Matematik Terimleri Sözlüğü - XML
Matematik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
661dış çember(I) Bir üçgenin köşelerinden geçen çember.
662dış çember eğrisiDüzlemde verilen bir durgan çember dışında kaymadan dönen bir ikinci çember üzerinde bulunan bir durgan noktanın gezeneği.
663dış Jordan kapsamı(…) Anlamdaş. dış kapsam.
664dış kapsambk. dış Jordan kapsamı.
665dış noktaX ilingesel uzayının bir A altkümesi verildiğinde, XA kümesi x in bir yöresi olacak biçimde (…) noktası.
666dış ölçüm(…)
667dış teker eğrisi(…)
668dışarmalı ayırtlamVerilen p, q önermeleri için, doğruluk değerleri aşağıdaki çizelgeyle verilen ve (…)simgesiyle gösterilen bileşik önerme : (…) Anlamdaş. dışarmalı ya da. Karşılaştırınız. içermeli ayırtlam.
669dışarmalı ya dabk. dışarmalı ayırtlam.
670dışbükeybk. dışbükey küme, dışbükey işlev, dışbükey bürüm, yerel dışbükey uzay.
671dışbükey bürümBir gerçek doğrusal uzaydaki A altkümesı için, A yı kapsayan en küçük dışbükey altküme.
672dışbükey çok yüzlüHer bir düzlemsel kesiti birer dışbükey çokgen olan çok yüzlü.
673dışbükey çokgenHiçbir iç açısının ölçüsü 180° yi aşmayan çokgen.
674dışbükey diziHer(…)eşitsizliğini gerçekleyen(…)sonlu dizisi.
675dışbükey eğriKendini kesen her doğruyla en çok iki noktada kesişen eğri.
676dışbükey işlevBir dışbükey küme üzerinde tanımlı ve 0 ile 1 arasındaki her a sayısı için (…) eşitsizliğini sağlayan f işlevi,
677dışbükey kaplamBir ilingesel yöney uzayında, bir A alt-kümesi için A yi kapsayan en küçük kapalı dışbükey küme.
678dışbükey kümeBir doğrusal uzayda her (…)sayısı için (…)kapsamasını sağlayan A altkümesi.
679dışbükey oyutÖklit uzayının dışbükey, kapalı ve sınırlı olan altkümesi.
680dışbükey yakınsama ilingesiE ile F iki yerel dışbükey uzay, g takımı Enin dışbükey altkümelerinin bütünü olmak üzere L (E, F) üzerindeki (...)ilingesi.
681dışbükey yinBir ilingesel doğrusal uzayda içlemi boş olmayan dışbükey küme.
682dışbükey yüzeyTüm düzlemsel kesitleri birer dışbükey eğri olan yüzey.
683dışbükeylikDışbükey olma durumu.
684dışçapraz açılarİki doğru ve bunları kesen bir çapraz için, söz konusu iki doğrunun oluşturduğu ara bölge dışında kalan dört çapraz açı.
685dışdeğerbiçimBir işlevin ya da çokluğun, verilen bir aralığın belirli noktalarındaki bilinen değerlerinden kalkarak bu aralığın dışında kalan bir noktadaki değerini yaklaşık olarak elde etme.
686dışıl dolaysız toplambk. cebirsel dolaysız toplam.
687dışlamBir ilingesel uzayda bir A altkümesinin tüm dış noktalarının oluşturduğu küme. Simgesi : dış (A). Anlamdaş. dış.
688dışlama imiBir x öğesinin A kümesince içerilmediğini belirten im. Simgesi : (…)
689dışlara/b=c/d orantısında a, d sayılan.
690dışözekBir üçgende iki dış açıortayın kesiştiği nokta.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir