Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
29831ürotelBöbrek pelvisi, idrar kanalı ve idrar torbası üçgenini örten, mezodermden kökenli özel epitel hücresi.
29832ürotelyal zehirli etkiİlaçların veya zehirlerin idrar yolları üzerinde oluşturduğu istenmeyen etki.
29833ürotoksiİdrar zehirlenmesi, idrarın zehirli durumu.
29834üroüreterÜreterin idrarla şişmesi.
29835ürovajinaVajinanın ön kısmında idrarın birikmesi.
29836ürozisİdrar organları hastalığı.
29837ürtikerKurdeşen.
29838ürün adıBir ticari yemin kullanılacağı hayvan çeşidini, sınıfını veya özel kullanılışını belirleyen adı.
29839ürün yemlemesiVerim yemlemesi.
29840üst çene ara kemiğianat. Kafa iskeletinin ön ucunda, üst çene kemiğinin önünde yer alan çift kemik, os insisivum.
29841üst çene diş kemerianat. Tüm üst çene dişlerinin oluşturduğu kemer, arkus dentalis superiyor.
29842üst çene dişleri sinir ağıanat. N. infraorbitalis'in alveoler kollarının, diş köklerinin üst yarımında oluşturdukları sinir ağı, pleksus dentalis superiyor.
29843üst çene kemiğianat. Ağız boşluğunun tavanını, burun boşluğunun tabanını oluşturan kemik, maksilla.
29844üst çene kemiği boşluğuanat. Üst çene kemiğinin gövdesi içinde, gözyaşı kemiği ve elmacık kemiğinin de katkısıyla oluşan boşluk, sinus maksillaris.
29845üst çene kısalığıÜst çene kemiğinin doğuştan kısalığı. Köpek ve domuzlarda ırk özelliğidir, brakignati superiyor.
29846üst çene miyozitisiAtlarda üst çene kaslarının kronik ve yavaş gelişen kas dejenerasyonu.
29847üst çene sinirianat. N. trigeminus’un, n. mandibularis’ten sonra ikinci derecede kalın olan siniri, nervus maksillaris.
29848üst dudağı aşağı çeken kasanat. Crista fascialis’ten başlayıp burun kanadında sona eren kas, muskulus depressor labi superyoris.
29849üst dudak1. Eklem bacaklı hayvanlarda ağız parçalarını örten uzantı. 2. Karından ayaklıların kabuğunun ağız bölgesinin dış kenarı, labrum, labiyum superiyus
29850üst epidural anesteziYerel anestezik maddenin sakrumla birinci kuyruk omuru arasındaki duramaterle kolumna vertebralis duvarı iç yüzüne verilmesiyle elde edilen yerel anestezi tekniği.
29821üropoetikusanat. Sidik yapan, sidik yapma işinde çalışan.
29822üropsammusİdrar kumu veya tortusu.
29823ürorajiÇok işeme, aşırı idrar ifrazı.
29824üroreİdrar tutamama.
29825ürosemiyolojiİdrar incelenmesi.
29826ürosepsisMikroorganizma veya toksinlerin idrar yollarından kan dolaşımına yayılması sonucu meydana gelen sepsis olayı.
29827ürosistitisİdrar torbası yangısı.
29828ürosiyanozİdrarın mavi renk alması.
29829üroskopiİdrar muayenesi.
29830üroşezisİdrar salgısının durması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir