Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
571çözgübk. sorun.
572çözmeBir sorun için yeterli yanıt ya da açıklama verme.
573çözümBir denklemin ya da bir denklemler dizgesinin tüm köklerinin ya da bilinmeyenlerinin saptanan değerleri.
574çözüm kümesiBir denklemin ya da denklemler dizgesinin çözümlerinden oluşan küme. Simgesi : Ç
575çözümsel eğriÖklit n-uzayında her bir noktasının bir yöresinde, (…)ye göre birer gerçek çözümsel işlev olmak üzere (…)biçiminde bir yazılımı var olan eğri.
576çözümsel işlev1. Türetilebilir karmaşık işlev, Anlamdaş. türeyen işlev, düzenli işlev. 2. Bir açık kümenin her bir noktasmda güç derneyine açılabilen gerçek ya da karmaşık işlev.
577çözümsel katmanlı uzayKonaç dönüşümleri, her iki yönde de çözümsel olan katmanlı uzay.
578çözümsel uzambilgisiBir konaç dizgesi ve cebirsel yöntemler yardımıyla uzambiçimleri ve eğrileri inceleyen uzambilgisi dalı. Anlamdaş. Dekart uzambilgisi.
579çözümsel uzanım1. Bir çözümsel işlevin tanım bölgesinin genişletilmesi. 2. Tanım bölgesi genişletilmiş çözümsel işlev.
580çözümsel yapın boyutlu bir yerel öklit uzayının, dilemsel ikisi kesiştiğinde her iki yönde konaç dönüşümlerini veren işlevleri çözümsel olacak biçimde, her biri Kn deki bir açık kümeye ilingesel eşyapılı açık kümelerden oluşan örtüsü.
581çözünür öbek(…) türetilmiş dizisi bir (…)eşitliğini gerçekleyen G öbeği.
582çubuk çizenekBir veriyi göstermek amacıyla, uzunlukları söz konusu verideki sayılarla orantılı olan birbirlerine koşut dikdörtgensel çubuklardan oluşan çizenek.
583dağılım işlevibk. olasılık işlevi.
584dağılım yasasıa(b+c) = ab + ac ve (b+c) a = ba + ca olduğunu belirleyen kural.
585daha ince düzgünlükKapsama bağıntısına göre daha büyük olan düzgünlük.
586daha ince ilingeKapsama bağıntısına göre daha büyük olan ilinge.
587daha ince süzgeçKapsama bağıntısına göre daha büyük olan süzgeç.
588daha kaba düzgünlükKapsama bağıntısına göre daha küçük olan düzgünlük.
589daha kaba ilingeKapsama bağıntısına göre daha küçük olan ilinge.
590daha kaba süzgeçKapsama bağıntısına göre daha küçük olan süzgeç.
591dakika1. Bir derecenin altmışta biri. 2. Bir saatin altmışta biri.
592dalBelirli bir bölgede, çokdeğerli karmaşık bir işlevin değerlerinden birisini alan ve türeyen karmaşık işlev.
593dal kesimiÇokdeğerli karmaşık bir işlevin, bir dalını tanımlamak için kullanılan ve tekil noktalardan oluşan eğri ya da doğru.
594dallanma noktasıBir Riemann yüzeyinin iki ya da daha çok yaprağının birleştiği nokta.
595damga1. Bir kümenin öğelerini belirlemek, sıralamak ya da birbirlerinden ayırt etmek amacıyla öğelerin üst ya da alt köşelerine konulan imlerden her biri. 2. Bir küme üzerindeki yapıyı belirlemek amacıyla bir ilintiden çıkarılan sayı. 3. G öbeğinin bir H altöbeği için, G/H sol ya da HG sağ eşkümeler uzayının sayal sayısı. Simgesi : (G:H)
596damga kümesiBelirli bir yolla bir kümeden seçilen öğeleri belirlemek amacıyla bu öğelerin bir yanlarına konulan imlerin oluşturduğu küme.
597damgalı takımHer öğesi bir damga kümesi içindeki bir öğeyle imlenmiş takım. Simgesi : (…)
598dar açıÖlçüsü 90° den küçük olan açı.
599dar açık üçgenbk. dar üçgen.
600dar üçgenTüm iç açıları dar olan üçgen. Anlamdaş. dar açılı üçgen.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir