunan dil altı bademciği.
28654tonsilla tubariaanat. Ostium pharyngeum tuba auditivae yakınında bulunan bademcik.
28655tonsilla veli palatinianat. Velum palatinum’un ağız boşluğu tarafına bakan yüzünde, atgillerde ve domuzda bulunan bulunan bademcik.
28656tonsillarisanat. Bademciğe ait, bademcikle ilgili olan
28657tonsillektomiBademciklerin ameliyatla çıkarılması.
28658tonsillitisBademcik yangısı.
28659tonsillolitBademcik taşları.
28660tonsillotomBademciklerin çıkarılmasında kullanılan aygıt.
28661tonusanat. Kasların dinlenme sırasında da korudukları daimî gerginlik.
28662topaklanmayı önleyiciGıda partiküllerinin birbirine yapışması eğilimini azaltan veya önleyen madde.
28663topaljiSabit veya yerel olan ağrı.
28664topallıkBir veya birden fazla bacakta görülen yürüyüş bozukluğu.
28665topikYerel, belli bir yüzey alanıyla ilgili olan.
28666topikal anesteziYüzeysel anestezi.
28667topikal uygulamaGöz, ağız, burun, anüs gibi bölgelere çoğunlukla yerel anesteziklerin yalnız başlarına veya başka ilaçlarla birlikte uygulanması.
28668toplam akciğer kapasitesiEn zorlu soluk almadan sonra akciğerlerde bulunan toplam hava hacmi.
28669toplam asitlikAsitlik değeri.
28670toplam demir bağlama kapasitesiSerum örneğindeki transferin tarafından bağlanan toplam demir miktarı, TDBK. Demir eksikliği veya demir yüklenmesinin tespit edilmesi amacıyla kullanılır.
28671toplam gebelik oranıGebe kalan inek sayısının toplam tohumlama sayısına bölünmesi ve sonucun 100 ile çarpılmasıyla bulunan değer.
28672toplam hazmolabilir besin maddeleriToplam sindirilebilir besin maddeleri.
28673toplam ısı üretimiEnerjinin dönüşümü sırasında yanabilir bileşiklerin yardımıyla oluşan ısı üretiminin toplamı.
28674toplam sertlikSularda erimiş durumda bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarının vermiş olduğu sertlik, total sertlik, genel sertlik.
28675toplam sindirilebilir besin maddeleriYemdeki sindirilebilir ham protein, ham selüloz ve azotsuz öz madde miktarlarıyla sindirilebilir yağ miktarının 2. 25 katının toplamını ifade eden, organik maddelerin sindirilebilirliğini bildiren bir yem ölçü birimi, toplam hazmolabilir besin maddeleri,
28676toplam tiroksinKan plazmasında proteine bağlı ve serbest bulunan tiroksin tamamı.
28677toplam triiyodotironinKan plazmasında proteine bağlı ve serbest bulunan triiyodotironinin tamamı.
28678toplam uçucu bazik azotAmonyak, trimetilamin ve dimetilamin gibi azot içeren uçucu serbest bazik bileşiklerinin genel adı, TVB-N.
28679toplamalı etkiBir özelliğin birden fazla gen çifti tarafından kontrol edilmesiyle ortaya çıkan durum.
28680toplardamaranat. İçinde kanın tek yönde ilerlemesini sağlayan kapakçıklar bulunan, atardamarlara göre sayıları, uzunlukları fazla olan ve kirli kan taşıyan damar, vena.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir