Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
29701üremi komasıKanda üre seviyesinin aşırı yükselmesine bağlı olarak gelişen koma.
29702üremikÜremiye ait, üremiyle belirgin.
29703üremik ağız yangısıKöpeklerde ve daha az olarak da kedilerde kronik böbrek yetersizliğine bağlı üremi olgularında oluşan kötü kokulu, kirli grimsi-esmer renkte ülserlerle belirgin ağız yangısı.
29704üremik akciğer yangısıÜreminin son dönemlerinde oluşan, yangısal reaksiyonun oldukça az, alveollerde fibrinden zengin ödemle birlikte düz kas ve bağ doku ipliklerinin dejenerasyonu ve kireçlenmesiyle belirgin akciğer yangısı.
29705üremik asidozisÜremik sendromda asit-baz dengesizliği sonucu oluşan kanın asidik bir hâl alması.
29706üremik kaşıntıKronik böbrek hastalıklarında görülen başka bir nedene bağlı olmayan kaşıntı.
29707üremik kolitisBöbrek hastalıkları nedeniyle ürenin neden olduğu kolon yangısı.
29708üremik mide yangısıBöbrek yetmezliğine bağlı olarak kanda üre miktarının artması ve sindirim sisteminde bulunan üreaz üreten bakterilerin üreyi irkiltici özellikteki amonyağa dönüştürmelerinden kaynaklanan, midede ödem, konjesyon ve mukozada kireçlenmeyle belirgin mide yang
29709üremik sendromÜremi.
29710üremik stomatitisÜremi nedeniyle oluşan ağız mukozası yangısı.
29711üreotelikKarada yaşayan memelilerde fazla amonyağın azot metabolizması son ürünü olarak üre biçiminde atılımı.
29712üreotelik hayvanKarada yaşayan, amino azotu üre biçiminde vücudundan atan hayvanlar.
29713üretanKimyasal olarak karbamik asidin etil esteri olan ve özellikle tavşan, kobay, sıçan ve kuşlarda kullanılan ve çoğunlukla karaciğer hasarına yol açabilen genel anestezik bir madde.
29714üreteranat. Sidik yolu.
29715üreter taşıİdrar kanalında biçimlenmiş taş, üreterolit.
29716üreterektomiÜreterin ameliyatla çıkarılması.
29717üreteritisÜreter yangısı.
29718üreterografiKontrast maddenin üretere geçişinden sonra görüntü alınması.
29719üreterokolostomiÜreterin idrar torbasından ayrılarak kolona tespit edilmesi.
29720üreterolitÜreter taşı.
29721üreterolitiazisÜreterde idrar taşı oluşumu.
29722üreteropiyelitisBöbrek pelvisi ve idrar kanalının yangısı.
29723üreterorafiÜreterdeki yırtık, fistül gibi açıklığın dikilmesi.
29724üreteroselİdrar kanalı submukozasının idrar torbası iç boşluğuna doğru kubbeleşmesi.
29725üreterovajinal fistülİdrar kanalı ve döl yolu arasında fistül biçimlenmesi. Ovariohisterektomi operasyonunun bir yan etkisi olarak veya bir yapılış bozukluğu olarak köpeklerde biçimlenir. İdrar tutamamayla kendini gösterir.
29726üretikİdrarla ilgili, idrar çıkışını artırıcı.
29727üretraanat. Sidik borusu.
29728üretra atardamarıanat. A. pudenda interna'dan çıkarak üretrayı besleyen atardamar, arterya üretralis.
29729üretra bezlerianat. Üretranın, özellikle pars pelvina'sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan seksüel uyarımla alkali salgı yapan ve glandula üretralis adını alan küçük alveoler bezler, glandula üretrales, Littre bezleri.
29730üretra femininaanat. Dişilerin sidik borusu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir