Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
29131trombositer hemorajik diyatezisKemik iliğinde trombosit üretiminin azalması veya önceden üretilmiş kan pulcuklarının parçalanması sonucu kanama eğiliminin artışı.
29132trombositopatiKan pulcuklarının değişik formda olması.
29133trombositopeniDolaşım kanındaki kan pulcuklarının sayısının göreceli olarak azalması.
29134trombositozKanda kan pulcuğu sayısının artması.
29135trombotikPıhtı oluşmasıyla ilgili olan.
29136trombotik mikroanjiyopatiArteryollerde ve kılcal damarlarda oluşan, kan pıhtısından oluşan tıkaç.
29137trombozCanlıda devamlılığı bozulmamış kalp-damar sistemi içerisinde bir trombüsün oluşması, gelişmesi veya varlığı.
29138trombüs1. Canlıda, fibrin, kan pulcuğu ve hücresel elemanlardan oluşan, oluştuğu noktada damarın veya kalbin iç yüzünün tıkanmasına neden olan kan pıhtısı. 2. Tıkaç.
29139trometaminSolunum asidozu olgularında kullanılan, hidrojen iyonu akseptörü bir çözelti.
29140Trommer deneyiKarbonhidratların indirgeyici özelliğini göstermek için veya indirgeyici özelliğe sahip olan karbonhidratların varlığının saptanmasında kullanılan bir deney.
29141tropensilin bromürSindirim sisteminin motilite ve tonusunu azaltan kuvarterner amin türevi parasempatolitik bir ilaç.
29142tropikal kümes akarıTavuklarda ve yabani kuşlarda veya bu canlıların yuvalarında yaygın olarak bulunan akar türü, Ornithonyssus bursa.
29143tropikal malaryaPlasmodium falciparum’un neden olduğu, düzensiz olarak ortaya çıkan ateş nöbetleri şiddetli vakalarda akut sinirsel, böbrek ve mide bağırsak sistemi belirtileriyle ayırt edilen, en ciddi ve paraziteminin en yüksek olduğu sıtma formu.
29144tropikal piroplasmozisTheileriyozis.
29145tropikal sıçan akarıIsırıkları oldukça acı verici deri yangılarına neden olan (fare akarı dermatiti) deneysel olarak fare tifüsünü bulaştıran, geçmişte Leiognathus bacoti ve Liponyssus bacoti gibi adlarla da anılan akar türü, Ornithonyssus bacoti.
29146tropikal sıçan piresiAsya sıçan piresi.
29147tropikal theileriozisAkdeniz sahil humması.
29148tropinÖzgün hedef bezlerini, hormon salgılaması için uyaran peptit hormonlar. Hipofiz tarafından üretilen tirotropin, tiroidin tiroksin salgılamasını uyarır.
29149tropisetronUzun etkili ve seçici bir serotonin 5-HT3 almaç antagonisti.
29150tropizmHareketsiz bir organizmanın dış bir uyarana karşı göstermiş olduğu pozitif veya negatif yönde üreme, doğrulama, yönelme veya gelişme cevabı.
29151troponinTropomiyozine bağlanan üç ayrı proteinden oluşan bir protein kompleksi. Kalp ve iskelet kaslarının kasılmasında rol oynar.
29152Tru-kat biyopsi iğnesiKesici biyopsi iğnesi.
29153Truant auromin-rhodamin boyama yöntemiMikobakteriyumların ortaya konmasında kullanılan bir boyama yöntemi.
29154trunkusanat. Gövde, vücut.
29155trunkus bikarotikusanat. Sağ ve sol a. carotis communis'lerin ortak kökü.
29156trunkus brakiosefalikusanat. Kolun ve başın atardamarlarını veren ortak kök.
29157trunkus gastrikusanat. Geviş getirenlerde mide lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı.
29158trunkus hepatikusanat. Karaciğer lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı.
29159trunkus intestinalisanat. Truncus jejunalis ve truncus colicus adlı lenf damarlarının birleşmesiyle oluşan lenf damarı.
29160trunkus kolikusanat. Kalın bağırsak lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir