Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
29431uçucu anesteziklerSolunum yoluyla uygulanan anestezik maddelerin ortak adı, inhalasyon anestezikleri.
29432uçucu bazik azotToplam uçucu bazik azot.
29433uçucu maddeBir üründe kolay buharlaşabilen nitelikte olan petrol, parfüm gibi kısımlar.
29434uçucu yağ asitleriNormal basınçta düşük kaynama-buharlaşma sıcaklığına sahip olan, özellikle işkembe içeriğinde veya silajda bulunan, enerji metabolizmasında kullanılan propiyonik, bütirik ve sirke asidi gibi organik asitler.
29435uçucu yağlarEterik yağlar.
29436Uda koyunuNijerya, Nijer, Çad, Kamerun ve Sudan’da bulunan, etçi tipte, vücudun ön yarısı siyah veya kahverengi ve arka yarısı ise beyaz renkte olan, koçlar boynuzlu dişiler genellikle boynuzsuz olan koyun ırkı.
29437UDPÜridin difosfat.
29438UDP-glukuronil transferazKaraciğer hücrelerinin mikrozomal fraksiyonunda bulunan ve glüküronik asitle birleşme olayını katalize eden enzim.
29439UHT sterilizasyonUHT süt, meyve suyu, şarap vb. ürünlerin hazırlanmasında başvurulan ve özel sistemlerde 135-150 oC’ de 1-4 saniye uygulanan ısı işlemi.
29440UHT sütÖzel sistemlerde ısı işlemine tabi tutularak hazırlanmış, oda ısısında bozulmayan uzun ömürlü süt.
29441ularhlk. Keklik.
29442ulaşım hummasıNakil humması.
29443ulaşım miyopatisiNakil miyopatisi.
29444ulegiriBeyin kabuğunun buruşuk bir hâl alması. Özellikle sulkusları etkileyen nekroz ve uzun süren iskemik bozukluklarda dikkati çeker.
29445ulkusÜlser.
29446ulkus abomaziŞirdenin ülseri.
29447ulkus korneaKornea ülseri.
29448ulmik asitHumektanlar.
29449ulnaanat. Dirsek kemiği.
29450ulnarisanat. Dirsek kemiğine ait, dirsek kemiğiyle ilgili olan.
29451ultima rasyoSon çare, kontrendike bir ilacı tedavide son çare olarak kullanma.
29452ultimobranşiyalEmbriyonel gelişim sırasında beşinci yutak kesesine ait veya oradan köken almış anlamında.
29453ultimobranşiyal cisimcikEmbriyonel gelişim sırasında 5. yutak kesesine ait olan veya oradan köken alan bez benzeri yapı. Ağız boşluğuyla yutak birleştikten sonra, tiroit bezi ve kalsitonin salgılayan hücreler ultimobranşiyal cisimcikten köken alırlar.
29454ultimobranşiyal kanal kistiUltimobranşiyal cisimciğin kalıntılarından oluşan ve tiroit bezi-paratiroit bölgesinde yer alan, keratinize yassı epitelle döşeli kistik yapı.
29455ultimobranşiyal tümörlerUltimobranşiyal cisimciğin kalıntılarından oluşan tümör. Boğalarda görülür ve tiroidin farklılaşmış C hücrelerinden oluşur.
29456ultra-pastörizasyonPatojen mikroorganizmaların yıkımlanması amacıyla süt veya süt ürünlerinin 89-100 oC’ de uygun bir süre ısıtılması işlemi.
29457ultrafiltrasyonMakromolekül içeren çözeltiden, çözücü ve küçük moleküllerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla basınç uygulanarak zar dışına itildiği ve bu biçimde makromolekülün konsantre edilmesinde kullanılan bir yöntem.
29458ultramikrotomElektron mikroskobik inceleme için, çok ince kesitlerin hazırlanmasında kullanılan alet.
29459ultrasantrifüjYüksek devirli santrifüj.
29460ultrasesUltrason.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir