Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
29161trunkus korporis kallozianat. Beyinde corpus callosum’un orta kısmına verilen ad.
29162trunkus kostoservikalisanat. A. subclavia'dan atgillerde ve domuzda yalnızca başına, geviş getirenlerde ve çoğu kez etçillerde a. cervicalis profunda ve a. vertebralis ile ortak bir kök oluşturarak ayrılan atardamar.
29163trunkus lingofasyalisanat. Yüz atardamarıyla dil atardamarının ortak kökü.
29164trunkus pudendoepigastrikusanat. A. profunda femoris’ten çıkan ve a. epigastrica caudalis ile a. pudenda externa’nın ortak kökünü oluşturan atardamar.
29165trunkus pulmonalisanat. Akciğer atardamarı.
29166trunkus simpatikusanat. Boyun kısmı hariç, omur gövdelerinin aşağı yan kısmında, her iki tarafta simetrik ve segmental olarak sıralanan ganglia trunci sympathici ile bunları birbirine bağlayan rami interganglionares’ten oluşan sağlı sollu bir çift kordon.
29167trunkus sölyakusbk. arterya sölyaka.
29168trunkus vagalis dorsalisanat. Göğüs boşluğu içinde, her iki n. vagus'un üst kollarının, yemek borusunun üst kısmında birleşmeleri sonucu oluşan sinir kökü.
29169trunkus vagalis ventralisanat. Göğüs boşluğu içinde, her iki n. vagus’un alt kollarının, yemek borusunun alt kısmında birleşmeleri sonucu oluşan sinir kökü.
29170trunkus vagosimpatikusanat. N. vagus’un boyun kesimiyle n. sympathicus'un boyun kesiminin, ortak bir kılıfla sarılmasından oluşun sinir kökü.
29171trunkus yeyunalisanat. Boş bağırsak lenf yumrularının lenfini toplayan lenf damarı.
29172TrypanosomaKinetoplastida takımında, Trypanosomatina alt takımında bulunan, insan dâhil birçok omurgalı ve omurgasız canlıda parazitlenen, yaşam sikluslarında amastigot, promastigot, epimastigot ve tripomastigot evreleri bulunan, ilk üç evresi vektörlerde (genellikl
29173Trypanosoma bruceiAfrika’da yaygın olarak bulunan, çeçe sineklerinin ısırıklarıyla bulaşan, rezervuar konak olan vahşi hayvanlarda hafif enfeksiyonlara, evcil hayvanlarda özellikle de sığırlarda ciddi ve genellikle öldürücü enfeksiyonlara (Nagana) neden olan protoozoon tür
29174Trypanosoma brucei bruceiTrypanosoma brucei’nin insanlarda enfeksiyona neden olmayan, evcil memelilerde özellikle de sığırlarda oldukça ciddi ve öldürücü bir hastalık olan naganaya neden olan ve çeçe sinekleriyle taşınan bir alt türü.
29175Trypanosoma brucei gambienseOrta ve Batı Afrika’da insanlarda kronik seyirli Gambia uyku hastalığına neden olan, başta Glossina palpalis, G. tachinoides ve G. fuscipes türleri olmak üzere çeçe sinekleriyle bulaşan Trypanosoma brucei’nin polimorfik alt türü. Trypanosoma gambiense, Tr
29176Trypanosoma brucei rhodesienseDoğu Afrika’da insanlarda akut seyirli Rodezya uyku hastalığına neden olan Glossina morsitans, G. pallidipes ve G. swynnertonia türleri başta olmak üzere çeçe sinekleriyle bulaşan, evcil hayvanlarda da enfeksiyona neden olabilen, en önemli rezervuarı anti
29177Trypanosoma congolenseOrta Afrika’da özellikle sığırlar için son derece tehlikeli bir hastalık olan naganaya neden olan, diğer evcil hayvanlarda da hastalık oluşturan, çeçe sinekleriyle taşınan Salivarian Trypanosoma türü, Trypanosoma nanum.
29178Trypanosoma cruziKuzey, Güney ve Orta Amerika’da armadillo, kedi, köpek, yarasa, kemiriciler ve diğer birçok memelinin rezervuarlığını yaptığı, birçok evcil ve yabani memelide enfeksiyona neden olan, genellikle Reduviidae ailesinden Panstrongylus, Triatoma ve Rhodnius cin
29179Trypanosoma dimorphonOrta Afrika’da yaygın olarak bulunan çeçe sinekleri tarafından taşınan, geçmişte T. congolense ile identik olduğu düşünülen, ancak günümüzde farklı türler olduğu ortaya konmuş at, domuz, keçi, koyun, sığır ve köpeklerde enfeksiyona neden olan, özellikle k
29180Trypanosoma equinumOrta ve Güney Amerika’da atlarda Mal de Kadara adlı hastalığa neden olan tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan kinetoplastının bulunmamasıyla T. evansi’den ayrılan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü.
29181Trypanosoma equiperdumAsya, Afrika, Avrupa’nın belirli bölgeleriyle Kuzey ve Güney Amerika’da atlarda veneral bir hastalık olan durine neden olan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü, Trypanosoma rougeti.
29182Trypanosoma evansiUzak doğu ve Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da çeçe sineklerinin bulunmadığı alanlarda tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan, vampir yarasaların da vektörlük yaptığı, deve, sığır, tek tırnaklılar, fil ve köpeklerde ekonomik açıdan önemli olan sur
29183Trypanosoma gambienseTrypanosoma brucei brucei.
29184Trypanosoma hippicumTrypanosoma evansi.
29185Trypanosoma hominisTrypanosoma brucei gambiense.
29186Trypanosoma lewisiDünya genelinde sıçanlarda yaygın olarak bulunan, Nosopsyllus fasciatus türü pirelerle taşınan erişkin sıçanlar için patojen olmayan, ancak süt emen yavrular için öldürücü olan ve Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü.
29187Trypanosoma melophagiumDünya genelinde koyunlarda yaygın olarak bulunan, Melophagus ovinus türü koyun bitleriyle taşınan, koyunlar için patojen olmayan ve Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü.
29188Trypanosoma nanumTrypanosoma congolense.
29189Trypanosoma neotomaeKaliforniya’da odun sıçanlarında bulunan T. cruzi ile identik olduğu düşünülen bir tür.
29190Trypanosoma rangeliVenezuella, Brezilya, Kolombia, Kosta Rika, El Salvador, Panama ve Guatelama’da insanlarda, kedi ve köpekler başta olmak üzere hayvanlarda bulunan, Rhodnius cinsi konik burunlu tahta kurularıyla taşınan patojen olmayan ve Stercoraria grubunda yer alan Try

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir